Bitkisel esaslı yağlama yağları - I

Bitkisel esaslı yağlama yağları - I

PETDER sektör raporuna göre 2017 yılında ülkemizde madeni yağ tüketiminin yüzde 51’ini taşıt yağları, yüzde 40’ını endüstriyel yağlar, yüzde 4’ünü deniz yağları, yüzde 5’ini ise gresler oluşturuyor. 2017 yılı madeni yağ tüketiminde taşıt yağları 243.000 ton, endüstriyel yağlar 190.000 ton , deniz yağları 22.000 ton ve gresler 22.000 ton olarak kaydedildi. 2017 yılında tüketilen 243.000 ton taşıt yağının büyük bir kısmı (204.000 ton, yüzde 84) motor yağı, kalan kısmı (39.000 ton, yüzde 16) dişli ve transmisyon yağlarından oluşuyor. Motor yağlarının yüzde 61’i (124 ton) ticari araçlarda, yüzde 37’si (76 ton) binek araçlarda ve yüzde 2’si (4 ton) motosikletlerde kullanıldı. 2017 yılında tüketilen endüstriyel yağların kullanım alanlarına bakıldığında ise, hidrolik yağların yüzde 45, proses yağlarının yüzde 20, trafo yağlarının yüzde 7, dişli yağlarının yüzde 5, metal işleme yağlarının yüzde 4 ve diğer yağların yüzde 18 olduğu görülüyor (http://www.petder.org.tr). Günlük kullanımda yağlayıcıların ve katkı maddelerinin büyük kısmı, çevreye zararlı maddeler içeren ve kolaylıkla bertaraf edilemeyen petrol esaslı ürünlerden elde ediliyor.

Çevresel yönden bakıldığı zaman mineral esaslı yağlayıcıların bozunabilirlik özelliğinin son derece düşük olduğu ve pek çok katkı maddesi içerdikleri görülüyor. Bunun da çevreye oldukça zararlı etkisinin olduğu biliniyor.

Yenilenebilir kaynak olarak bitkisel yağlar, çevre dostu, zehirsiz ve çok daha kolay ve kısa sürede bozunabilir olmalarından dolayı madeni yağlara iyi bir alternatif olarak gösteriliyor. Madeni yağların bu olumsuz etkilerinin üstesinden gelmek amacıyla petrol esaslı yağlayıcılara göre yenilenebilir, daha az zehirli ya da zehirsiz, bozunabilir, çevre dostu olan sentetik yağlayıcılar, katı yağlayıcılar ve bitkisel esaslı yağlayıcılar üzerindeki çalışmalar günümüzde artarak devam ediyor. Bitkisel esaslı yağlayıcılar bu olumlu etkilerinden dolayı son zamanda endüstride kullanıma potansiyel aday olarak değerlendiriliyor.

Doğal kaynakları koruyan, zehirsiz, bitkisel veya hayvansal esaslı ya da bozunabilir özelliği olan yağlayıcıların kullanımını başlatmak ve artırmak için devletlerin teşvikine ve zorunlu düzenlemelere ihtiyaç vardır. İlk olarak Almanya’nın “Blue Angel” çevre etiketini takiben, “White Swan”, “Green Cross” ve “Ecomark” etiketleri sırasıyla İskandinavya, USA, Japonya ve Hindistan verdi. Sürekli güncellenen bu ekolojik etiketler, gerekli ekolojik testleri, sınırlamaları ve üreticinin açıklamalarını içeriyor.

Mekanik temaslarda aşınma ve sürtünmeyi azaltan yağlayıcılar dünya endüstrisinde ve ekonomik gelişme üzerinde büyük rol oynuyor. Bozunabilir olmaları, çevreyi az kirletmeleri, katkı maddeleri ile uyumlu olmaları, düşük üretim maliyetleri, üretimlerinin geniş alanlara yayılması, zehirsiz olmaları, yüksek parlama noktaları, uçuculuğunun az ve yüksek viskozite indeks değerleri bitkisel esaslı yağların avantajları arasında değerlendirilirken, düşük ısıl denge, oksidatif kararlılık, yüksek donma noktası ve düşük korozyon direnci gibi dezavantajları da bulunuyor. Bu nedenle bitkisel esaslı yağlar çevreci endüstriyel uygulamalarda talep görüyor.

13.11.2018 11:54:00
Prof. Dr. Ertuğrul Durak     154

Köşe Yazıları - Son Eklenen Haberler

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara ilişkin önemli değişiklikler

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara ilişkin önemli değişiklikler

Eylül ayı başında önce Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Seri No.2018-32/48 ) ile geçici süreli olarak ...

13.11.2018 11:56:00
Mehmet Erkan     77
Bitkisel esaslı yağlama yağları - I

Bitkisel esaslı yağlama yağları - I

PETDER sektör raporuna göre 2017 yılında ülkemizde madeni yağ tüketiminin yüzde 51’ini taşıt yağları, yüzde 40’ını ...

13.11.2018 11:54:00
Prof. Dr. Ertuğrul Durak     155
Elektrikli taşıtlar ve motor yağları piyasası

Elektrikli taşıtlar ve motor yağları piyasası

Mayıs 2018'te Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tarafından yayınlanan "Küresel Elektrikli Taşıt Görünümü" raporuna göre 2017 yılında ...

13.11.2018 11:52:00
Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu     274
Vergi affı

Vergi affı

7143 sayılı Vergi ve Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 11/05/2018 tarihinde Türkiye ...

1.6.2018 17:06:00
Mehmet Erkan     421
Hidrolik yağ ve yağ katkı maddeleri

Hidrolik yağ ve yağ katkı maddeleri

Günümüzde kullanılan hidrolik sistemler yüksek basınç, yüksek sıcaklık ve yüksek hızlarda çalıştığı için hidrolik ...

1.6.2018 16:53:00
Prof. Dr. Ertuğrul Durak     2032
Kazakistan Cumhuriyeti ve yeşil ekonomi

Kazakistan Cumhuriyeti ve yeşil ekonomi

Kazakistan Cumhuriyeti Orta Asya'daki en büyük sera gazı salımı yapan, ekonomisi hızla gelişen bir ülke iken özenilecek bir "Yeşil Ekonomiye ...

1.6.2018 16:39:00
Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu     1655
Vergide güncel gelişmeler

Vergide güncel gelişmeler

1- Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı TBMM’ye Sevk Edilmiştir. Katma Değer Vergisi Kanunu’nda önemli ...

9.4.2018 16:45:00
Mehmet Erkan     2387
Rüzgar gücü için yağlayıcı gücü

Rüzgar gücü için yağlayıcı gücü

Ülkemizde yenilenebilir kaynaklı enerji yatırımlarının lokomotifi konumundaki rüzgar endüstrisinin yerlileşme için ivme kazandığı bu yıla, 6872 MW ...

9.4.2018 16:39:00
Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu     2092
2D nano malzemeli katkı maddeleri

2D nano malzemeli katkı maddeleri

Sürtünme işlemi sırasında ısı üretimi ve dağıtımı büyük miktarda enerji kaybına yol açabilmektedir. Sürtünmeden kaynaklanan ...

1.4.2018 16:34:00
Prof. Dr. Ertuğrul Durak     2239
Enerji verimli, iklim değişimine dirençli üretim

Enerji verimli, iklim değişimine dirençli üretim

Sanayide enerji tüketiminin iki bedeli vardır: Üretimin maliyeti ile üretimin mavi yerküremize maliyeti. Üretimde kaynak verimliliği için, en ...

1.2.2018 17:06:00
Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu     2356