Fosil kaynaklar: Çevre ve iklim değişimi

Fosil kaynaklar: Çevre ve iklim değişimi

Kömür, petrol, doğal gaz ve de bu fosil kaynaklardan üretilenlerin yaşamımızda refah ve konforu sağlama bedeli gezegenimiz için çok büyüktür. Bu nedenle fosil kaynakların yaşam döngüleri boyunca neden oldukları katı-sıvı-gaz kirleticilerin, sera gazı salımlarının en aza indirilmesi tartışılamaz bir husustur.

30 Eylül 2019 tarihli İklim Sorumluluk Enstitüsü'nün “Karbon Majörleri: Etkinlik Verilerinin Güncellenmesi, Eklemeler, Emisyonların Hesaplanması” adlı yayınında, 1965-2017 dönemi için 20 büyük şirketin küresel sera gazı salımlarının üçte birinin fazlasından sorumlu olduğu belirtilmekte. İlk 10 şirketin toplam emisyondaki yüzde payları azalan sıra ile şöyle: Saudi Aramco (59.26), Chevron (43.35), Gazprom (43.23), ExxonMobil (41.90), National Iranian Oil (35.66), BP (34.02), Royal Dutch Shell (31.95), Coal India (23.12), Pemex (22.65) ve Petroleos de Venezuela (15.75). Görüldüğü gibi petrol şirketleri iklim değişimine büyük etki yapmaktadır. Bu nedenle enerji dönüşürken, enerjide geçiş sürecinde ilerlenirken petrol şirketlerine iklim değişimi ile mücadelede ciddi görev düşmekte, mevcut hedefler ve mevzuat sektöre yükümlülükler getirmektedir. Petrol sektörünün iklim değişimine büyük etkisinin yanısıra petrol ürünlerinin eldesi ve tüketilmesinde, özellikle yağlama yağları ve plastikler için atık yönetimi de ayrı bir öneme sahiptir. Halen Brezilya sahilindeki petrol sızıntısının yarattığı kirlilik acil bir sorun olarak çözülmeye gayret ediliyor.

Yenilenen Çevre Kanunu ve Sıfır Atık Yönetmeliği ile Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik ve Türkiye Sıfır Atık Vakfı Kurulması Kanunu'nun kabulü ardından atık yağlama yağlarının ve atık plastiklerin mühim birer fosil kökenli ulusal hammadde olduğu daha da öne çıkarken atık yağlayıcı ve atık plastiklerin yolculuğu daha etkin takip edilecek ve sorgulanacak.

"Yeşil Ekonomi Yolunda Sıfır Atık" teması ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ana desteğinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar, İçişleri, Sanayi ve Teknoloji, Savunma, Tarım ve Orman, Ticaret bakanlıklarının üst düzey katılımıyla 16-17 Ekim 2019 tarihlerinde Ankara'da 10. Türkiye'de Tüm Yönleriyle Atık Yönetimi Paneli (10. TÜRKTAY) atık iş dünyası, sektör dernekleri, yerel yönetimler ve resmi erkin büyük ilgisi ile Hanımefendi Emine Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın teşrifi ile gerçekleştirildi. Atık yönetiminin ulusal çıkarlarımız açısından stratejik konumu, denetim, nadir elementler ve elektrikli ve elektronik atıklar, tehlikeli atık yönetimi, çimento ve atık, atık ithalatı ve Sıfır Atık Projesi başlıkları panelde öne çıkarken, siyasi partilerin Türkiye’de atık ekonomisinin sanayi, enerji ve istihdama etkisi ile stratejik önemi üzerine değerlendirmelerini milletvekillerimiz Hacı Osman Akgül, Ahmet Akın ve Dr. Şenol Sunat'tan dinledik. 10. TÜRKTAY'ın çıktı hedefini Hanımefendi Emine Erdoğan "Geldiğimiz noktada, bir gelecek yokmuşçasına devam etmemiz mümkün değil. Yeşil ekonomiye, yani kaynakları azaltmadan, yarına aktarmayı garanti eden üretim biçimlerine geçmemiz hiç kimse için bir seçenek değil, zorunluluktur" diyerek belirtti. 10. TÜRKTAY Yürütme Kurulu olarak sonuç bildirgemizi yakında resmi erk ve paydaşlarımıza sunacağız.

11.11.2019 11:56:00
Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu     951

Köşe Yazıları - Son Eklenen Haberler

İhracat işlemlerine ait bedellerin yurda getirilmesinde önemli değişikler

İhracat işlemlerine ait bedellerin yurda getirilmesinde önemli değişikler

2018-32/48 sayılı Tebliğ ile Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedellerin esas olarak, yurda getirilme ...

13.3.2020 15:02:00
Mehmet Erkan     44
Kaymalı yatak tasarımı kriterleri - VI Yatak yağ debisi ve yatak kenar sızıntı debisi

Kaymalı yatak tasarımı kriterleri - VI Yatak yağ debisi ve yatak kenar sızıntı debisi

Radyal kaymalı yataklarda muylu ile yatak yüzeyi arasında uygulanan yatak yükünü taşıyacak yeterlikte yatak çalışma parametreleri ile (hız, ...

13.3.2020 14:53:00
Prof. Dr. Ertuğrul Durak     86
2020 yılında yürürlüğe girecek bazı düzenlemeler ve özellik arz eden konular

2020 yılında yürürlüğe girecek bazı düzenlemeler ve özellik arz eden konular

Öncelikle 7193 sayılı Kanunla olmak üzere, bazı yasal düzenlemeler ile 2019 yılında vergi mevzuatında ve uygulamasında bazı değişiklikler yapılmıştır. ...

2.1.2020 10:50:00
Mehmet Erkan     164
Yağlayıcı ambalajları

Yağlayıcı ambalajları

"Yağlayıcı Ambalaj Pazarı 2019:2024'e kadar Endüstri Büyüme Eğilimleri ve Tahminlerinin Derinlemesine Analizi" adlı rapora göre 2016 yılında ...

1.1.2020 11:01:00
Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu     107
Kaymalı yatak tasarımı kriterleri - V Yatak Genişlik / Çap (B/D) Oranı

Kaymalı yatak tasarımı kriterleri - V Yatak Genişlik / Çap (B/D) Oranı

Kaymalı yataklarda yatak genişliği (uzunluğu) / yatak çapı (B/D) oranı yatağın yük taşıma oranının belirlenmesinde çok önemli bir parametredir. ...

22.12.2019 17:13:00
Prof. Dr. Ertuğrul Durak     728
Kaymalı yatak tasarımı kriterleri IV - Yatak boşluğu

Kaymalı yatak tasarımı kriterleri IV - Yatak boşluğu

Dişli çark, kayış kasnak, zincir dişli mekanizmaları gibi güç iletim elemanlarını taşıyan elemanlar mil olarak adlandırılmaktadır. Bu taşıyıcı ...

11.11.2019 12:02:00
Prof. Dr. Ertuğrul Durak     1050
Fosil kaynaklar: Çevre ve iklim değişimi

Fosil kaynaklar: Çevre ve iklim değişimi

Kömür, petrol, doğal gaz ve de bu fosil kaynaklardan üretilenlerin yaşamımızda refah ve konforu sağlama bedeli gezegenimiz için çok ...

11.11.2019 11:56:00
Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu     952
Vergi mevzuatı güncel gelişmeler

Vergi mevzuatı güncel gelişmeler

1- Bazı avukatlık hizmetlerinde KDV oranı %8’e indirilmiştir. 02/10/2019 tarihli ve 30906 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 01/10/2019 tarihli ve 1594 sayılı ...

11.11.2019 11:49:00
Mehmet Erkan     176
Yeniden varlık barışı

Yeniden varlık barışı

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, geçici 90’ıncı madde hükümleri ...

2.9.2019 17:05:00
Mehmet Erkan     244
Kaymalı yatak tasarımı kriterleri III / Yağ kanalları

Kaymalı yatak tasarımı kriterleri III / Yağ kanalları

Yağlamanın asıl amacı, iki yüzey arasında çalışma şartlarına dayanıklı yeterli kalınlıkta bir yağ filmi oluşturmaktır. Böylece enerji kaybına ...

2.9.2019 16:30:00
Prof. Dr. Ertuğrul Durak     1304