Gezegen dostu

Gezegen dostu

Kömür, petrol, doğal gaz, bitkisel ve hayvansal kaynaklar ile atıklardaki hidrokarbonları işleyerek yaşamımızda her yerde tükettiğimiz binlerce çeşit son ürünler olan kimyasalları, yakıtları, malzemeleri, yağlama yağlarını ve diğer sektörlere ara ürünleri arz eden kimya endüstrisi; karbon, su ve azot döngüsünü iyi bilerek gezegen dostu büyümelidir.


Bugünlerde en çok ürünlerin Karbon Ayak İzi (KAİ) ve iklim değişikliği gündemde. Paris Anlaşması, Avrupa Yeşil Mutabakatı, ülkemizin Yeşil Mutabakat Eylem Planı 2021 (YMEP) ve ihracat başlıklarında adeta seferberlik var. Harika. Oysa YMEP 2021’in de işaret ettiği gibi üretim, imalat, hizmet ve ürünlerin Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (YDD) mühim. YDD ile başta KAİ ve Su Ayak İzi olmak üzere insan ve doğaya olan tüm etkiler (Alan Kullanımı, Asidifikasyon, Biyoçeşitlilik, Ekotoksiklik, İklim Değişikliği, Kaynak Tüketimi, Ötrofikasyon, Radyasyon, Solunum, Toksiklik gibi) belirlenmekte. YDD önemli bir saptama, karşılaştırma, karar verme ve en temiz üretimi başarma, gezegenimize tüm etkilerimizi ortaya koyma, sözün özü sürdürülebilirlik yönetimini başararak, sürekli iyileştirme aracıdır.


Her birimiz ve endüstri, gezegenimize etkilerimizle havamızı, suyumuzu, toprağımızı kirletirken, iklimimizi değiştirdik ve kaynaklarımızı tükettik. Ormansızlaşma, arazi kullanım değişiklikleri, artan tarımsal üretim, giderek büyüyen vahşi yaşam ticareti ile doğaya hasar vererek, su ve kara ekosistemlerini bozarak biyoçeşitlilik kaybına neden olduk. İnsan ve doğanın sağlığı tehlikedeyken ekonomik gelişmeler geçimimizi zorluyor. Dünyamız da geçinme zorluğu yaşıyor. Ekonomi toparlanırken doğamızı da toparlamalıyız. Çünkü gezegenimizin yakın gelecekte bize sunacağı sudaki ve karadaki
kaynaklar, araziler, ormanlar ve besin zinciri tehlikede. Hepimizin gezegenimizin giderek yok olmasında suçu var.


1990’dan beri kutladığımız Birleşmiş Milletler 22 Nisan Dünya Günü bu yıl, 2021’de ilan edilen Birleşmiş Milletler Ekosistemi Yenileme On Yılı kapsamında kutlandı. Bu nedenle önemi büyük. Ekosistemler ne kadar sağlıklı ise gezegenimiz ve biz de sağlıklı olarak yaşamımızı ilerletebiliriz. Dünyamız acı çekiyor.
Ekosistemlerimizi onarır, yeniler ve korursak, çevre kirliliği ve iklim değişikliğine dur diyerek yoksulluğu, açlığı, göçleri sona erdirme ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi teşvik ederek, eşitsizlikleri azaltarak, kitlesel yok oluşu önlemeye yardım edebiliriz. Geleceğimizi güvence altına almak, yeni salgınları önlemek için üç acil başlık olan iklim değişikliği, biyoçeşitlilik kaybı ve kirlilik sorunlarımız için siyasi, ekonomik ve teknik çözümler bulmalı, dünyamızın doğal kaynaklarını israf etmeden sürdürülebilir üretim ve tüketim yaparak doğa ile barışmalıyız.

Yağlama yağları da doğa ile barışık yaşamımızda olmalıdır. Yaşam döngüsü boyunca yağlama yağları bitki, hayvan, mikroorganizma ve insan sağlığı dostu, toprak ve suda toksiklik yaratmayan, çevre kirliliği ve iklim değişimine etkisi en az olacak şekilde üretimlerinden tüketimlerine ve atık yönetimlerine dek gezegen dostu olmalıdır. Yeşil ve maviyi bozmayan, koruyan yağlayıcılar gerekli. Bu nedenlerle sektörümüzde yağlayıcılar ve ambalajları için harekete geçme, yenilikçi çözümler bulma, sağlığımızı ve gezegenimizi korumak için yatırımlar yapılması mühim.

17.06.2022 11:50:00
Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu    

Köşe Yazıları - Son Eklenen Haberler

Gezegen dostu

Gezegen dostu

Kömür, petrol, doğal gaz, bitkisel ve hayvansal kaynaklar ile atıklardaki hidrokarbonları işleyerek yaşamımızda her yerde tükettiğimiz binlerce çeşit son ...

17.06.2022 11:50:00
Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu    
Denizcilik sektörünün can simidi: marin yağ analizleri

Denizcilik sektörünün can simidi: marin yağ analizleri

Kan tahlili olarak tabir ettiğimiz yağ analizi, çevre koşullarına, ekipmanın kritiklik seviyesine göre tanımlanır ve değerlendirilir. Denizcilik yağlarının analizi de ...

12.06.2022 14:00:00
Umut Arslan    
İhracatta mücbir sebep veya beklenmedik durum

İhracatta mücbir sebep veya beklenmedik durum

Vergi hukuku bakımından mücbir sebep; vergi mükelleflerinin, vergi sorumlularının ve ceza muhataplarının isteseler dahi hiçbir biçimde kendi ...

1.04.2022 17:02:00
Mehmet Erkan    
Ağır hizmet ekipmanlarında yağ analizi

Ağır hizmet ekipmanlarında yağ analizi

İnşaat, maden vb. sektörlerde hizmet veren araç ve ekipmanlar (kepçe, kamyon, kırıcı redüktörler vb.) ağır çevre koşullarına maruz kalırlar. Bu ...

1.04.2022 15:01:00
Umut Arslan    
Dünden bugüne biyoyağlama yağları

Dünden bugüne biyoyağlama yağları

İnsanın tekerleği keşfi, alet kullanmaya, inşaatlar yapmaya başlamasıyla yağlayıcı kavramı ve yağlamanın sağladığı avantajlar yaşama girdi. Kimya endüstrisi ve petrol ...

1.04.2022 14:55:00
Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu    
Enflasyon düzeltmesi uygulamasının ertelenmesi ve kur korumalı mevduat kapsamında elde edilen kur farkı, faiz ve kâr payı gelirlerinde kurumlar vergisi istisnası yürürlüğe girmiştir

Enflasyon düzeltmesi uygulamasının ertelenmesi ve kur korumalı mevduat kapsamında elde edilen kur farkı, faiz ve kâr payı gelirlerinde kurumlar vergisi istisnası yürürlüğe girmiştir

Kamuoyunda yakından takip edilen enflasyon düzeltmesi uygulamasının ertelenmesi ile kur farkı kazanç istisnası düzenlemesi getiren 7352 sayılı Kanun, 29.1.2022 ...

1.03.2022 15:31:00
Mehmet Erkan    
Trafolarda yağ analizinin önemi

Trafolarda yağ analizinin önemi

Global olarak enerji maliyetlerinin ciddi oranda artması; şirketlerin sürdürülebilirlik alanında hedeflerine ulaşılabilmesi için kestirimci bakımdaki ...

1.03.2022 15:27:00
Umut Arslan    
Hidrolik sistemlere uygun yağ seçimi

Hidrolik sistemlere uygun yağ seçimi

Hidrolik bilimi, gücü iletmek için basınçlı bir akışkan kullanımına dayanır (Pascal Prensibi). Bu akışkan gaz, su, yağ veya başka bir akışkan olabilir. Bu ...

31.12.2021 13:01:00
Umut Arslan    
COP26’nın enerjisi

COP26’nın enerjisi

31 Ekim-12 Kasım 2021 tarihlerinde, Glasgow’da Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 26. Taraflar Konferansı, COP26 ...

31.12.2021 12:55:00
Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu    
Madeni yağda kontaminasyon ölçümü ve kontrolü

Madeni yağda kontaminasyon ölçümü ve kontrolü

Madeni yağ, metal yüzeylerini ayırarak ince bir film oluşturur ve yapısındaki katık formülasyonu ile beraber yağlayıcılığa ek olarak temizlik, sızdırmazlık, sıcaklık ...

1.11.2021 15:15:00
Umut Arslan