Katkı maddesi çeşitleri 3

Katkı maddesi çeşitleri 3

Temizleyici ve dağıtıcı katkı maddeleri: Temizleyici ve dağıtıcı katkı maddeleri yağ içinde çeşitli sebeplerle teşekkül eden yanma sonucunda oluşan karbon ve oksidasyon ürünleri, çamur, vernik, lak ve diğer katı parçacıkları dağıtmak veya kolloidal süspansiyon haline getirmek için kullanılmaktadır. Böylece gerek yağlama devresinin tıkanmasına ve gerekse piston, segman, supap gibi elemanların yüzeyleri üzerinde çamur veya vernik tabakalarının teşkiline mani olmaktadırlar. Petrol esaslı sülfonik asitlerin baryum ve kalsiyum tuzları, sentetik sülfonik asitler, çeşitli fenolik türevlerin tuzları, baryum, kükürt ve fosfor ihtiva eden polimerler temizleyici katkı maddesi olarak yüzde 2-10 oranlarında benzinli ve dizel motor yağlarında geniş ölçüde kullanılmaktadır. Bu katkılar yağların köpüklenmesine ve emülsiyon teşkiline sebep olduklarından, içten yanmalı motor yağlarının haricinde kullanılmalarından kaçınılmaktadır. Düşük çalışma sıcaklıklarında benzinli motor yağlarında deterjan katıkları ile istenilen sonuca ulaşılamamıştır. Temizleyici katkı maddeleri tortu oluşumunu tam olarak önleyememektedir. Bu nedenle metal içermeyen külsüz katıklar geliştirilmiştir. Bunlar dağıtıcı katkı maddeleridir. Bu katkı maddeleri de polimer esaslı olup, ilave edildikleri madeni yağ içinde düşük sıcaklıkta çalışma şartlarında tortu teşekkülünü önlemekte veya geciktirmektedir. Dağıtıcıların başlıca fonksiyonları çözünürlüğü temin etmek, fazla maddeleri askıda tutarak tortu oluşumunu önlemektir. Organik dağıtıcıların asidik maddeleri nötrleştirme özellikleri yoktur.

Yapışkanlık verici katkı maddeleri: Endüstriyel uygulamalarda yağların yataklardan damlayarak çevreyi kirletmemesi istenmektedir. Yağın bu özellikleri sağlayabilmesi için lifli yapıda ve kohezyon özelliğine sahip olması gerekmektedir. Lifli yapıya sahip olan yağ, madde içine dağılmadan ve maddeyi bozmadan yağ lifleri arasından geçmektedir. Yağa bu özellikler yapışkanlık verici maddelerle kazandırılmaktadır. Yapışkanlık verici katkı maddeleri sabun bileşikleri olup, genellikle yüksek molekül ağırlıklı polimerlerdir.

Metal passivatör katkı maddeleri: Birçok madenler; hava, yağ ve diğer maddelerle kimyasal reaksiyona girmekte olup metal yüzeyini örten ilave bir madde ile bu etki önlenmektedir. Yağlara ilave edilen katkı maddelerine passivatör katkı maddesi denilmektedir. Fosfor ve sülfür bileşikleri geniş miktarda bu amaç için kullanılmaktadır.

Emülsiyon yapan katkı maddeleri: Su zerrelerini bünyesinde tutup, paslanmaya engel olan maddelere emülsiyon katkı maddeleri denilmektedir. Bunlar suyun doğrudan doğruya metal ile temasına engel olmaktadırlar. Sabunlar ve yağ asitleri ya da sodyum sülfonatlar bu amaç için oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır.

Renk sabitleştirici katkı maddeleri: Bu katkı maddeler, standart renk oluşturmaktadır. Ayrıca istenmeyen rengin meydana gelmesini önlemektedir. Bazı sistemlerde birden fazla yağ kullandığı zaman, yağları birbirinden ayırmak için yaygın olarak kullanılmaktadır.

Koku önleyici ve antiseptik katkı maddeleri: İstenmeyen kokuları ortadan kaldırmak, seçkin, hoş koku elde etmek, ayırt etmede kolaylık sağlamak ve bakterilerin çoğalmasından oluşan kötü kokuyu veya emülsiyonun çözülmesini önlemek için sentetik veya yüksek derecede kokulu kimyasal maddeleri içeren katkı maddeleridir. Belirli alkoller, fenoller bu amaç için oldukça uygundurlar.

10.10.2017
Prof. Dr. Ertuğrul Durak     5927

Köşe Yazıları - Son Eklenen Haberler

Sermaye şirketlerinin kar payı dağıtımına sınırlama getirilmiştir

Sermaye şirketlerinin kar payı dağıtımına sınırlama getirilmiştir

Sermaye şirketlerinin kar payı dağıtımına getirilen sınırlamaya ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Ticaret Bakanlığı’nın 6102 Sayılı Türk Ticaret ...

11.7.2020 09:40:00
Mehmet Erkan     51
Yağlayıcılar ve biyoçeşitlilik

Yağlayıcılar ve biyoçeşitlilik

Yaşam döngüsü boyunca, yağlayıcı üretimi-taşınması-tüketimi ile atık yağ yönetiminde yağın saçılma, sızma ve dökülmesi ...

11.7.2020 09:35:00
Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu     148
Özel Teminat Sertifikası (ÖTS) Uygulaması

Özel Teminat Sertifikası (ÖTS) Uygulaması

Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 7)  3/3/2020 tarihli ve 31057 sayılı Resmi ...

6.5.2020 16:51:00
Mehmet Erkan     176
İhracat işlemlerine ait bedellerin yurda getirilmesinde önemli değişikler

İhracat işlemlerine ait bedellerin yurda getirilmesinde önemli değişikler

2018-32/48 sayılı Tebliğ ile Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedellerin esas olarak, yurda getirilme ...

13.3.2020 15:02:00
Mehmet Erkan     232
Kaymalı yatak tasarımı kriterleri - VI Yatak yağ debisi ve yatak kenar sızıntı debisi

Kaymalı yatak tasarımı kriterleri - VI Yatak yağ debisi ve yatak kenar sızıntı debisi

Radyal kaymalı yataklarda muylu ile yatak yüzeyi arasında uygulanan yatak yükünü taşıyacak yeterlikte yatak çalışma parametreleri ile (hız, ...

13.3.2020 14:53:00
Prof. Dr. Ertuğrul Durak     715
2020 yılında yürürlüğe girecek bazı düzenlemeler ve özellik arz eden konular

2020 yılında yürürlüğe girecek bazı düzenlemeler ve özellik arz eden konular

Öncelikle 7193 sayılı Kanunla olmak üzere, bazı yasal düzenlemeler ile 2019 yılında vergi mevzuatında ve uygulamasında bazı değişiklikler yapılmıştır. ...

2.1.2020 10:50:00
Mehmet Erkan     341
Yağlayıcı ambalajları

Yağlayıcı ambalajları

"Yağlayıcı Ambalaj Pazarı 2019:2024'e kadar Endüstri Büyüme Eğilimleri ve Tahminlerinin Derinlemesine Analizi" adlı rapora göre 2016 yılında ...

1.1.2020 11:01:00
Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu     819
Kaymalı yatak tasarımı kriterleri - V Yatak Genişlik / Çap (B/D) Oranı

Kaymalı yatak tasarımı kriterleri - V Yatak Genişlik / Çap (B/D) Oranı

Kaymalı yataklarda yatak genişliği (uzunluğu) / yatak çapı (B/D) oranı yatağın yük taşıma oranının belirlenmesinde çok önemli bir parametredir. ...

22.12.2019 17:13:00
Prof. Dr. Ertuğrul Durak     1503
Kaymalı yatak tasarımı kriterleri IV - Yatak boşluğu

Kaymalı yatak tasarımı kriterleri IV - Yatak boşluğu

Dişli çark, kayış kasnak, zincir dişli mekanizmaları gibi güç iletim elemanlarını taşıyan elemanlar mil olarak adlandırılmaktadır. Bu taşıyıcı ...

11.11.2019 12:02:00
Prof. Dr. Ertuğrul Durak     2602
Fosil kaynaklar: Çevre ve iklim değişimi

Fosil kaynaklar: Çevre ve iklim değişimi

Kömür, petrol, doğal gaz ve de bu fosil kaynaklardan üretilenlerin yaşamımızda refah ve konforu sağlama bedeli gezegenimiz için çok ...

11.11.2019 11:56:00
Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu     1479