Katkı maddesi çeşitleri 3

Katkı maddesi çeşitleri 3

Temizleyici ve dağıtıcı katkı maddeleri: Temizleyici ve dağıtıcı katkı maddeleri yağ içinde çeşitli sebeplerle teşekkül eden yanma sonucunda oluşan karbon ve oksidasyon ürünleri, çamur, vernik, lak ve diğer katı parçacıkları dağıtmak veya kolloidal süspansiyon haline getirmek için kullanılmaktadır. Böylece gerek yağlama devresinin tıkanmasına ve gerekse piston, segman, supap gibi elemanların yüzeyleri üzerinde çamur veya vernik tabakalarının teşkiline mani olmaktadırlar. Petrol esaslı sülfonik asitlerin baryum ve kalsiyum tuzları, sentetik sülfonik asitler, çeşitli fenolik türevlerin tuzları, baryum, kükürt ve fosfor ihtiva eden polimerler temizleyici katkı maddesi olarak yüzde 2-10 oranlarında benzinli ve dizel motor yağlarında geniş ölçüde kullanılmaktadır. Bu katkılar yağların köpüklenmesine ve emülsiyon teşkiline sebep olduklarından, içten yanmalı motor yağlarının haricinde kullanılmalarından kaçınılmaktadır. Düşük çalışma sıcaklıklarında benzinli motor yağlarında deterjan katıkları ile istenilen sonuca ulaşılamamıştır. Temizleyici katkı maddeleri tortu oluşumunu tam olarak önleyememektedir. Bu nedenle metal içermeyen külsüz katıklar geliştirilmiştir. Bunlar dağıtıcı katkı maddeleridir. Bu katkı maddeleri de polimer esaslı olup, ilave edildikleri madeni yağ içinde düşük sıcaklıkta çalışma şartlarında tortu teşekkülünü önlemekte veya geciktirmektedir. Dağıtıcıların başlıca fonksiyonları çözünürlüğü temin etmek, fazla maddeleri askıda tutarak tortu oluşumunu önlemektir. Organik dağıtıcıların asidik maddeleri nötrleştirme özellikleri yoktur.

Yapışkanlık verici katkı maddeleri: Endüstriyel uygulamalarda yağların yataklardan damlayarak çevreyi kirletmemesi istenmektedir. Yağın bu özellikleri sağlayabilmesi için lifli yapıda ve kohezyon özelliğine sahip olması gerekmektedir. Lifli yapıya sahip olan yağ, madde içine dağılmadan ve maddeyi bozmadan yağ lifleri arasından geçmektedir. Yağa bu özellikler yapışkanlık verici maddelerle kazandırılmaktadır. Yapışkanlık verici katkı maddeleri sabun bileşikleri olup, genellikle yüksek molekül ağırlıklı polimerlerdir.

Metal passivatör katkı maddeleri: Birçok madenler; hava, yağ ve diğer maddelerle kimyasal reaksiyona girmekte olup metal yüzeyini örten ilave bir madde ile bu etki önlenmektedir. Yağlara ilave edilen katkı maddelerine passivatör katkı maddesi denilmektedir. Fosfor ve sülfür bileşikleri geniş miktarda bu amaç için kullanılmaktadır.

Emülsiyon yapan katkı maddeleri: Su zerrelerini bünyesinde tutup, paslanmaya engel olan maddelere emülsiyon katkı maddeleri denilmektedir. Bunlar suyun doğrudan doğruya metal ile temasına engel olmaktadırlar. Sabunlar ve yağ asitleri ya da sodyum sülfonatlar bu amaç için oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır.

Renk sabitleştirici katkı maddeleri: Bu katkı maddeler, standart renk oluşturmaktadır. Ayrıca istenmeyen rengin meydana gelmesini önlemektedir. Bazı sistemlerde birden fazla yağ kullandığı zaman, yağları birbirinden ayırmak için yaygın olarak kullanılmaktadır.

Koku önleyici ve antiseptik katkı maddeleri: İstenmeyen kokuları ortadan kaldırmak, seçkin, hoş koku elde etmek, ayırt etmede kolaylık sağlamak ve bakterilerin çoğalmasından oluşan kötü kokuyu veya emülsiyonun çözülmesini önlemek için sentetik veya yüksek derecede kokulu kimyasal maddeleri içeren katkı maddeleridir. Belirli alkoller, fenoller bu amaç için oldukça uygundurlar.

10.10.2017
Prof. Dr. Ertuğrul Durak     4723

Köşe Yazıları - Son Eklenen Haberler

2020 yılında yürürlüğe girecek bazı düzenlemeler ve özellik arz eden konular

2020 yılında yürürlüğe girecek bazı düzenlemeler ve özellik arz eden konular

Öncelikle 7193 sayılı Kanunla olmak üzere, bazı yasal düzenlemeler ile 2019 yılında vergi mevzuatında ve uygulamasında bazı değişiklikler yapılmıştır. ...

2.1.2020 10:50:00
Mehmet Erkan     32
Kaymalı yatak tasarımı kriterleri - V Yatak Genişlik / Çap (B/D) Oranı

Kaymalı yatak tasarımı kriterleri - V Yatak Genişlik / Çap (B/D) Oranı

Kaymalı yataklarda yatak genişliği (uzunluğu) / yatak çapı (B/D) oranı yatağın yük taşıma oranının belirlenmesinde çok önemli bir parametredir. ...

22.12.2019 17:13:00
Prof. Dr. Ertuğrul Durak     146
Kaymalı yatak tasarımı kriterleri IV - Yatak boşluğu

Kaymalı yatak tasarımı kriterleri IV - Yatak boşluğu

Dişli çark, kayış kasnak, zincir dişli mekanizmaları gibi güç iletim elemanlarını taşıyan elemanlar mil olarak adlandırılmaktadır. Bu taşıyıcı ...

11.11.2019 12:02:00
Prof. Dr. Ertuğrul Durak     430
Fosil kaynaklar: Çevre ve iklim değişimi

Fosil kaynaklar: Çevre ve iklim değişimi

Kömür, petrol, doğal gaz ve de bu fosil kaynaklardan üretilenlerin yaşamımızda refah ve konforu sağlama bedeli gezegenimiz için çok ...

11.11.2019 11:56:00
Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu     388
Vergi mevzuatı güncel gelişmeler

Vergi mevzuatı güncel gelişmeler

1- Bazı avukatlık hizmetlerinde KDV oranı %8’e indirilmiştir. 02/10/2019 tarihli ve 30906 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 01/10/2019 tarihli ve 1594 sayılı ...

11.11.2019 11:49:00
Mehmet Erkan     95
Yeniden varlık barışı

Yeniden varlık barışı

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, geçici 90’ıncı madde hükümleri ...

2.9.2019 17:05:00
Mehmet Erkan     163
Kaymalı yatak tasarımı kriterleri III / Yağ kanalları

Kaymalı yatak tasarımı kriterleri III / Yağ kanalları

Yağlamanın asıl amacı, iki yüzey arasında çalışma şartlarına dayanıklı yeterli kalınlıkta bir yağ filmi oluşturmaktır. Böylece enerji kaybına ...

2.9.2019 16:30:00
Prof. Dr. Ertuğrul Durak     696
Kaymalı yatak tasarımı kriterleri - II

Kaymalı yatak tasarımı kriterleri - II

Yatak seçimi ve tasarım prosesleri; -Uygun yatak tipinin seçimi, -Güvenilir olabilecek yatak boyutlarının hesaplanması, -Eğer ihtiyaçları ...

21.8.2019 16:33:00
Prof. Dr. Ertuğrul Durak     970
Madeni yağ sektöründe katma değerli ürünler

Madeni yağ sektöründe katma değerli ürünler

Bir önceki yazımda Madeni Yağ Sektöründe Markalaşma ve Turquality’den bahsetmiştim.   Bu yazımda katma değerli ürünlerin ...

29.7.2019 12:07:00
Elif Bervi Ağanoğlu     587
İkinci el otomobilde KDV

İkinci el otomobilde KDV

İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle uğraşan mükelleflerin önemli sorunlarından birisi, KDV ödemeden satın aldıkları motorlu kara taşıtlarının ...

30.5.2019 12:01:00
Mehmet Erkan     178