Metal işleme emülsiyonlarında stabilite faktörleri

Metal işleme emülsiyonlarında stabilite faktörleri

Metal işleme sıvılarında emülsiyon stabilitesi üzerine yapılan inceleme ve araştırmalarda naftenik baz yağların parafinik baz yağlar karşısında çok daha yüksek performans gösterdiği ortaya kondu.

“Metal işleme emülsiyonlarının stabilitesi için pek çok farklı baz yağ ile testler gerçekleştirdik ve bu testler sonucunda naftenik yağ ile hazırlanan emülsiyonların parafinik yağlarlar hazırlanan emülsiyonlardan çok daha stabil olduğunu gördük” diyor Nynas’ın Nafteniklerden Sorumlu Kıdemli Teknik Danışmanı Profesör Thomas Norrby.

Yakın zamana kadar bazı pazarlarda metal işleme sıvısı üreticilerinin geleneksel tercihi parafinik Grup I baz yağlarıyken, sektörde yaşanan bazı arz sıkıntıları ve Grup I kapasitesinin küresel olarak düşüşte olması sebebiyle, alternatif yağlara yönelik bir arayış başladı. Grup I rafinerilerinin kapanmasında üçüncü dalganın Asya, Orta Doğu ve Afrika’yı vurması beklenirken, Thomas Norrby’nin formülatörlere pek iç açıcı olmayan bir mesajı var:

“Tüm alternatiflere açık olun ama ürünlerinizde Grup II yağlarını kullanmayı asla aklınızdan geçirmeyin!”

Bu yorumun ardındaki gerekçe aslında son derece basit: Grup II yağları Norrby’nin gerçekleştirdiği emülsiyon stabilite çalışmalarında son derece kötü bir performans ortaya koydu; performans bakımından yalnızca naftenik yağların değil aynı zamanda Grup I ve Grup I alternatifi baz yağların gerisinde kaldı.

Metal işleme sıvısı formülatörleri için bir bileşen seçim rehberi niteliğinde olması amacıyla gerçekleştirilen çalışmada, temel baz yağ niteliği olarak anilin noktasında çözünürlük tespit edildi. Norrby ve Nynas’taki çalışma arkadaşları, daha küçük damlacıklar daha stabil emülsiyonlar oluşturduğu için, damlacık büyüklüğünü emülsiyon stabilitesinin bir göstergesi olarak kullandı. Damlacık büyüklüğünü belirlemek için iki farklı yöntem kullanıldı ve karşılaştırmalı iki sonuca ulaşıldı. Çalışmada su sertliğinin etkisi de değerlendirildi ve non-iyonik surfaktan sistemlerde etkisinin önemsiz olduğu görüldü, ancak anyonik yarı sentetik emülsiyon sistemlerde su sertliğinin etkisinin daha fazla olduğu tespit edildi.

 wx=

Stabilitede başarı

Emülsiyon stabilitesi üzerine gerçekleştirilen çalışmada, damlacık büyüklüğü dağılımı ve ışık saçılımı/geçirimi yöntemleri kullanıldı. Emülsiyon fazının kalınlığı, gerçek konsantrasyonları ölçen bir Turbiscan cihazı ile farklı zaman aralıklarında ışık saçılımı yoluyla belirlendi. Farklı emülsiyonların stabilitesini tanımlamak için Turbis­can Stabilite İndeksi (TSI) kullanıldı.

Araştırmacılar, her baz yağ türü özelinde emülsiyon stabilitesi için optimum şartların sağlandığı, Hidrofili – Lipofili Dengesi (HLB) için tercih edilen bir değer belirlemeyi başardı. HLB değeri, parafinik Grup I ve II baz yağlar ile kıyaslandığında naftenik baz yağ için yaklaşık iki birim daha yüksek değerde tespit edildi. Fakat bu şartlar altında naftenik baz yağ sistemi, damlacık büyüklüğü ve stabilite konusunda çok daha iyi sonuçlar ortaya koydu.

3.10.2017
4489

Makale - Son Eklenen Haberler

Petrol Ofisi Madeni Yağlar yatırım ve geliştirmelerine aralıksız devam ediyor

Petrol Ofisi Madeni Yağlar yatırım ve geliştirmelerine aralıksız devam ediyor

Türkiye madeni yağlar ve kimyasallar pazarının son 9 yıldır aralıksız lideri Petrol Ofisi, başta Maxima ve Maximus markaları olmak üzere her alandaki yatırım ...

28.5.2019 15:24:00
186
Türkiye madeni yağ üssü olma yolunda emin adımlarla ilerliyor

Türkiye madeni yağ üssü olma yolunda emin adımlarla ilerliyor

Büyük bir tüketim pazarı olan Türkiye, aynı zamanda ham madde kaynaklarına yakınlığı ve ihracatta sahip olduğu avantajlar ile önemli bir ...

10.3.2019 14:58:00
598
Madeni yağ endüstrisinde (e-)dönüşüm - Değişimler kapasiteleri nasıl ayakta tutuyor

Madeni yağ endüstrisinde (e-)dönüşüm - Değişimler kapasiteleri nasıl ayakta tutuyor

Küresel madeni yağ endüstri bir (e-)dönüşüm içinde. Bugün madeni yağ aktörleri, gelecekte küresel madeni yağ tüketiminin ...

3.1.2019 12:01:00
1077
Evonik’in DYNAVIS teknolojisi hidrolik sıvılarında enerji verimliliği sağlıyor

Evonik’in DYNAVIS teknolojisi hidrolik sıvılarında enerji verimliliği sağlıyor

Evonik’in DYNAVIS® performans standardına göre formüle edilen hidrolik sıvılarının, enerji verimliliği ve üretkenlik konusunda ciddi kazanımlar ...

13.11.2018 10:39:00
1327
Madeni yağ sektöründe e-ticaretin bugünü ve geleceği

Madeni yağ sektöründe e-ticaretin bugünü ve geleceği

İçinde bulunduğumuz teknoloji çağında, alışveriş alışkanlıklarımız da giderek değişiyor. Madeni yağ sektöründe henüz pek çok ...

1.8.2018 10:17:00
2216
Etkin yağlama ile maliyetleri düşürmek ve verimliliği arttırmak mümkün

Etkin yağlama ile maliyetleri düşürmek ve verimliliği arttırmak mümkün

Madencilik endüstrisindeki zorlu çalışma koşulları, madencilik ekipmanlarının hidrolik sistemleri üzerinde büyük baskı oluşturuyor. Ancak Evonik ...

22.6.2018 12:00:00
3014
Rüzgar türbini dişli yağlarında son trendler

Rüzgar türbini dişli yağlarında son trendler

Günümüzde yenilenebilir enerji kaynaklarına gösterilen ilgi giderek artıyor, bu da rüzgar türbini talebinde artışı beraberinde getiriyor. ...

12.4.2018 13:56:00
3480
Nafteniklerin soğutma yağlarındaki rolü

Nafteniklerin soğutma yağlarındaki rolü

Avrupa Birliği’nin 2014 yılında yayınladığı florlanmış sera gazları (F-gazları) yönetmeliği, 2015 yılından itibaren AB’de satılabilecek ozon ...

1.2.2018 15:18:00
4028
Ağır naftanik baz yağlar madeni yağ üretiminde temel önemi

Ağır naftanik baz yağlar madeni yağ üretiminde temel önemi

Yüksek viskoziteli baz yağlar ile üretilen endüstriyel yağlar, son derece önemli bir madeni yağ pazar segmentini destekliyor. Esas itibarıyla, dönme ...

1.12.2017
6029
Metal işleme emülsiyonlarında stabilite faktörleri

Metal işleme emülsiyonlarında stabilite faktörleri

Metal işleme sıvılarında emülsiyon stabilitesi üzerine yapılan inceleme ve araştırmalarda naftenik baz yağların parafinik baz yağlar karşısında çok ...

3.10.2017
4490