Türk madeni yağ sektöründe MAPESAD’ın yeri

Türk madeni yağ sektöründe MAPESAD’ın yeri

Sektöründeki ilk ve tek dernek olarak 2004 yılında kurulan Madeni Yağ ve Petrol Ürünleri Sanayicileri Derneği (MAPESAD), sektör için büyük önem taşıyor. Gelecek hedefleri olan ve bu amaçla yatırımlar yapan iş adamlarının bir araya gelerek kurdukları bu oluşum, ülke ekonomisine gün geçtikçe daha fazla katkı sağlayan madeni yağ sektörünün gelişmesine katkıda bulunmak için çalışıyor.

Madeni yağ sektörü ile ilgili kapsamlı bir çalışma alanı olan MAPESAD’ın faaliyetleri arasında sektörle ilgili dünyadaki teknolojiyi takip edip ülkemize getirmek, Ar-Ge çalışmalarına ön ayak olmak, ihracatı artırmaya yönelik yeni pazarlar araştırmak, var olan pazarları güçlendirmek, pazarda haklı rekabeti sağlamak gibi unsurlar bulunuyor.

Ayrıca devlet ve sektör arasında köprü görevi görmek ve çalışanların sosyal şartlarından üretimle ilgili çevresel koşullara kadar birçok ortak konu daha MAPESAD’ın çalışmaları arasında yer alıyor. MAPESAD Türk Malı kaşesini taşıyan ürünlerin dünya pazarlarında kaliteleri ile aranan markalar haline gelmeleri için yeni stratejilerin geliştirilip uygulanmasına destek olmayı temel kuruluş amaçlarından biri olarak benimsiyor. MAPESAD’ın benimsediği anlayış doğrultusunda yurtiçi ve yurtdışındaki müşterilerin ihtiyaçlarına cevap verecek yeterlilikteki firmalarla ürünlerde bir standardizasyon sağlamak kalitede devamlı çıtayı yükseltmek üretimde yararlılık bilincini gözetmek ve kaliteden taviz vermeden hedeflere ulaşmak amaçlanıyor. Madeni Yağ ve Petrol Ürünleri Sanayicileri Derneğini oluşturan üye firmalar işbirliği halinde bu doğrultuda yürüyorlar.

Petrol sektörünün mamul üreten tek yeri madeni yağ fabrikaları. Burada üretilen ürünlerin katma değeri yüksek. Ayrıca bu sektör, istihdam açısından da önemli bir güce sahip, bu açıdan ülke ekonomisi için büyük önem taşıyor. Üretimini dünya standartlarına sahip tesislerde gerçekleştiren Türk madeni yağ sektörü, yaptığı yatırımlarla ürünlerini başta Avrupa olmak üzere dünyanın pek çok ülkesine ihraç ediyor. Sektör sadece kendi bünyesini geliştirmekle kalmayıp, ambalajdan nakliyeye kadar daha birçok sektörün de gelişip büyümesinde ve yeni istihdam alanlarının oluşmasında rol oynuyor.

Madeni yağ sanayicilerini sektörde temsil eden, sektörün genel ve güncel sorunları için çözümün bir parçası olan MAPESAD, madeni yağ ve petrol ürünlerinin standartlarını üreticiler, tüketiciler ve çevreyi korumak adına yükseltmek için çalışıyor.

Aynı zamanda coğrafi ve jeopolitik konumundaki avantajlarını kullanarak Türkiye'yi madeni yağ üretimi konusunda dünyanın önemli bir üretim üssü haline getirmek amacıyla faaliyet gösteren MAPESAD’ın bu doğrultudaki çalışmaları da artarak devam ediyor. Son yıllarda devletin verdiği Ar-Ge destekleri ile ürünlerin çeşitlendirilmesi, yerli üretime olan güvenilirliğin artması, sosyal sorumlu üretici imajının gelişmesi ve MAPESAD çatısı altında güçlenmesiyle sektör, ulusal ve uluslararası düzlemde hak ettiği noktaya doğru ilerliyor.

Ancak tüm bunların ötesinde, madeni yağ pazarının gelişmesinin önünde bazı engeller var. Lisanssız üretim, adil rekabeti engelleyen ve pazarın gelişmesine engel en önemli husustur. Maliye Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu gereken düzenlemeleri yaparak lisanssız üretimin önüne geçmek için yoğun bir şekilde çalışıyor.

Bunun yanı sıra, yurtiçi üretimde madeni yağ lisansına sahip olmak bir zorunluluk, bu lisansı almanın da pek çok şartı var. Bunlardan biri, üretilen her ürünün TSE belgesinin olması. Aynı zamanda, satılan madeni yağın belli bir oranının EPDK’ya katılım payı olarak ödenmesi. Türkiye’deki üreticinin TSE’ye ödediği yüksek ücretler ve EPDK’ya katılım payı ödeme zorunluluğu, ithalatta haksız rekabete yol açıyor.

MAPESAD, bu bağlamda sektör açısından büyük önem teşkil ediyor. Çalışmalarını aktif bir şekilde yürüten, sektörün genel ve güncel sorunlarını siyasi otoriteler, bakanlıklar ve resmi kuruluşlar nezdinde dile getirip çözüm üretmek için yoğun çalışmalar yürütüyor.

1.6.2017
2320

Makale - Son Eklenen Haberler

Petrol Ofisi Madeni Yağlar yatırım ve geliştirmelerine aralıksız devam ediyor

Petrol Ofisi Madeni Yağlar yatırım ve geliştirmelerine aralıksız devam ediyor

Türkiye madeni yağlar ve kimyasallar pazarının son 9 yıldır aralıksız lideri Petrol Ofisi, başta Maxima ve Maximus markaları olmak üzere her alandaki yatırım ...

28.5.2019 15:24:00
185
Türkiye madeni yağ üssü olma yolunda emin adımlarla ilerliyor

Türkiye madeni yağ üssü olma yolunda emin adımlarla ilerliyor

Büyük bir tüketim pazarı olan Türkiye, aynı zamanda ham madde kaynaklarına yakınlığı ve ihracatta sahip olduğu avantajlar ile önemli bir ...

10.3.2019 14:58:00
598
Madeni yağ endüstrisinde (e-)dönüşüm - Değişimler kapasiteleri nasıl ayakta tutuyor

Madeni yağ endüstrisinde (e-)dönüşüm - Değişimler kapasiteleri nasıl ayakta tutuyor

Küresel madeni yağ endüstri bir (e-)dönüşüm içinde. Bugün madeni yağ aktörleri, gelecekte küresel madeni yağ tüketiminin ...

3.1.2019 12:01:00
1077
Evonik’in DYNAVIS teknolojisi hidrolik sıvılarında enerji verimliliği sağlıyor

Evonik’in DYNAVIS teknolojisi hidrolik sıvılarında enerji verimliliği sağlıyor

Evonik’in DYNAVIS® performans standardına göre formüle edilen hidrolik sıvılarının, enerji verimliliği ve üretkenlik konusunda ciddi kazanımlar ...

13.11.2018 10:39:00
1326
Madeni yağ sektöründe e-ticaretin bugünü ve geleceği

Madeni yağ sektöründe e-ticaretin bugünü ve geleceği

İçinde bulunduğumuz teknoloji çağında, alışveriş alışkanlıklarımız da giderek değişiyor. Madeni yağ sektöründe henüz pek çok ...

1.8.2018 10:17:00
2216
Etkin yağlama ile maliyetleri düşürmek ve verimliliği arttırmak mümkün

Etkin yağlama ile maliyetleri düşürmek ve verimliliği arttırmak mümkün

Madencilik endüstrisindeki zorlu çalışma koşulları, madencilik ekipmanlarının hidrolik sistemleri üzerinde büyük baskı oluşturuyor. Ancak Evonik ...

22.6.2018 12:00:00
3013
Rüzgar türbini dişli yağlarında son trendler

Rüzgar türbini dişli yağlarında son trendler

Günümüzde yenilenebilir enerji kaynaklarına gösterilen ilgi giderek artıyor, bu da rüzgar türbini talebinde artışı beraberinde getiriyor. ...

12.4.2018 13:56:00
3479
Nafteniklerin soğutma yağlarındaki rolü

Nafteniklerin soğutma yağlarındaki rolü

Avrupa Birliği’nin 2014 yılında yayınladığı florlanmış sera gazları (F-gazları) yönetmeliği, 2015 yılından itibaren AB’de satılabilecek ozon ...

1.2.2018 15:18:00
4027
Ağır naftanik baz yağlar madeni yağ üretiminde temel önemi

Ağır naftanik baz yağlar madeni yağ üretiminde temel önemi

Yüksek viskoziteli baz yağlar ile üretilen endüstriyel yağlar, son derece önemli bir madeni yağ pazar segmentini destekliyor. Esas itibarıyla, dönme ...

1.12.2017
6029
Metal işleme emülsiyonlarında stabilite faktörleri

Metal işleme emülsiyonlarında stabilite faktörleri

Metal işleme sıvılarında emülsiyon stabilitesi üzerine yapılan inceleme ve araştırmalarda naftenik baz yağların parafinik baz yağlar karşısında çok ...

3.10.2017
4489