Yağlama yağları ve inovasyon

Yağlama yağları ve inovasyon

Yağlama yağları üretiminde inovasyonun önemi 25-27 Ekim 2017 tarihlerinde Bologna-İtalya’da gerçekleştirilen UEIL (Avrupa Yağlayıcı Endüstrisi Birliği) 2017 Kongresi’nde masaya yatırıldı. Ülkemizden Belgin, Opet, Petrol Ofisi ve Petroyağ firmalarının da üye olduğu UEIL yapılanmasında, 450’den fazla şirket ve 100,000 çalışan temsil edilmekte. UEIL kaynaktan son kullanıma, atık yağlayıcı yönetimi dahil olmak üzere, yağlama yağı üretim-tüketim zincirinde KOBİ ve bağımsız şirketlere odaklanmakta ve sektörünün çıkarları için uğraş vermekte. UEIL 2017 Kongresi’nde alttaki başlıklarla inovasyon incelendi:
• Yağlayıcı formülasyonu ve performans için inovasyon
• Orijinal Ekipman Üreticileri (OEM) ve inovasyon
• Ürün geliştirme inovasyonu
• Hizmetler için inovasyon
• Atık yağların yeniden rafinasyonu için inovasyon
Ülkemizde de inovasyon çokça duyduğumuz bir sözcük oldu. “Orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerde Afro-Avrasya’nın tasarım ve üretim üssü olmak” vizyonu içeren Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi (2015-2018) ile “Katma değeri yüksek ürünler üreterek, Türkiye’yi yatırım üssü haline getirmek” vizyonuna sahip Türkiye Kimya Sektörü Stratejisi Belgesi ve Eylem Planı inovasyonun gerekliliğini ortaya koymakta. Kimya sektörü ihracatının 2017-2023 rotasını belirlemek üzere hazırlanan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Türkiye Kimyevi Maddeler Sektörü İhracat Büyüme Stratejisi Raporu›nda da “Katma değeri yüksek ürünlere odaklanılması, teknolojik yetkinlik geliştirme ekosisteminin iyileştirilmesi, ar-ge’de ölçek sinerjisinin oluşturulması, ihracat yapılan pazarlarda inovasyonların ticarileşmesinin en üst seviyeye çıkarılması ile üretim-ihracat-inovasyon üçlüsünün önemi vurgulanmakta. Bu nedenlerle yerli üreticilerimiz için yağlama yağı ve gres konularında inovasyon önem kazanmakta. Yeni ürün, yeni hizmet, yeni teknoloji, geliştirilmiş ürün, geliştirilmiş üretim süreci için çalışmak gerek.

Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftası, 6-9 Aralık 2017 tarihlerinde TİM tarafından İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. “İnovaTİM” ile üniversite öğrencileri inovasyon, bilgi çağı ekonomisi ve girişimcilik konularında eğitimler alırken, şirketler «İnovaLİG” kapsamında inovasyon yetkinlikleri, inovasyonda liderlik için yarışıyor. Bu yıl 971 ön başvuru var ve heyecanla sonuçlar bekleniyor. Acaba yağlama yağı sektöründen adaylar var mı?

1.12.2017
Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu     3117

Köşe Yazıları - Son Eklenen Haberler

Sözleşmelerde Türk parasına dönülmesi ve damga vergisi uygulaması

Sözleşmelerde Türk parasına dönülmesi ve damga vergisi uygulaması

1- Sözleşmelerde Türk Parasına Dönülmesi Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara ...

2.12.2019 17:48:00
Mehmet Erkan     94
Makine mühendisliği öğrencilerinin gözünden yağlar ve yağlama

Makine mühendisliği öğrencilerinin gözünden yağlar ve yağlama

Makine Mühendisliği, her türlü mekanizmanın, mekanik sistemin ve enerji dönüşüm sisteminin konstrüksiyonu, imalatı, imalat planlanması, ...

1.12.2019 17:41:00
Prof. Dr. Ertuğrul Durak     272
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara ilişkin önemli değişiklikler

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara ilişkin önemli değişiklikler

Eylül ayı başında önce Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Seri No.2018-32/48 ) ile geçici süreli olarak ...

13.11.2018 11:56:00
Mehmet Erkan     174
Bitkisel esaslı yağlama yağları - I

Bitkisel esaslı yağlama yağları - I

PETDER sektör raporuna göre 2017 yılında ülkemizde madeni yağ tüketiminin yüzde 51’ini taşıt yağları, yüzde 40’ını ...

13.11.2018 11:54:00
Prof. Dr. Ertuğrul Durak     436
Elektrikli taşıtlar ve motor yağları piyasası

Elektrikli taşıtlar ve motor yağları piyasası

Mayıs 2018'te Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tarafından yayınlanan "Küresel Elektrikli Taşıt Görünümü" raporuna göre 2017 yılında ...

13.11.2018 11:52:00
Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu     605
Vergi affı

Vergi affı

7143 sayılı Vergi ve Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 11/05/2018 tarihinde Türkiye ...

1.6.2018 17:06:00
Mehmet Erkan     561
Hidrolik yağ ve yağ katkı maddeleri

Hidrolik yağ ve yağ katkı maddeleri

Günümüzde kullanılan hidrolik sistemler yüksek basınç, yüksek sıcaklık ve yüksek hızlarda çalıştığı için hidrolik ...

1.6.2018 16:53:00
Prof. Dr. Ertuğrul Durak     2581
Kazakistan Cumhuriyeti ve yeşil ekonomi

Kazakistan Cumhuriyeti ve yeşil ekonomi

Kazakistan Cumhuriyeti Orta Asya'daki en büyük sera gazı salımı yapan, ekonomisi hızla gelişen bir ülke iken özenilecek bir "Yeşil Ekonomiye ...

1.6.2018 16:39:00
Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu     1984
Vergide güncel gelişmeler

Vergide güncel gelişmeler

1- Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı TBMM’ye Sevk Edilmiştir. Katma Değer Vergisi Kanunu’nda önemli ...

9.4.2018 16:45:00
Mehmet Erkan     2876
Rüzgar gücü için yağlayıcı gücü

Rüzgar gücü için yağlayıcı gücü

Ülkemizde yenilenebilir kaynaklı enerji yatırımlarının lokomotifi konumundaki rüzgar endüstrisinin yerlileşme için ivme kazandığı bu yıla, 6872 MW ...

9.4.2018 16:39:00
Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu     2262