Yağlama yağları ve inovasyon

Yağlama yağları ve inovasyon

Yağlama yağları üretiminde inovasyonun önemi 25-27 Ekim 2017 tarihlerinde Bologna-İtalya’da gerçekleştirilen UEIL (Avrupa Yağlayıcı Endüstrisi Birliği) 2017 Kongresi’nde masaya yatırıldı. Ülkemizden Belgin, Opet, Petrol Ofisi ve Petroyağ firmalarının da üye olduğu UEIL yapılanmasında, 450’den fazla şirket ve 100,000 çalışan temsil edilmekte. UEIL kaynaktan son kullanıma, atık yağlayıcı yönetimi dahil olmak üzere, yağlama yağı üretim-tüketim zincirinde KOBİ ve bağımsız şirketlere odaklanmakta ve sektörünün çıkarları için uğraş vermekte. UEIL 2017 Kongresi’nde alttaki başlıklarla inovasyon incelendi:
• Yağlayıcı formülasyonu ve performans için inovasyon
• Orijinal Ekipman Üreticileri (OEM) ve inovasyon
• Ürün geliştirme inovasyonu
• Hizmetler için inovasyon
• Atık yağların yeniden rafinasyonu için inovasyon
Ülkemizde de inovasyon çokça duyduğumuz bir sözcük oldu. “Orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerde Afro-Avrasya’nın tasarım ve üretim üssü olmak” vizyonu içeren Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi (2015-2018) ile “Katma değeri yüksek ürünler üreterek, Türkiye’yi yatırım üssü haline getirmek” vizyonuna sahip Türkiye Kimya Sektörü Stratejisi Belgesi ve Eylem Planı inovasyonun gerekliliğini ortaya koymakta. Kimya sektörü ihracatının 2017-2023 rotasını belirlemek üzere hazırlanan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Türkiye Kimyevi Maddeler Sektörü İhracat Büyüme Stratejisi Raporu›nda da “Katma değeri yüksek ürünlere odaklanılması, teknolojik yetkinlik geliştirme ekosisteminin iyileştirilmesi, ar-ge’de ölçek sinerjisinin oluşturulması, ihracat yapılan pazarlarda inovasyonların ticarileşmesinin en üst seviyeye çıkarılması ile üretim-ihracat-inovasyon üçlüsünün önemi vurgulanmakta. Bu nedenlerle yerli üreticilerimiz için yağlama yağı ve gres konularında inovasyon önem kazanmakta. Yeni ürün, yeni hizmet, yeni teknoloji, geliştirilmiş ürün, geliştirilmiş üretim süreci için çalışmak gerek.

Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftası, 6-9 Aralık 2017 tarihlerinde TİM tarafından İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. “İnovaTİM” ile üniversite öğrencileri inovasyon, bilgi çağı ekonomisi ve girişimcilik konularında eğitimler alırken, şirketler «İnovaLİG” kapsamında inovasyon yetkinlikleri, inovasyonda liderlik için yarışıyor. Bu yıl 971 ön başvuru var ve heyecanla sonuçlar bekleniyor. Acaba yağlama yağı sektöründen adaylar var mı?

1.12.2017
Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu     3795

Köşe Yazıları - Son Eklenen Haberler

Bitkisel esaslı yağlama yağları - II

Bitkisel esaslı yağlama yağları - II

Biyo-bozunur, biyo-bazlı, biyo-esaslı, çevre dostu, geri dönüşümlü, yenilenebilir, toksik olmayan, yeşil, vb. teknik terimler günlük ...

1.4.2019 17:16:00
Prof. Dr. Ertuğrul Durak     468
İklim Eylemi 100+

İklim Eylemi 100+

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 24. Taraflar Konferansı (COP24), 2-14 Aralık 2018 tarihlerinde ...

1.4.2019 17:11:00
Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu     375
2019 yılında yürürlüğe girecek bazı düzenlemeler ve özellik arz eden konular

2019 yılında yürürlüğe girecek bazı düzenlemeler ve özellik arz eden konular

Öncelikle 7103 ve 7104 sayılı Kanunla olmak üzere, bazı yasal düzenlemeler ile 2018 yılında vergi mevzuatında bazı değişiklikler yapılmıştır. 1 Ocak ...

1.4.2019 17:03:00
Mehmet Erkan     199
Madeni yağ sektöründe markalaşma ve Turquality

Madeni yağ sektöründe markalaşma ve Turquality

Elif Bervi (BAYSAL) AĞANOĞLU Kültür Üniversitesi Öğretim Görevlisi Baysan Endüstri - Ortak   Bir şirketin markalaşmış olmasını bu ...

26.3.2019 12:31:00
Elif Bervi Ağanoğlu     364
Sözleşmelerde Türk parasına dönülmesi ve damga vergisi uygulaması

Sözleşmelerde Türk parasına dönülmesi ve damga vergisi uygulaması

1- Sözleşmelerde Türk Parasına Dönülmesi Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara ...

2.12.2018 17:48:00
Mehmet Erkan     311
Makine mühendisliği öğrencilerinin gözünden yağlar ve yağlama

Makine mühendisliği öğrencilerinin gözünden yağlar ve yağlama

Makine Mühendisliği, her türlü mekanizmanın, mekanik sistemin ve enerji dönüşüm sisteminin konstrüksiyonu, imalatı, imalat planlanması, ...

1.12.2018 17:41:00
Prof. Dr. Ertuğrul Durak     979
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara ilişkin önemli değişiklikler

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara ilişkin önemli değişiklikler

Eylül ayı başında önce Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Seri No.2018-32/48 ) ile geçici süreli olarak ...

13.11.2018 11:56:00
Mehmet Erkan     358
Bitkisel esaslı yağlama yağları - I

Bitkisel esaslı yağlama yağları - I

PETDER sektör raporuna göre 2017 yılında ülkemizde madeni yağ tüketiminin yüzde 51’ini taşıt yağları, yüzde 40’ını ...

13.11.2018 11:54:00
Prof. Dr. Ertuğrul Durak     989
Elektrikli taşıtlar ve motor yağları piyasası

Elektrikli taşıtlar ve motor yağları piyasası

Mayıs 2018'te Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tarafından yayınlanan "Küresel Elektrikli Taşıt Görünümü" raporuna göre 2017 yılında ...

13.11.2018 11:52:00
Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu     1511
Vergi affı

Vergi affı

7143 sayılı Vergi ve Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 11/05/2018 tarihinde Türkiye ...

1.6.2018 17:06:00
Mehmet Erkan     813