Yağlama yağları ve inovasyon

Yağlama yağları ve inovasyon

Yağlama yağları üretiminde inovasyonun önemi 25-27 Ekim 2017 tarihlerinde Bologna-İtalya’da gerçekleştirilen UEIL (Avrupa Yağlayıcı Endüstrisi Birliği) 2017 Kongresi’nde masaya yatırıldı. Ülkemizden Belgin, Opet, Petrol Ofisi ve Petroyağ firmalarının da üye olduğu UEIL yapılanmasında, 450’den fazla şirket ve 100,000 çalışan temsil edilmekte. UEIL kaynaktan son kullanıma, atık yağlayıcı yönetimi dahil olmak üzere, yağlama yağı üretim-tüketim zincirinde KOBİ ve bağımsız şirketlere odaklanmakta ve sektörünün çıkarları için uğraş vermekte. UEIL 2017 Kongresi’nde alttaki başlıklarla inovasyon incelendi:
• Yağlayıcı formülasyonu ve performans için inovasyon
• Orijinal Ekipman Üreticileri (OEM) ve inovasyon
• Ürün geliştirme inovasyonu
• Hizmetler için inovasyon
• Atık yağların yeniden rafinasyonu için inovasyon
Ülkemizde de inovasyon çokça duyduğumuz bir sözcük oldu. “Orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerde Afro-Avrasya’nın tasarım ve üretim üssü olmak” vizyonu içeren Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi (2015-2018) ile “Katma değeri yüksek ürünler üreterek, Türkiye’yi yatırım üssü haline getirmek” vizyonuna sahip Türkiye Kimya Sektörü Stratejisi Belgesi ve Eylem Planı inovasyonun gerekliliğini ortaya koymakta. Kimya sektörü ihracatının 2017-2023 rotasını belirlemek üzere hazırlanan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Türkiye Kimyevi Maddeler Sektörü İhracat Büyüme Stratejisi Raporu›nda da “Katma değeri yüksek ürünlere odaklanılması, teknolojik yetkinlik geliştirme ekosisteminin iyileştirilmesi, ar-ge’de ölçek sinerjisinin oluşturulması, ihracat yapılan pazarlarda inovasyonların ticarileşmesinin en üst seviyeye çıkarılması ile üretim-ihracat-inovasyon üçlüsünün önemi vurgulanmakta. Bu nedenlerle yerli üreticilerimiz için yağlama yağı ve gres konularında inovasyon önem kazanmakta. Yeni ürün, yeni hizmet, yeni teknoloji, geliştirilmiş ürün, geliştirilmiş üretim süreci için çalışmak gerek.

Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftası, 6-9 Aralık 2017 tarihlerinde TİM tarafından İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. “İnovaTİM” ile üniversite öğrencileri inovasyon, bilgi çağı ekonomisi ve girişimcilik konularında eğitimler alırken, şirketler «İnovaLİG” kapsamında inovasyon yetkinlikleri, inovasyonda liderlik için yarışıyor. Bu yıl 971 ön başvuru var ve heyecanla sonuçlar bekleniyor. Acaba yağlama yağı sektöründen adaylar var mı?

1.12.2017
Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu     2410

Köşe Yazıları - Son Eklenen Haberler

Vergi affı

Vergi affı

7143 sayılı Vergi ve Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 11/05/2018 tarihinde Türkiye ...

1.6.2018 17:06:00
Mehmet Erkan     309
Hidrolik yağ ve yağ katkı maddeleri

Hidrolik yağ ve yağ katkı maddeleri

Günümüzde kullanılan hidrolik sistemler yüksek basınç, yüksek sıcaklık ve yüksek hızlarda çalıştığı için hidrolik ...

1.6.2018 16:53:00
Prof. Dr. Ertuğrul Durak     1414
Kazakistan Cumhuriyeti ve yeşil ekonomi

Kazakistan Cumhuriyeti ve yeşil ekonomi

Kazakistan Cumhuriyeti Orta Asya'daki en büyük sera gazı salımı yapan, ekonomisi hızla gelişen bir ülke iken özenilecek bir "Yeşil Ekonomiye ...

1.6.2018 16:39:00
Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu     1254
Vergide güncel gelişmeler

Vergide güncel gelişmeler

1- Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı TBMM’ye Sevk Edilmiştir. Katma Değer Vergisi Kanunu’nda önemli ...

9.4.2018 16:45:00
Mehmet Erkan     1941
Rüzgar gücü için yağlayıcı gücü

Rüzgar gücü için yağlayıcı gücü

Ülkemizde yenilenebilir kaynaklı enerji yatırımlarının lokomotifi konumundaki rüzgar endüstrisinin yerlileşme için ivme kazandığı bu yıla, 6872 MW ...

9.4.2018 16:39:00
Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu     1766
2D nano malzemeli katkı maddeleri

2D nano malzemeli katkı maddeleri

Sürtünme işlemi sırasında ısı üretimi ve dağıtımı büyük miktarda enerji kaybına yol açabilmektedir. Sürtünmeden kaynaklanan ...

1.4.2018 16:34:00
Prof. Dr. Ertuğrul Durak     1777
Enerji verimli, iklim değişimine dirençli üretim

Enerji verimli, iklim değişimine dirençli üretim

Sanayide enerji tüketiminin iki bedeli vardır: Üretimin maliyeti ile üretimin mavi yerküremize maliyeti. Üretimde kaynak verimliliği için, en ...

1.2.2018 17:06:00
Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu     1988
Katkı maddesi türleri

Katkı maddesi türleri

Yüksek performanslı yağlayıcılara ulaşmak için günümüzde halen kapsamlı araştırmalara devam edilmektedir. Çünkü ...

1.2.2018 16:52:00
Prof. Dr. Ertuğrul Durak     584
7061 Sayılı Kanun vergide neler getiriyor?

7061 Sayılı Kanun vergide neler getiriyor?

Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, 27 Eylül 2017 tarihinde TBMM’ye sunulmuş ...

1.12.2017
Mehmet Erkan     684
Yağlama yağları ve inovasyon

Yağlama yağları ve inovasyon

Yağlama yağları üretiminde inovasyonun önemi 25-27 Ekim 2017 tarihlerinde Bologna-İtalya’da gerçekleştirilen UEIL (Avrupa Yağlayıcı Endüstrisi ...

1.12.2017
Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu     2411