Yağ tedarikçileri filolarla ilişkilerini nasıl güçlendirebilir?

Yağ tedarikçileri filolarla ilişkilerini nasıl güçlendirebilir?

En gelişmiş madeni yağ teknolojisi, değer zincirindeki tüm paydaşlar için büyük faydalar sağlayabilir. Bundan en iyi şekilde yararlanmanın ve müşterilerinizle daha güçlü ilişkiler kurmanın yollarını aşağıda sıraladık.

Matt Rudd

Director, Consumer & Market Insights

Lubrizol

2016 yılında, ağır hizmet motor yağı endüstrisi, tarihindeki en köklü değişimlerden birine tanık oldu. American Petroleum Institute (Amerikan Petrol Enstitüsü - API), ilk kez API CK-4 ve API FA-4 şeklinde ayrı ayrı performans kategorisi sundu. Bu ikinci kategori, yeni model motorlarda gelişmiş yakıt ekonomisi faydaları sağlamak için tasarlanmış düşük viskoziteli bir çözüme odaklanıyordu.

Beş yıl geçmesine rağmen, ortalama ağır hizmet motor yağı kullanıcısının halen FA-4 çözümlerinin benimsenmesi konusunda bazı tereddütleri olabiliyor. Kline & Company verilerine göre, 2021 itibariyle FA-4 sertifikalı yağlayıcılar sadece yüzde 1 pazar payı elde ederken, pazarın büyük çoğunluğu daha yüksek viskoziteli CK-4 formülasyonlarını tercih ediyor.

FA-4 yağlayıcılarının pek fazla benimsenmemesi ve bazı durumlarda bu konuda yeterince bilgi sahibi olunmaması hem filoların hem de yağ tedarikçilerinin bazı karşılıklı faydaları değerlendirmediği anlamına geliyor. Ancak bu kategorinin benimsenmesi gerekliliği sağlam bir temele dayanıyor ve FA-4 çözümlerinin faydalarını değerlendirmeye istekli ve bu anlamda kapasitesi olan yağ tedarikçileri, kritik müşteri ilişkilerini güçlendirerek gelecekte bu güçlü ilişkilerden beslenebilir. Nasıl mı?

Düşünce yapısında değişim

Sektörün tarihi boyunca, son kullanıcılar, ağır hizmet motor yağı seçimleri söz konusu olduğunda motor korumasının birinci öncelik olduğunu açıkça belirtmişlerdir.

Bu bugün de büyük ölçüde geçerliliğini koruyor ve bunun iyi bir nedeni var. Amerikan Ulaşım Araştırma Enstitüsü'ne (American Transportation Research Institute - ATRI) göre, onarım ve bakım maliyetleri, son on yıldır bir filonun ortalama mil başına marjinal maliyetinin yüzde 8 ila 10'unu oluşturuyor. Dizel motoru koruyamayan bir motor yağı, filo sahipleri ve operatörler için büyük maliyet kalemleri oluşturabilecek bir dizi sonuç doğurur. Yağlayıcının önleyebileceği bir motor arızası nedeniyle bir kamyon bozulursa, kamyonun taşıdığı malın sevkiyatı ertelenir. Filo yöneticisi, yol kenarı onarım hizmeti veya çekici hizmeti ayarlamak durumunda kalır ve bu da tek başına ciddi bir maliyet kalemidir. Son olarak, bu onarımlar yapılırken, filo için önemli bir varlık olan kamyon devre dışı kalır ve karsız hale gelir.

Yağ pazarlamacıları ve distribütörleri için, müşterinin duymak istediği tek hikaye bu gibi görünebilir ve uzun süredir ağır hizmet yağlarını pazarlamanın en güvenilir yolu olmuştur. Ancak FA-4 ve daha düşük viskoziteli yağlar da eşit derecede çekici bir şey vadediyor. Yakıt ekonomisi kazanımları yoluyla filonun karlılığı üzerinde önemli bir etki yaratabiliyor.

 wx=

Değeri dönüştürme

ATRI verilerine göre, yakıt maliyetleri bir filonun mil başına ortalama maliyetinin yüzde 24'ünü oluşturuyor. Bu oran, bakım ve onarımdan daha büyük bir maliyet kalemi olduğu için, harcamaları düşürmek için ilk ele alınan faktör oluyor. Bir filo sahibinin motor yağı seçimi bu noktada önemli bir etki yaratabilir. Yağ tedarikçileri, müşterilerini operasyonlarında önemli faydalar sağlayabilecek yüksek değerli bir seçim yapma konusunda yönlendirme fırsatına sahiptir. Buradaki zorluk, söz konusu değerin anlamlı bir şekilde nasıl dönüştürüleceğidir.

Kuzey Amerika pazarında satılan ağır hizmet dizel yağlarının yaklaşık yüzde 80'inin API CK-4 15W-40 olması, filoların genel olarak yüksek viskoziteli yağların daha düşük viskoziteli muadillerine kıyasla daha iyi motor koruması sağladığına dair geleneksel endüstri bilgisine bağlı kalarak karar aldığını gösteriyor. Ancak API spesifikasyon sürecine binaen bu bilginin doğru olmadığını söyleyebiliriz. CK-4 kapsamında sertifikalandırılmış tüm viskozite sınıfları ve tüm FA-4 sertifikalı tüm yağlayıcılar aynı koruyucu performans özelliklerini göstermelidir.

Filolar daha yüksek viskozitelere bağlı kalarak parayı masada bırakıyor. Kuzey Amerika Navlun Verimliliği Konseyi ve Karbon Savaşı Odası tarafından hazırlanan ortak bir rapor olan "Kamyon Verimliliği Güven Raporu: Düşük Viskoziteli Motor Yağları" söz konusu faydaları açıkça ortaya koyuyor. "8. sınıf şehirlerarası karayolu filoları, 15W-40'tan 5W/10W-30 CK-4 motor yağına geçerek yüzde 0,5 ile yüzde 1,5 aralığında yakıt tasarrufu elde edebilir.”

Uygun olan durumlarda FA-4 sertifikalı yağlayıcılara geçiş daha da fazla fayda sağlayabilir. Rapora göre, “Yakıt verimliliği sunan FA-4 varyantına geçiş ile, yüzde 0,4 ila yüzde 0,7 oranında artan yakıt verimliliği sağlanarak daha fazla tasarruf elde edilebilir.”

 wx=

Ortaklık kurma ve müşterilere son teknolojiyle hizmet verme

Filoların yaptıkları işte yeni verimlilik alanları sağlama konusunda genel olarak daha karmaşık hale geldiğini de göz önünde bulundurmalıyız. Örneğin, telematiğin giderek daha yaygın kullanılmaya başlaması, filo sahiplerine ve operatörlerine operasyonları, karlılıkları ve iyileştirme yapabilecekleri yöntemler hakkında çok daha derin bir anlayış kazandırıyor. Sadece büyük filolar değil, daha küçük, bölgesel filolar da rekabet avantajını korumak için ileri görüşlü hale geliyor.

Yağ pazarlamacıları, geleceğe yatırım yapmak isteyen filolara, onları FA-4 gibi yenilikçi yağ teknolojilerine yönlendirerek rekabet avantajlarını artırmanın bir yolunu sunabilir. Daha ileriye dönük, yenilikleri erken benimseyen ve pazar lideri olmak isteyen filo müşterilerini belirlemek, bu anlamda atılacak doğru ilk adım olabilir.

Son olarak, modern donanım da gelişmeye devam ediyor. FA-4 gibi yağlayıcı teknolojileri, özellikle de eski kamyonların kullanımının giderek azalmasıyla, çok da uzak olmayan bir gelecekte ağır hizmet kamyon taşımacılığı alanında göreceğimiz yeniliklerden ilki diyebiliriz. Beklemek ve pazarın geri kalanına ayak uydurmaya çalışmak yerine bugün geçiş yapmayı seçen filolar, rakiplerinden önce avantajlar elde edebilir ve rekabette ön safhalara ulaşmalarına yardımcı olan yağ tedarikçileriyle ilişkilerine daha fazla değer verebilirler.

1.03.2022 14:45:00

Makale - Son Eklenen Haberler

Gres üretiminde avantaj sağlayan naftenik yağlar

Gres üretiminde avantaj sağlayan naftenik yağlar

Naftenik baz yağlar gres üretiminde çoğu zaman parafinik yağlara kıyasla büyük avantajlara sahiptir. Bu bilgi, dünyanın birçok yerinde genel ...

1.04.2022 14:49:00
Yağ tedarikçileri filolarla ilişkilerini nasıl güçlendirebilir?

Yağ tedarikçileri filolarla ilişkilerini nasıl güçlendirebilir?

En gelişmiş madeni yağ teknolojisi, değer zincirindeki tüm paydaşlar için büyük faydalar sağlayabilir. Bundan en iyi şekilde yararlanmanın ve ...

1.03.2022 14:45:00
Nafteniklere dayalı Grup I baz yağı değiştirme stratejileri

Nafteniklere dayalı Grup I baz yağı değiştirme stratejileri

Grup I baz yağları, 80-120 aralığında viskozite indeksine sahip olan, solvent rafinasyon işleminden geçirilmiş baz yağlardır. Uzun zamandır piyasadaki en düşük ...

1.11.2021 14:56:00
Rüzgar türbini dişlilerinde NUFLUX™ teknolojisinin sunduğu faydalar – 2. Kısım

Rüzgar türbini dişlilerinde NUFLUX™ teknolojisinin sunduğu faydalar – 2. Kısım

Gabriela Fedor, Frank-Olaf Mähling, Christoph Wincierz, Thilo Krapfl Evonik Operations GmbH – Özel Katkılar Birimi, Darmstadt, Almanya   Justin ...

1.09.2021 16:22:00
Rüzgar türbini dişlilerinde NUFLUX™ teknolojisinin sunduğu faydalar

Rüzgar türbini dişlilerinde NUFLUX™ teknolojisinin sunduğu faydalar

Gabriela Fedor, Frank-Olaf Mähling, Christoph Wincierz, Thilo Krapfl Evonik Operations GmbH – Özel Katkılar Birimi, Darmstadt, Almanya   Justin ...

2.07.2021 11:10:00
Klüber Lubrication özel yağlayıcıları: Gıda endüstrisinde yağlayıcıların potansiyeli

Klüber Lubrication özel yağlayıcıları: Gıda endüstrisinde yağlayıcıların potansiyeli

Gıda endüstrisinde işletme maliyetlerini azaltırken, sürdürülebilirlik hedeflerinizi destekleyerek üretim verimliliğini ve gıda güvenliğini artırmayı ...

31.05.2021 16:11:00
Çevre yönünden hassas alanlarda yağlama: Esterlerle doğru seçimi yapmak

Çevre yönünden hassas alanlarda yağlama: Esterlerle doğru seçimi yapmak

Tüm dünyada çevre ile ilgili endişeler artarken, çevre yönünden hassas alanlarda yağlama özel ilgi gerektiren önemli bir konudur. ...

30.04.2021 11:43:00
Demir ve çelik endüstrisinde kalsiyum sülfonat kompleks gresler

Demir ve çelik endüstrisinde kalsiyum sülfonat kompleks gresler

Efsun Acar Kimya Mühendisi Vario Mühendislik ve Üretim Teknolojileri A.Ş. Üretim Koordinatörü  Demir ve çelik ...

4.03.2021 17:46:00
Binek araç yağları pazarı hızla değişen çevre koşullarına nasıl uyum sağlıyor?

Binek araç yağları pazarı hızla değişen çevre koşullarına nasıl uyum sağlıyor?

Dr. Colin Morton Dr. Ewan Delbridge Değişen gereksinimleri kapsayacak tek bir yağlama çözümü olmadığı için, yalnızca yeni gerçekliklere hızla ...

2.03.2021 15:25:00
Endüstriyel ekipmanlar için enerji verimli hidrolik sıvıları

Endüstriyel ekipmanlar için enerji verimli hidrolik sıvıları

Enerji verimliliği çağımızın en önemli konularından birisi. Verimlilik konusunda uzun yıllara dayanan deneyime ve uzmanlığa sahip olan Evonik Yağ Katkıları’ndan ...

31.12.2020 12:15:00