Bitkisel esaslı yağlama yağları - II

Bitkisel esaslı yağlama yağları - II

Biyo-bozunur, biyo-bazlı, biyo-esaslı, çevre dostu, geri dönüşümlü, yenilenebilir, toksik olmayan, yeşil, vb. teknik terimler günlük hayatımızda olduğu gibi endüstride de sıkça kullanılmaktadır. Her geçen gün bu kelimeler diğer sektörlerde olduğu gibi yağlayıcı üreticileri ve pazarlamacıları için de güçlü bir satış aracı ve satış kriteri haline geliyor ve önemi artmaya devam etmektedir.

Çevre bilincinin artması, çevre dostu ürünler kullanma talepleri ve çevreye uyumlu ürünlerin çeşitliliğinin gelişmesine paralel olarak çevreye uyumlu yağlayıcıların üretimi ve kullanımı da artmaktadır. Bitkisel ve hayvansal esaslı yağların mekanik sistemlerde yağlayıcı madde olarak kullanılmasının esası, ürünlerin çevre dostu olması, çiftçi tarafından üretilmesi, bazı bitkisel yağların insan sağlığına zararlı olması nedeni ile gıda tüketiminde kullanılamaması, bitkisel yağların gıda işlemlerinde kullanıldıktan sonra atık yağ olarak tekrar kullanılabilirliği ve doğaya serbest bırakıldığı zaman kendiliğinden biyolojik olarak doğada kolayca parçalanabilme yeteneğinin yüksek olmasından kaynaklanmaktadır.

Biyo-kökenli endüstriyel ürünler yaşamın her alanında, özellikle makine sanayinde her geçen gün önemli olmaya devam etmektedir. Çevre dostu biyo-ürünlerin tercih edilmesi, daha akılcı yatırımlar için kaçınılmaz bir çözüm haline gelmektedir. Endüstriyel yağlayıcıların büyük bir kısmı kullanılmış yağ olarak bilerek veya kazayla dökülmekte ve yaşadığımız ortamlarda sorumsuzca bertaraf edilebilmektedir. Bu durum ne yazık ki son yıllarda acil müdahaleler gerektiren çevresel bir kaygı meselesine dönüşmüştür. Çevre bilincinin artması, doğaya verilen zararın insanlığı tehdit etmesi, enerji verimliliği, sürdürülebilirlik özellikleri, endüstriyel atıkların geri dönüşümünün önemi ve maliyeti gibi kavramların ön plana çıkmasıyla biyo-kökenli ürünler vazgeçilmez duruma gelmekte ve teknolojiyle birlikte önem kazanmaktadır. Bu durumda atık yağların tekrar kazanımı ile çevre problemlerinin önüne geçilerek yeni yağlayıcı önerileri ile endüstriyel ekonomiye kazandırılması mümkündür.

Yağlayıcılara ilişkin olarak çevre güvenliği ile ilgili iki temel yaklaşım uygulanmaya çalışılmaktadır. Birincisi, yağlama maddelerinin çevreye atılmasını engellemenin yollarını araştırarak alternatif çözümler ve çareler aranmasıdır. İkincisi ise çevresel olarak güvenli ürünlerin tarım, ormancılık, belediyeler, madencilik, denizcilik, tatlı su kaynakları gibi çevreye duyarlı uygulamalarda kullanmasının tercih edilmesidir.

Bitkisel yağlar temel olarak çeşitli doymamışlık derecelerine ve farklı düz uzun zincirli yapılara sahip yağ asitleri olan trigliseritlerdir. Bu yağ asitlerinin termo-oksidatif stabiliteleri çok zayıftır. Bu olumsuz yönü iyileştirmek için pratikte iki yol uygulanmaktadır. Birincisi; termal kararlılıklarını ve mekanik özelliklerini geliştirmek için, trigliserit molekülünün kimyasal olarak modifiye edilmesidir. İkincisi ise; katkı maddesi ilavesiyle yağın performansının iyileştirilmesidir. Bilindiği gibi zaman zaman üretimi tamamlanmış yağlara, çalışacağı ortama göre, daha iyi ve daha uzun süre görev yapabilmesi amacıyla ilave spesifik özellikler, katkı maddeleri sağlanmaktadır. Biyo-yağlayıcı olarak çok fonksiyonlu katkı maddelerinin bitkisel yağlar veya bunların türevlerinin uygulamaları ile yağlama teknolojisinde yeni araştırma ufukları açma potansiyeline sahip olduğu açıktır.

Son olarak çevre dostu bitkisel esaslı yağların uygulama alanlarına örnek olarak; iki zamanlı motorlar (motosiklet motorları, kayık motorları, çeşitli tarım makinelerinde kullanılan motorlar, vb.), zincirli ağaç kesme ve budama motorlarındaki bıçaklı zincirler, konveyör, iletim ve kaldırma makinalarında kullanılan adhesif yağlayıcılar, inşaat, maden, deniz araçlarında kullanılan zincir yağlayıcıları, demiryolu rayları, inşaat beton kalıplarında kullanılan yağlayıcılar, tarım, inşaat ve çeşitli açık sistemli üretim makinaları için gresler, halat, makara yağlayıcıları, hidrolik ve pnömatik sistemlerdeki yağlayıcılar, takım tezgahlarında kullanılan işleme ve kesme yağlarını verebiliriz.

1.04.2019 17:16:00
Prof. Dr. Ertuğrul Durak    

Köşe Yazıları - Son Eklenen Haberler

Modern Çağın Siyah Altını Madeni Yağın Hikayesi VIII - Atık Yağ Geri Kazanım Teknolojileri

Modern Çağın Siyah Altını Madeni Yağın Hikayesi VIII - Atık Yağ Geri Kazanım Teknolojileri

Atık yağ oluşumunun kaynağında en aza indirilmesi ve kaçınılmaz olduğu durumlarda ise rafinasyon / rejenarasyon ile hammadde geri kazanımı ve bu alternatiflerin de ...

10.05.2024 17:02:00
Dr. Hansu Jülide Köroğlu    
Atık Motor Yağlarında Bulunan Metal Konsantrasyonları

Atık Motor Yağlarında Bulunan Metal Konsantrasyonları

Motor veya karter yağları olarak da adlandırılan benzinli ve dizel motor yağları, hareketli motor parçalarındaki sürtünme ve aşınmaları azaltma gibi önemli ...

9.05.2024 16:15:00
Dr. Volkan Pelitli    
Otomotiv Teknolojilerinde Son Trendler ve Madeni Yağ Analizi: Geleceğin Motor Performansı

Otomotiv Teknolojilerinde Son Trendler ve Madeni Yağ Analizi: Geleceğin Motor Performansı

Otomotiv endüstrisi, hızla değişen bir dünyada yol alıyor. Teknolojik gelişmeler, çevresel sürdürülebilirlik, güvenlik ve kullanıcı deneyimi ...

8.05.2024 14:03:00
Umut Arslan    
Deniz Yakıtları ve Biyorafineriler

Deniz Yakıtları ve Biyorafineriler

Yaşam, diğer deyişle besin zinciri toprakta ve denizde fotosentez ile başlar. Gezegenimizin su, azot, karbon döngüsünde denizler ve iç sular yaşamın mavi ...

30.04.2024 16:00:00
Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu    
Elektriklendirmede Sera Gazı Nötr E-Sıvılar

Elektriklendirmede Sera Gazı Nötr E-Sıvılar

Yeşil, döngüsel, dijital dönüşüm için enerji sektörünün değişim yolunda elektrifikasyonu, en iyi sürdürülebilirlik ...

12.03.2024 14:30:00
Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu    
Greste Kritik Konular

Greste Kritik Konular

BORA KIRAZLILAR Makine Mühendisi Gema Oil Madeni Yağlar Teknik ve Private Label Ürünler Uyum Müdürü   Endüstriyel dünyada, ...

12.03.2024 14:20:00
Modern Çağın Siyah Altını Madeni Yağın Hikâyesi - VII Atık Yağ Geri Kazanım Yöntemleri

Modern Çağın Siyah Altını Madeni Yağın Hikâyesi - VII Atık Yağ Geri Kazanım Yöntemleri

Atık yağların geri kazanımı; içerisinde bulunan her türlü kirletici, oksidasyon ürünleri ve partiküllerin giderilerek ulusal veya uluslararası ...

12.03.2024 12:35:00
Dr. Hansu Jülide Köroğlu    
Zorlu Koşullar için Biçilmiş Kaftan: Gresler

Zorlu Koşullar için Biçilmiş Kaftan: Gresler

Sıvı madeni yağ analizinin takibi kadar, kritik ekipmanlarımızda kullandığımız greslerin kimyasal yapısını, kullanım alanlarını bilmemiz ve bu minvalde analizlerin yakından takip ...

12.03.2024 12:15:00
Umut Arslan    
Atık Yağ Oluşum Miktarı Tahmin Edilebilir mi?

Atık Yağ Oluşum Miktarı Tahmin Edilebilir mi?

Atık yağların etkili ve sürdürülebilir yönetiminde en temel problem, atık yağ minimizasyonu ve geri kazanım (ham madde, enerji vb.) stratejileri planlanmadan ...

12.03.2024 12:00:00
Dr. Volkan Pelitli    
Prosesin Ana Kaynağı Kadın

Prosesin Ana Kaynağı Kadın

Figen Aksu Yüksek Kimyager 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladığımız bu hafta, sizleri kadın istihdamı üzerine ...

8.03.2024 09:30:00