Enerji verimli, iklim değişimine dirençli üretim

Enerji verimli, iklim değişimine dirençli üretim

Sanayide enerji tüketiminin iki bedeli vardır: Üretimin maliyeti ile üretimin mavi yerküremize maliyeti. Üretimde kaynak verimliliği için, en temel girdilerden biri olan enerji de verimli tüketilmelidir. Bu nedenle, enerji verimliliği sürdürülebilir üretimin gerekliliğidir. Üretimdeki enerji verimliliği potansiyeli, aynı zamanda üretimin enerji kökenli sera gazı azaltımı için de mühimdir. Diğer deyişle enerji verimli üretimle, iklim değişimine dirençli üretim gerçekleşir ve yerküremizin geleceğine olumlu etki yapılır.

Tesiste enerji verimliliği ile karbon yönetimi başarılırken, düşük karbon ekonomisinde ilerlenir. Enerji verimliliği iklim dostu üretimin vazgeçilmezidir. Yağlama yağı üretim tesislerinde enerji verimliliği ile tesiste tasarruf sağlanıp maliyet düşürülürken, yağlayıcı ve gresin karbon ayak izi de azaltılır. Giderek tesis ve ürünler yeşillenir.

Ülkemizde 1981 yılından beri Ocak ayının ikinci haftasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından Enerji Verimliliği Haftası kutlanırken, dokuz yıldır Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı da yapılmakta. Enerji verimliliği mevzuatı hazır. Enerji Verimliliği Kanunu (2007), Enerji Verimliliği Strateji Belgesi (2011-2023) ve Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı (2017-2023; UEVEP) ile yürütücü kurumun Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM) olduğu Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu görevde. Bu yıl UEVEP itici gücünde enerji verimliliği seferberlik yılı olurken, 2018 yılından başlayarak Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı ilkbaharda olacak. 29-30 Mart 2018 tarihinde, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda 9. Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı (EVF) paydaşları bir araya getirecek. Yıl boyunca YEGM faaliyetlerinde enerji verimliliği gündemde olacak.

Ardından 26 Nisan 2018 tarihinde, Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) olarak İstanbul Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştireceğimiz V. İstanbul Karbon Zirvesi var. V. İstanbul Karbon Zirvesi’nde "İklim Finansmanı" odak konusu ile kamu, sivil toplum, iş dünyası, akademi ve gençler, konusunun lider platformunda bir araya gelecek. Zirvede Paris İklim Anlaşması ve Tek Gezegen Zirvesi ardından, iklim ve karbon finansmanı, iklim değişimini hafiletme mekanizmaları, iklim değişimi destekleri ve finansman programları, yeşil iklim fonu, yeşil tahviller, karbon ticareti, zorunlu ve gönüllü karbon piyasaları yetkin konuşmacılarla delegelere sunulurken, sanayinin karbon yönetimi başarıları, iklim değişimi ile mücadelenin en iyi uygulamaları "Karbon Yönetimi ve Endüstri" oturumunda farklı sektörlerdeki lider firmalarımızın tepe yöneticilerince ortaya konulacak. Böylece ülkemizin enerji üretimi ve enerjiye erişim; orman ve arazi kullanımı; ulaşım; binalar, şehirler, sanayi ve uygulamalar başlıklarında yapılabilecek sera gazı azaltımı ile uyum süreci ve iklim değişimine direnç kazanma mevcut görünümü ve geleceği tartışılacak.

SÜT-D Düşük Karbon Kahramanı (http://www.istanbulcarbonsummit.org/tr/dusuk-karbon-kahramanlari-odulu) aday başvuruları başladı. Sera gazı cimrilerinin karbon azaltımı başarıları iltifata tabi olacak ve ödüller zirvede takdim edilecek. Dört yıldır verilmekte olan Düşük Karbon Kahramanı Ödülü'nü yağlama sektöründen ilk ve tek kazanan 2017 yılında Shell Türkiye idi. Sektörümüzün yeni Düşük Karbon Kahramanlarını bekliyoruz.

1.2.2018 17:06:00
Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu     249

Köşe Yazıları - Son Eklenen Haberler

Enerji verimli, iklim değişimine dirençli üretim

Enerji verimli, iklim değişimine dirençli üretim

Sanayide enerji tüketiminin iki bedeli vardır: Üretimin maliyeti ile üretimin mavi yerküremize maliyeti. Üretimde kaynak verimliliği için, en temel girdilerden biri olan enerji de verimli tüketilmelidir. Bu ...

1.2.2018 17:06:00
Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu     250
Katkı maddesi türleri

Katkı maddesi türleri

Yüksek performanslı yağlayıcılara ulaşmak için günümüzde halen kapsamlı araştırmalara devam edilmektedir. Çünkü günümüz teknolojisindeki mevcut yağlayıcıların sahip oldukları ...

1.2.2018 16:52:00
Prof. Dr. Ertuğrul Durak     171
7061 Sayılı Kanun vergide neler getiriyor?

7061 Sayılı Kanun vergide neler getiriyor?

Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, 27 Eylül 2017 tarihinde TBMM’ye sunulmuş ve 7061 Sayılı Kanun, 5 Aralık 2017 Tarihli ve 30261 Sayılı ...

1.12.2017
Mehmet Erkan     231
Yağlama yağları ve inovasyon

Yağlama yağları ve inovasyon

Yağlama yağları üretiminde inovasyonun önemi 25-27 Ekim 2017 tarihlerinde Bologna-İtalya’da gerçekleştirilen UEIL (Avrupa Yağlayıcı Endüstrisi Birliği) 2017 Kongresi’nde masaya yatırıldı. Ülkemizden ...

1.12.2017
Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu     540
Ticareti terk suçu ve cezası

Ticareti terk suçu ve cezası

İCRA İflas Kanunumuzun 44 ve 337/a maddesine göre ticareti terk eden borçlular,  kanunda öngörülen yükümlülükleri yerine getirmezlerse, bundan zarar gören alacaklının şikayeti ...

10.10.2017
Av. Betül Gürsoy Hacıoğlu     309