Fosil kaynaklar: Çevre ve iklim değişimi

Fosil kaynaklar: Çevre ve iklim değişimi

Kömür, petrol, doğal gaz ve de bu fosil kaynaklardan üretilenlerin yaşamımızda refah ve konforu sağlama bedeli gezegenimiz için çok büyüktür. Bu nedenle fosil kaynakların yaşam döngüleri boyunca neden oldukları katı-sıvı-gaz kirleticilerin, sera gazı salımlarının en aza indirilmesi tartışılamaz bir husustur.

30 Eylül 2019 tarihli İklim Sorumluluk Enstitüsü'nün “Karbon Majörleri: Etkinlik Verilerinin Güncellenmesi, Eklemeler, Emisyonların Hesaplanması” adlı yayınında, 1965-2017 dönemi için 20 büyük şirketin küresel sera gazı salımlarının üçte birinin fazlasından sorumlu olduğu belirtilmekte. İlk 10 şirketin toplam emisyondaki yüzde payları azalan sıra ile şöyle: Saudi Aramco (59.26), Chevron (43.35), Gazprom (43.23), ExxonMobil (41.90), National Iranian Oil (35.66), BP (34.02), Royal Dutch Shell (31.95), Coal India (23.12), Pemex (22.65) ve Petroleos de Venezuela (15.75). Görüldüğü gibi petrol şirketleri iklim değişimine büyük etki yapmaktadır. Bu nedenle enerji dönüşürken, enerjide geçiş sürecinde ilerlenirken petrol şirketlerine iklim değişimi ile mücadelede ciddi görev düşmekte, mevcut hedefler ve mevzuat sektöre yükümlülükler getirmektedir. Petrol sektörünün iklim değişimine büyük etkisinin yanısıra petrol ürünlerinin eldesi ve tüketilmesinde, özellikle yağlama yağları ve plastikler için atık yönetimi de ayrı bir öneme sahiptir. Halen Brezilya sahilindeki petrol sızıntısının yarattığı kirlilik acil bir sorun olarak çözülmeye gayret ediliyor.

Yenilenen Çevre Kanunu ve Sıfır Atık Yönetmeliği ile Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik ve Türkiye Sıfır Atık Vakfı Kurulması Kanunu'nun kabulü ardından atık yağlama yağlarının ve atık plastiklerin mühim birer fosil kökenli ulusal hammadde olduğu daha da öne çıkarken atık yağlayıcı ve atık plastiklerin yolculuğu daha etkin takip edilecek ve sorgulanacak.

"Yeşil Ekonomi Yolunda Sıfır Atık" teması ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ana desteğinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar, İçişleri, Sanayi ve Teknoloji, Savunma, Tarım ve Orman, Ticaret bakanlıklarının üst düzey katılımıyla 16-17 Ekim 2019 tarihlerinde Ankara'da 10. Türkiye'de Tüm Yönleriyle Atık Yönetimi Paneli (10. TÜRKTAY) atık iş dünyası, sektör dernekleri, yerel yönetimler ve resmi erkin büyük ilgisi ile Hanımefendi Emine Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın teşrifi ile gerçekleştirildi. Atık yönetiminin ulusal çıkarlarımız açısından stratejik konumu, denetim, nadir elementler ve elektrikli ve elektronik atıklar, tehlikeli atık yönetimi, çimento ve atık, atık ithalatı ve Sıfır Atık Projesi başlıkları panelde öne çıkarken, siyasi partilerin Türkiye’de atık ekonomisinin sanayi, enerji ve istihdama etkisi ile stratejik önemi üzerine değerlendirmelerini milletvekillerimiz Hacı Osman Akgül, Ahmet Akın ve Dr. Şenol Sunat'tan dinledik. 10. TÜRKTAY'ın çıktı hedefini Hanımefendi Emine Erdoğan "Geldiğimiz noktada, bir gelecek yokmuşçasına devam etmemiz mümkün değil. Yeşil ekonomiye, yani kaynakları azaltmadan, yarına aktarmayı garanti eden üretim biçimlerine geçmemiz hiç kimse için bir seçenek değil, zorunluluktur" diyerek belirtti. 10. TÜRKTAY Yürütme Kurulu olarak sonuç bildirgemizi yakında resmi erk ve paydaşlarımıza sunacağız.

11.11.2019 11:56:00
Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu    

Köşe Yazıları - Son Eklenen Haberler

Modern Çağın Siyah Altını Madeni Yağın Hikâyesi – IV

Modern Çağın Siyah Altını Madeni Yağın Hikâyesi – IV

Kullanılmış atık yağların miktarı yağlama yağı tüketimine bağlıdır. Ne kadar çok yağ kullanılırsa o kadar fazla miktarda geri kazanılabilir atık yağ çıkar. ...

28.08.2023 15:30:00
Dr. Hansu Jülide Köroğlu    
Madeni Yağ Analizinin Karbon Ayak İzi Azaltma Sürecindeki Katkısı

Madeni Yağ Analizinin Karbon Ayak İzi Azaltma Sürecindeki Katkısı

Günümüzde çevresel sürdürülebilirlik, endüstriler ve işletmeler için giderek daha önemli hâle gelmektedir. Karbon ayak ...

28.08.2023 15:20:00
Umut Arslan    
Sürdürülebilir ve Güvenilir Atık Yağ Yönetimi

Sürdürülebilir ve Güvenilir Atık Yağ Yönetimi

Atık yağlar, yüksek yağlayıcı içerikleri (%70 baz yağ, C18-C40), ekonomik önemleri ve artan miktarları (yaklaşık 250.000 ton / yıl) nedeniyle ülkemizde son ...

28.08.2023 15:15:00
Dr. Volkan Pelitli    
Yağlama Yağı Ambalajlama

Yağlama Yağı Ambalajlama

Hidrokarbon kökenli yağlama yağı ile ambalajı birlikte tüketiciye ulaşana dek yaşam döngüsünde hem akçeli maliyete hem de çevresel maliyete ...

28.08.2023 15:00:00
Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu    
Karbonca Zengin Atıklardan Yağlama Yağları Üretilebilir mi?

Karbonca Zengin Atıklardan Yağlama Yağları Üretilebilir mi?

Her gün endüstriyel üretim ve günlük yaşamın bir parçası olarak; karbon açısından oldukça zengin atık sular, arıtma çamurları, ...

12.06.2023 13:30:00
Dr. Volkan Pelitli    
Yakıt İstasyonunda Sürdürülebilir Yaşam

Yakıt İstasyonunda Sürdürülebilir Yaşam

Küçük, orta, büyük yakıt istasyonları çoklu girdili hizmet tesisleridir. Yakıt dolum, yağlama ve yıkama yapılırken varsa kafe ve marketleri ...

12.06.2023 13:00:00
Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu    
Sağlıklı Yağ, Mutlu Ekipman

Sağlıklı Yağ, Mutlu Ekipman

Hepimizin sağlıklı olup olmadığı kanımızdaki değerler ile doğru orantılıdır. Kan değerlerimizde enfeksiyon yoksa sağlıklı olduğumuzun göstergesidir. Bu durum ekipmanlarımız ...

12.06.2023 12:30:00
Umut Arslan    
Modern Çağın Siyah Altını Madeni Yağın Hikâyesi – III

Modern Çağın Siyah Altını Madeni Yağın Hikâyesi – III

Sanayileşmenin kaçınılmaz olumsuz sonuçlardan biri olan tehlikeli atıklar sorunu, günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülkenin ...

12.06.2023 12:00:00
Dr. Hansu Jülide Köroğlu    
Modern Çağın Siyah Altını Madeni Yağın Hikâyesi – II

Modern Çağın Siyah Altını Madeni Yağın Hikâyesi – II

Petrol; yeryüzünde doğal olarak bulunan tüm sıvı hidrokarbonları (H-C) kapsar ayrıca bileşiminde az miktarda kükürt (S), azot (N), oksijen (O) ve ...

12.05.2023 12:00:00
Dr. Hansu Jülide Köroğlu    
Çevre Dostu Yağlar Olabilir Mi?

Çevre Dostu Yağlar Olabilir Mi?

Yağlama yağları özellikle de hidrolik sistem yağları; sızıntılar, dökülmeler, hat kopmaları ve montaj arızaları nedeniyle engellenemez biçimde çevreye ...

9.05.2023 13:00:00
Dr. Volkan Pelitli