Gezegenimiz ve 2022

Gezegenimiz ve 2022

Sanayi ve taşıtlarımız için vazgeçilmez olan yağlama yağları, kaynaktan son kullanıma kadar yaşam döngüsünde biyoçeşitlilik kaybına, kirliliğe ve iklim değişimine mümkün olan en az olumsuz etkiyi yapmalıdır. Yağlayıcıların sürdürülebilir üretim ve tüketimi, doğa ile ahenkli görev yapmaları şarttır. Bu
konuda 2022 yılı sektörümüze ödevler veriyor. Çünkü gezegenimiz için 2022, tarihi bir kilometre taşı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Eylül 2015'te; aşırı yoksulluğu sona erdirme, eşitsizlik ve adaletsizlik ile mücadele ve iklim değişikliğiyle mücadele sözlerini vererek, “Gündem 2030: BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA)” ile 17 amaç ve 169 hedefi 2030 yılına kadar gerçekleştirme yoluna çıktı.

Bu yolda 2022 önemli. 2022 yılı Stockholm - İsveç’te yapılan ve çevre üzerine ilk uluslararası toplantı olarak kabul edilen BM İnsan Çevresi Konferansı sonunda 16 Haziran 1972’de duyurulan BM İnsan Çevresi Bildirgesi’nin 50. yılı. Nam-ı diğer Stockholm Bildirgesi ve İnsan Çevresi İçin Eylem Planı, dünya çapında çevre bakanlıkları ve ajanslar kurulmasını ve bir dizi küresel anlaşmayı tetikleyerek, en önemlisi de yoksulluğun azaltılması ile çevre koruma hedeflerinin bağlantısını ortaya koyarak sürdürülebilir kalkınmanın yolunu açmıştı. “Dünya Çevre Günü” fikri de bu konferansta resmiyet kazanmış ve 1974’te yapılan ilk kutlamada “Sadece Tek Bir Dünya” teması seçilmişti.

2-3 Haziran 2022’deki Stockholm+50 toplantısı Kenya desteğinde, İsveç ev sahipliğinde yapıldı. Toplantıda 1972 Stockholm Konferansı anılarak, bizlere “Herkesin Refahı İçin Sağlıklı Bir Gezegen: Sorumluluğumuz, Fırsatımız” çağrısı yapıldı. Şubat 2021’de açıklanan “Doğayla Barışmak: İklim, Biyoçeşitlilik ve Kirlilik Gibi Acil Durumlarıyla Mücadele için Bilimsel Plan” adlı BM Çevre Programı (UNEP) Raporu, adında da yer aldığı üzere bizlere üç acil başlıkta yapmamız gerekenleri bildirdi. 9 Kasım 2021 tarihli UNEP İklim Durumu: İklim Eylem Notu’nda da insanlık için kırmızı kod tanımı ile iklim acil durumu sunuluyor.

Yok sayamayacağımız, “endişe” kelimesinin yetersiz olduğu, korkmak gereken bir durumdayız. Geleceğimizi güvence altına almak, yeni salgınları önlemek ve iklim değişikliği, biyoçeşitlilik kaybı ve kirlilik sorunlarımız için siyasi, ekonomik ve teknik çözümler bulmamız gerekiyor.

5 Haziran 2021 Dünya Çevre Günü’nde tema biyoçeşitlilik olarak seçilerek, BM Ekosistemi Yenileme On Yılı ilan edilmiş ve ekosistemleri onarmanın, yenilemenin ve korumanın gerekli olduğu vurgusu yapılmıştı. 2021’de başlayan BM Ekosistemi Yenileme On Yılı kapsamındaki ilk kutlama olan 5 Haziran 2022 Çevre Günü teması, geçmişten bugüne atıfla “Sadece Tek Bir Dünya” olarak seçilerek, gezegenimizi yenileme ve koruma, sözün özü toparlanma için küresel ortaklaşa eylem çağrısı ile güçlendirme hedeflendi.

Gezegenimizin yeşil ve mavi toparlanmasında yağlama yağları ve ambalajları yaşam döngüsünün en iyi yönetimi şarttır. Kuruluşlarımız için çevresel
sürdürülebilirlik yönetimi bu nedenle ayrı bir öneme sahiptir.


Meraklısı için okuma: https://www.ueil.org/sustainability

15.08.2022 11:00:00
Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu    

Köşe Yazıları - Son Eklenen Haberler

Sürdürülebilir Mühendislik: Madeni Yağlar CO2 Emisyonlarını Azaltabilir Mi?

Sürdürülebilir Mühendislik: Madeni Yağlar CO2 Emisyonlarını Azaltabilir Mi?

Dünyamız bugün iklim değişikliği, sınırlı doğal kaynaklar ve çevre kirliliği gibi küresel problemlerle karşı karşıyadır. Bu problemlerden hareketle ...

25.02.2023 11:35:00
Dr. Volkan Pelitli    
Modern Çağın Siyah Altını Madeni Yağın Hikâyesi

Modern Çağın Siyah Altını Madeni Yağın Hikâyesi

Yağlama yağları, endüstrimizin ve günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçasıdır, dolayısıyla yağlar kullanılırken çevreye zarar verilmeden uygun ...

25.02.2023 11:30:00
Dr. Hansu Jülide Köroğlu    
İklim Dirençli Yağlama Yağı Üretimi

İklim Dirençli Yağlama Yağı Üretimi

Eylül 2015’te Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu aşırı yoksulluğu sona erdirme; eşitsizlik ve adaletsizlik ile mücadele; iklim değişikliği ile mücadele ...

25.02.2023 11:00:00
Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu    
Trafo Kondisyonunda DGA Analizinin Önemi

Trafo Kondisyonunda DGA Analizinin Önemi

Küresel ekonomik gelişmeler, iklim krizi gibi birçok konu enerji üretim maliyetlerini ciddi şekilde etkilemiştir. Bu durum enerji tasarrufu ve ...

8.01.2023 11:30:00
Umut Arslan    
Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YYS) Sahibi Firmaların ÖTV Teminat Sorunu ve Çözüm Önerileri

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YYS) Sahibi Firmaların ÖTV Teminat Sorunu ve Çözüm Önerileri

ÖTV (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan malları ithal edip, (I) sayılı listede yer almayan malların üretiminde kullanan mükellefler, öncelikle ...

6.01.2023 16:30:00
Mehmet Erkan    
Sürdürülebilir Yağlayıcılar ve Geri Dönüştürülmüş Baz Yağ

Sürdürülebilir Yağlayıcılar ve Geri Dönüştürülmüş Baz Yağ

Çalışmalarını, çevrimiçi etkinliklerini yakın takip ettiğim Avrupa Yağlama Yağı Üreticileri Birliği (UEIL), üyelerine ...

27.10.2022 12:30:00
Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu    
Yeniden Varlık Barışı

Yeniden Varlık Barışı

Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ, 9 Ağustos 2022 tarihli Resmi Gazete`de yayımlandı. Kamuoyunda “varlık barışı” olarak anılan Tebliğ; ...

25.10.2022 15:30:00
Mehmet Erkan    
İhracatçı veya imalatçılara Kurumlar Vergisi oranının 1 puan indirimli uygulanması

İhracatçı veya imalatçılara Kurumlar Vergisi oranının 1 puan indirimli uygulanması

Kurumlar Vergisi oranının 1 puan indirimli uygulanmasına yönelik yeni düzenleme hakkında sektörümüzü bilgilendirmek isteriz. 22 Ocak 2022 tarihli ve ...

26.08.2022 15:40:00
Mehmet Erkan    
Trafolardaki gizli tehlike: PCB

Trafolardaki gizli tehlike: PCB

PCB’ler (Poliklorlu Bifeniller), organoklorin ailesinden bir grup sentetik yağ benzeri kimyasaldır. İlk olarak 1881’de teknik literatürde tanımlanmış olup ...

22.08.2022 10:30:00
Umut Arslan    
Gezegenimiz ve 2022

Gezegenimiz ve 2022

Sanayi ve taşıtlarımız için vazgeçilmez olan yağlama yağları, kaynaktan son kullanıma kadar yaşam döngüsünde biyoçeşitlilik kaybına, kirliliğe ...

15.08.2022 11:00:00
Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu