Gres Üreticileri için Akılcı Tercihler

Gres Üreticileri için Akılcı Tercihler

“Düşen CO2 emisyonları, artan kârlılık demektir.” Bu; endüstriyel ölçekte gres üretimine ilişkin yeni bir enerji tüketimi çalışmasından çıkan, çevresel ve ekonomik hedefler arasında yeni bir ilişki ortaya koyan basit ama önemli bir mesaj.

Nynas Naphthenics gres uzmanı ve Kıdemli Teknik Danışmanı Mehdi Fathi-Najafi, “Elde ettiğimiz sonuçlar, gres üreticilerinin kullandıkları baz yağ ve teknolojiyle ilgili akıllı seçimler yaparak sürdürülebilir, enerji açısından verimli ve kârlı bir üretim sürecine nasıl ulaşabileceklerini ilk kez ortaya koyuyor” diyor.

Yağlama gresi üreticileri, yüksek düzeyde enerji yoğun proseslerin karbon ayak izini azaltma zorluğuyla karşı karşıya. Dolayısıyla bir yol gösterici arıyor olmaları şaşırtıcı değil. Bu nedenle; küresel gres üretiminin yaklaşık %75’ini oluşturan lityum bazlı greslerin üretiminde harcanan enerji üzerine yürütülen çığır açan araştırma, endüstri genelinde büyük ilgi görüyor.

Mehdi Fathi-Najafi, “Bu çalışma, gres üretimini önemli ölçüde azaltılmış CO2 emisyonları açısından değerlendirmede bir kilometre taşı olabilir. Bu sayede çalışma, küresel çevre üzerindeki etkimiz konusunda sektörde farkındalığın artmasına yardımcı olacaktır” diyor.

Nynas tarafından, reaktör üreticisi Stratco ve gres üreticisi Eldon’s SA ile iş birliği içinde yürütülen çalışma; daha önce Nynas / Stratco ortaklığında pilot ölçekli yürütülen bir araştırmanın tam ölçekli devamı. Çalışma, üretilen gresin birim ağırlığı başına enerji tüketimini yaklaşık %12 azaltma potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor.

Mehdi Fathi-Najafi çalışmanın yöntemiyle ilgili şu bilgileri aktarıyor: “Endüstriyel ölçekli bu çalışma için sekiz parti 8 tonluk lityum bazlı gres ürettik. İki aşamalı prosesin ‘pişirme’ aşaması için basınçlı (kontaktör) reaktör ve geleneksel açık su ısıtma kazanı kullandık. Bu sayede iki alternatif teknolojinin enerji tüketimi üzerindeki etkisini karşılaştırdık.”

Ekip, farklı baz yağların etkisini değerlendirmek için parafinik Grup I yağları ve hidro-işleme tabi tutulmuş naftenik yağların yanı sıra bu iki API sınıfının bir karışımını da kullandı. Çalışma kapsamında ayrıca, iki ortalama viskozite derecesi (sırasıyla 100 ve 220 cSt) kullanıldı.

Pilot ölçekli çalışmadan beklentilerle aynı doğrultuda olmak üzere; tam ölçekli araştırmada madeni yağ endüstrisindeki en enerji yoğun üretim faaliyetinde, enerji tüketiminin ve ilgili CO2 emisyonlarının önemli ölçüde azaltılabileceği sonucuna varıldı.


 wx=

Daha Sürdürülebilir Bir Prosese Doğru

  • “Daha sürdürülebilir bir gres prosesi için, açık su ısıtma kazanında parafinik baz yağdan basınçlı bir reaktörde parafinik / naftenik karışımına geçilmelidir.” Bu tavsiye, Atina’da gerçekleştirilen 2019 ELGI konferansında “en iyi makale” olarak seçilen sunumda yer alıyordu. “Gres Üretimi, CO2 Emisyonu… Yeni Bir İlişki!” başlıklı makale, akılcı baz yağ ve üretim teknolojisi seçiminin nasıl hem çevresel hem de ekonomik avantaj sağlayabileceğini gösteriyor.
  • Araştırma ekibi, lityum bazlı gresten endüstriyel ölçekte sekiz parti yapılan üretime dayanarak, CO2 emisyonlarının önemli ölçüde azaltılabileceğini ortaya koydu.
  • Aynı baz yağ viskozitesine sahip test partileri ele alındığında, sonuçlar, ISO VG 220 yağı kullanılan gres için, açık su ısıtma kazanında parafinik baz yağ yerine basınçlı bir proseste parafinik / naftenik baz yağ karışımı kullanılması sayesinde CO2 emisyonlarında genel itibariyle %32,2 düşüş elde edilebileceğini gösteriyor. Daha düşük enerji tüketimi ve daha düşük kalınlaştırıcı içeriği ile emisyonlarda kaydedilen bu düşüş, daha düşük üretim maliyetlerini de beraberinde getiriyor. Parti 5 ve Parti 7’de kullanılan naftenik yağ (Tablo 1) NYNAS T 600 olarak belirlendi.

 wx=

30.10.2023 17:40:00

Makale - Son Eklenen Haberler

Poliüre Gresler

Poliüre Gresler

Poliüre gresler, 1824 yılında organik olarak sentezlenmiş ilk sabunsuz yüksek sıcaklık gresleridir. İlk patentini 1955 yılında almıştır. Poliüre greslerin oluşumu ...

15.05.2024 17:38:00
Metal İşlemede Doğru Tercih: NYNAS

Metal İşlemede Doğru Tercih: NYNAS

Nynas tarafından yarı sentetik metal işleme emülsiyonlarının kimyasına ilişkin yürütülen kapsamlı çalışmada elde edilen sonuçlar, metal işleme ...

14.05.2024 16:31:00
Madeni Yağ Sektörlerinde Yenilikçi Çözümler: Design of Experiments (DoE)

Madeni Yağ Sektörlerinde Yenilikçi Çözümler: Design of Experiments (DoE)

Sedanur Birincioğlu Kimyager - ADCO PETROL KATKILARI /Teknik Satış ve Pazarlama Uzmanı   Kimya sektörü sürekli gelişen teknolojik talepler ve sıkılaşan ...

14.03.2024 13:30:00
Gres Üreticileri için Akılcı Tercihler

Gres Üreticileri için Akılcı Tercihler

“Düşen CO2 emisyonları, artan kârlılık demektir.” Bu; endüstriyel ölçekte gres üretimine ilişkin yeni bir enerji tüketimi ...

30.10.2023 17:40:00
E-greslerin Geliştirilmesi ve Nanopartiküllerin E-gres Üretiminde Değerlendirilmesi

E-greslerin Geliştirilmesi ve Nanopartiküllerin E-gres Üretiminde Değerlendirilmesi

Petrol Ofisi, bugünden yarına hazır olmak adına sektör dinamiklerini yakından takip ederek geleceğin enerji ihtiyaçlarını karşılama vizyonu ile ürün ...

28.08.2023 16:00:00
Elektrikli Bir Gelecek İçin Gres

Elektrikli Bir Gelecek İçin Gres

Lityum kompleks gresleri daha sürdürülebilir ve elektrikli motorlarda kullanıma daha uygun hale getirme arayışında olan Nynas, yağlama greslerinde bazı iyonik ...

12.06.2023 15:00:00
FTIR Spektroskopisi Kullanılarak Elde Edilen Titrimetrik BN Verileri

FTIR Spektroskopisi Kullanılarak Elde Edilen Titrimetrik BN Verileri

Madeni yağ endüstrisi daha çevreci, uygun maliyetli ve güvenilir test yöntemleri ararken, bilim adamları ve ilgili sektör temsilcileri, endüstrinin ...

9.05.2023 13:30:00
Çevreci Düzenlemeler Işığında Endüstriyel Yağlar İçin Neler Yapılmalı?

Çevreci Düzenlemeler Işığında Endüstriyel Yağlar İçin Neler Yapılmalı?

Düzenleyici girişimler, endüstriyel yağlayıcıların çevreci özelliklerini en üst düzeye çıkaran önemli değişiklikler getiriyor. İşte bu ...

9.05.2023 13:20:00
Baz Yağdaki Moleküllerin Haritalanması

Baz Yağdaki Moleküllerin Haritalanması

Baz yağların spesifikasyonunda kullanılan endüstri standardı yöntemleri, önceden belirlenmiş birkaç fiziksel - kimyasal özellik hakkında bilgi sağlıyor. ...

25.02.2023 10:30:00
Avrupa Baz Yağ Pazarı: Ağır Bir Başlangıçta

Avrupa Baz Yağ Pazarı: Ağır Bir Başlangıçta

Avrupa baz yağ piyasası, 2023 yılına, durgun talep ve arz fazlası nedeniyle düşen Grup I ve Grup II fiyatlarıyla başladı. Alıcılar stokları yenileme konusunda isteksizliğini ...

18.02.2023 11:00:00