İklim Dirençli Yağlama Yağı Üretimi

İklim Dirençli Yağlama Yağı Üretimi

Eylül 2015’te Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu aşırı yoksulluğu sona erdirme; eşitsizlik ve adaletsizlik ile mücadele; iklim değişikliği ile mücadele sözlerini vererek, Gündem 2030: BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) ile 17 Amaç ve 169 hedefi 2030 yılına kadar gerçekleştirme yoluna çıkıldı. “Doğayla Barışmak: İklim, Biyoçeşitlilik ve Kirlilik Gibi Acil Durumlarıyla Mücadele için Bilimsel Plan” adlı Şubat 2021’de açıklanan BM Çevre Programı (UNEP) Raporu, adında da yer aldığı gibi bizlere üç acil başlıkta yapmamız gerekenleri bildirdi. Biyoçeşitlilik yok olurken, toprak, hava ve su kirlenirken iklim değişti. İklim değişiyor. İklim değişecek.

9 Kasım 2021 tarihli UNEP İklim Durumu: İklim Eylem Notu’nda da insanlık için kırmızı kod tanımı ile iklim acil durumu sunuluyor. Yok sayamayacağımız, endişe kelimesinin yetersiz olduğu, korkmak gereken bir durumdayız. Geleceğimizi güvence altına almak, yeni salgınları önlemek için iklim değişikliği, biyoçeşitlilik kaybı ve kirlilik sorunlarımız için siyasi, ekonomik ve teknik çözümler bulmak gerekiyor. Bu çözümler için hepimize, yurttaşlara, resmi erke, yerel yönetimler, akademi, sivil toplum, medya ve en başta iş dünyasına, endüstriye büyük görev düşüyor. Sürdürülebilir yaşam kültürü ile yaşamalı, evde, işte, yolda, okulda, tarlada, ormanda sürdürülebilir üretim ve tüketim yapmalı, günlük ve endüstriyel yaşamı sürdürülebilir yönetmeliyiz.

Yağlama yağı faydalı kullanım ömrünü tamamlayıp atık olana dek, yaşam döngüsü boyunca toprak, su, hava, biyoçeşitlilik ve insana etkilerle, doğa ve insan sağlığında tahribata, kaynakların tükenmesine ve ekosistemin bozulmasına sebep olur. Atık yağ yönetimi de başlı başına tartışılamaz bir sorumluluktur. Yağlama yağı üretimleri mühim çevresel etkilere sebep olarak ilerlerken her bir tesis ve tedarik zinciri iklim değişikliğine etki edip, iklim değişikliğinden de etkilenir. Bu nedenlerle tesis ve yağlayıcı sektörü coğrafi konumu ile yerel, bölgesel ve ülkede olagelen iklim değişikliği gidişatını küresel üst başlıkta takip ederek yakın, orta ve uzun vade planlamalarını sürdürülebilirlik yönetiminde iklim dirençli yapmalıdır.

Kuruluşlar çevresel göstergelerinden biri olan iklim değişikliğine etkilerinin ölçüsü olan sera gazlarını, diğer deyişle Karbon Ayak İzi (KAİ) azaltımı için uğraş vermeli, iklim krizi etkileriyle yaşamak için zararı azaltarak veya fırsatlardan yararlanarak mevcut ve beklenen iklim ve etkilerine uyum sağlamalı ve iklim dirençli olmalıdır. İklimle ilgili tehlikeli olayları, eğilimleri veya rahatsızlıkları saptama, öngörme, hazırlık yapma, yanıt verme becerisi kazanma, iklim değişikliğinin yeni riskleri nasıl yaratacağını veya değiştireceğini değerlendirme ve bu risklerle daha iyi başa çıkmak için adımlar atma, kapasite geliştirme yetkinliği sağlama ile iklim direnci kazanılır. Bu süreçte kuruluş sera gazı salımı yaparak ya da sera gazı salım azaltımı yaparak Emisyon Ticareti Sistemi (ETS) öğesi olarak iklim finansmanı stratejileri ile en iyi karbon yönetimini başararak düşük karbonlu büyüme yoluna çıkar.

En iyi atık-enerji-su yönetimi ile mevcut en iyi teknolojiyi kaynak verimli kullanarak sürdürülebilir üretimini yürüten kuruluş çevresel, sosyal, yönetişimsel göstergelerini iyileştirirken en iyi karbon yönetimini başararak iklim direnci kazanır. Yağlama yağı sektöründeki üreticiler için katkı maddesi ve ambalaj tedarikçilerinin iklim dirençleri de öncelikli hususlardan biridir.

2 Mayıs 2023 günü “İklim Dirençli Sanayi ve Güçlü Türkiye” diyerek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı himayelerinde İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) tescilli yeşil yerleşkesinde VIII. İstanbul Karbon Zirvesi için iş dünyası bir araya gelecek. Sürdürülebilir üretim ve tüketim konusunda toplumda güçlü etki yaratmak için; en iyi enerji, su, atık yönetimi ile kaynakların verimli yönetilmesi, mevcut en iyi teknolojilerin kullanılması; çevre kirliliği ile mücadele edilmesi; iklim direncinin geliştirilmesi; insan ve doğa dostu sürdürülebilir yaşam kültürü ile sürdürülebilir kalkınma farkındalığının artırılması odaklı eğitici ve bilinç yaratıcı her türlü bilgi akışını sağlayıcı faaliyetlerde bulunma misyonu ile sivil toplum gücünü ortaya koyan Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D), İstanbul Karbon Zirvesi etkinliği ile sürdürülebilirlik yönetiminde karbon yönetiminin yerinin anlaşılması; karbon yönetimi ve iklim krizi mücadelesinin doğru ilişkilendirilmesi ve uygulanması; iklim finansmanı, yeşil bankacılık ve ETS gelişmelerinin takip edilmesi; karbon piyasalarının bugünü ve yarınının irdelenmesi; kuruluşların karbon yönetimi iyi uygulamalarının üst düzey yöneticilerden paydaşlara sunulmasını hedeflemekte. SÜT-D konusunun ilk ve tek etkinliğinde SÜT-D Düşük Karbon Kahramanı ve SÜT-D Küçük Karbon Kahramanı Ödülü takdimi ile kişi ve kuruluşların karbon yönetimi teknik ve sosyal başarılarını taltif ederek paydaşlarıyla yaygın etki yaratmakta. Yağlama yağı sektörümüzü Cumhuriyet’imizin 100. yılında, İTÜ’müzün 250. yılında tescilli yeşil yerleşkemize, VIII. İstanbul Karbon Zirvesi’ne bekliyoruz. Buyurunuz.

 wx=

25.02.2023 11:00:00
Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu    

Köşe Yazıları - Son Eklenen Haberler

Modern Çağın Siyah Altını Madeni Yağın Hikâyesi – II

Modern Çağın Siyah Altını Madeni Yağın Hikâyesi – II

Petrol; yeryüzünde doğal olarak bulunan tüm sıvı hidrokarbonları (H-C) kapsar ayrıca bileşiminde az miktarda kükürt (S), azot (N), oksijen (O) ve ...

12.05.2023 12:00:00
Dr. Hansu Jülide Köroğlu    
Çevre Dostu Yağlar Olabilir Mi?

Çevre Dostu Yağlar Olabilir Mi?

Yağlama yağları özellikle de hidrolik sistem yağları; sızıntılar, dökülmeler, hat kopmaları ve montaj arızaları nedeniyle engellenemez biçimde çevreye ...

9.05.2023 13:00:00
Dr. Volkan Pelitli    
Yağlama Yağlarının Çevresel Etkileri

Yağlama Yağlarının Çevresel Etkileri

Petrol kökenli, sentetik ve biyoyağlama yağları yaşam döngüsü boyunca çevresel etkilerinde başta toprak, hava ve suda olmak üzere insan ve doğa ...

9.05.2023 12:30:00
Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu    
Sürdürülebilir Mühendislik: Madeni Yağlar CO2 Emisyonlarını Azaltabilir Mi?

Sürdürülebilir Mühendislik: Madeni Yağlar CO2 Emisyonlarını Azaltabilir Mi?

Dünyamız bugün iklim değişikliği, sınırlı doğal kaynaklar ve çevre kirliliği gibi küresel problemlerle karşı karşıyadır. Bu problemlerden hareketle ...

25.02.2023 11:35:00
Dr. Volkan Pelitli    
Modern Çağın Siyah Altını Madeni Yağın Hikâyesi

Modern Çağın Siyah Altını Madeni Yağın Hikâyesi

Yağlama yağları, endüstrimizin ve günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçasıdır, dolayısıyla yağlar kullanılırken çevreye zarar verilmeden uygun ...

25.02.2023 11:30:00
Dr. Hansu Jülide Köroğlu    
İklim Dirençli Yağlama Yağı Üretimi

İklim Dirençli Yağlama Yağı Üretimi

Eylül 2015’te Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu aşırı yoksulluğu sona erdirme; eşitsizlik ve adaletsizlik ile mücadele; iklim değişikliği ile mücadele ...

25.02.2023 11:00:00
Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu    
Trafo Kondisyonunda DGA Analizinin Önemi

Trafo Kondisyonunda DGA Analizinin Önemi

Küresel ekonomik gelişmeler, iklim krizi gibi birçok konu enerji üretim maliyetlerini ciddi şekilde etkilemiştir. Bu durum enerji tasarrufu ve ...

8.01.2023 11:30:00
Umut Arslan    
Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YYS) Sahibi Firmaların ÖTV Teminat Sorunu ve Çözüm Önerileri

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YYS) Sahibi Firmaların ÖTV Teminat Sorunu ve Çözüm Önerileri

ÖTV (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan malları ithal edip, (I) sayılı listede yer almayan malların üretiminde kullanan mükellefler, öncelikle ...

6.01.2023 16:30:00
Mehmet Erkan    
Sürdürülebilir Yağlayıcılar ve Geri Dönüştürülmüş Baz Yağ

Sürdürülebilir Yağlayıcılar ve Geri Dönüştürülmüş Baz Yağ

Çalışmalarını, çevrimiçi etkinliklerini yakın takip ettiğim Avrupa Yağlama Yağı Üreticileri Birliği (UEIL), üyelerine ...

27.10.2022 12:30:00
Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu    
Yeniden Varlık Barışı

Yeniden Varlık Barışı

Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ, 9 Ağustos 2022 tarihli Resmi Gazete`de yayımlandı. Kamuoyunda “varlık barışı” olarak anılan Tebliğ; ...

25.10.2022 15:30:00
Mehmet Erkan