Kaymalı yatak tasarımı kriterleri - VI Yatak yağ debisi ve yatak kenar sızıntı debisi

Kaymalı yatak tasarımı kriterleri - VI Yatak yağ debisi ve yatak kenar sızıntı debisi

Radyal kaymalı yataklarda muylu ile yatak yüzeyi arasında uygulanan yatak yükünü taşıyacak yeterlikte yatak çalışma parametreleri ile (hız, yük, yağ viskozitesi, yatak genişliği, yatak çapı, vb..) bir hidrodinamik yağ tabakası oluşabilmesi için yatağa yeterli miktarda yağlayıcı girişinin yapılması gereklidir. Bu giriş yağ miktarı kadar yatakların kenarlarından akan yağ miktarı da oldukça önemlidir.

Yağ film tabakası tam oluştuktan sonra, yani rejim haline ulaştıktan sonra yatağı besleyen yağ debisi yatak kenarlarından sızan miktara eşit olduğu zaman, yağ tabakasının çevresel uzunluğunun yağlama teorisinin öngördüğü çevre uzunluğuna ulaştığı kabul edilmektedir. Yatağı besleyen yağ miktarının bir kısmı dönen mil ile yatak yüzeyinde dönme yönünde hareket ederken, bir kısmı yatak kenarlarından kaçarak yatak yüzeyini terk etmektedir. Yatak kenarlarından sızan bu yağ miktarı yatak yük taşıma kabiliyeti açısından ziyade yatak sıcaklık kontrolü açısından önemlidir. Yatak kenarlarından akan yağ miktarı ne kadar fazla olursa yatağın soğuması o kadar hızlı, sıcaklık artışı o derece kontrol altına alınmış olur. Eğer dönen mil ile hareket eden yağ miktarı azalır, yatak kenarlarında oluşan yağ kaçakları ve sızıntılar çok fazla olursa hidrodinamik basıncın çevre uzunluğu azaldığından yağ filminin yük taşıma kabiliyeti de düşecektir. Ayrıca yatağın çevresinde oluşan yağ film basınç dağılımı da form değiştirecektir. Bunun sonucunda da yük taşıma kapasitesi düşecek, yağ tabakasının minimum yağ film kalınlığı azalacak ve yatak sıcaklığının artmasına sebep olacaktır. Sıcaklık artışı da viskozitenin olumsuz yönde düşmesine sebep olacağından muylu-yatak yüzeylerinde metalik temas riskini artıracaktır.

Yatak uçlarında meydana gelen yağ kaçakları sürtünme katsayısının artmasına neden olur. Yatağı besleyen yağ debisinin çok büyük seçilmesi durumunda yük taşıma kabiliyetine direk etki etmese bile yatağın soğumasına olumlu yönde katkı sağlayacaktır. Yağlama literatürlerinde mevcut olan pratik formüller, çizelgeler, tablolar kullanılarak veya bilgisayar programları ile gerekli debi miktarını hesaplamak mümkündür. (Devam edecek)

 

(Kaynaklar: Tevrüz, T., Makine Elemanları ve Konstrüksiyon Örnekleri, Cilt 2., Çağlayan Kitabevi, Akkurt, M., Makine Elemanları Cilt 1., Birsen Yayınevi, Kurbanoğlu, C., Makina Elemanları, Teori, Konstrüksiyon ve Problemler, Nobel Yayınevi, Durak, E., Endüstriyel Yağlama Tekniği Ders Notları, Gemalmayan, N., https://websitem.gazi.edu.tr/site/nihatgem/files).

13.03.2020 14:53:00
Prof. Dr. Ertuğrul Durak    

Köşe Yazıları - Son Eklenen Haberler

Modern Çağın Siyah Altını Madeni Yağın Hikâyesi – IV

Modern Çağın Siyah Altını Madeni Yağın Hikâyesi – IV

Kullanılmış atık yağların miktarı yağlama yağı tüketimine bağlıdır. Ne kadar çok yağ kullanılırsa o kadar fazla miktarda geri kazanılabilir atık yağ çıkar. ...

28.08.2023 15:30:00
Dr. Hansu Jülide Köroğlu    
Madeni Yağ Analizinin Karbon Ayak İzi Azaltma Sürecindeki Katkısı

Madeni Yağ Analizinin Karbon Ayak İzi Azaltma Sürecindeki Katkısı

Günümüzde çevresel sürdürülebilirlik, endüstriler ve işletmeler için giderek daha önemli hâle gelmektedir. Karbon ayak ...

28.08.2023 15:20:00
Umut Arslan    
Sürdürülebilir ve Güvenilir Atık Yağ Yönetimi

Sürdürülebilir ve Güvenilir Atık Yağ Yönetimi

Atık yağlar, yüksek yağlayıcı içerikleri (%70 baz yağ, C18-C40), ekonomik önemleri ve artan miktarları (yaklaşık 250.000 ton / yıl) nedeniyle ülkemizde son ...

28.08.2023 15:15:00
Dr. Volkan Pelitli    
Yağlama Yağı Ambalajlama

Yağlama Yağı Ambalajlama

Hidrokarbon kökenli yağlama yağı ile ambalajı birlikte tüketiciye ulaşana dek yaşam döngüsünde hem akçeli maliyete hem de çevresel maliyete ...

28.08.2023 15:00:00
Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu    
Karbonca Zengin Atıklardan Yağlama Yağları Üretilebilir mi?

Karbonca Zengin Atıklardan Yağlama Yağları Üretilebilir mi?

Her gün endüstriyel üretim ve günlük yaşamın bir parçası olarak; karbon açısından oldukça zengin atık sular, arıtma çamurları, ...

12.06.2023 13:30:00
Dr. Volkan Pelitli    
Yakıt İstasyonunda Sürdürülebilir Yaşam

Yakıt İstasyonunda Sürdürülebilir Yaşam

Küçük, orta, büyük yakıt istasyonları çoklu girdili hizmet tesisleridir. Yakıt dolum, yağlama ve yıkama yapılırken varsa kafe ve marketleri ...

12.06.2023 13:00:00
Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu    
Sağlıklı Yağ, Mutlu Ekipman

Sağlıklı Yağ, Mutlu Ekipman

Hepimizin sağlıklı olup olmadığı kanımızdaki değerler ile doğru orantılıdır. Kan değerlerimizde enfeksiyon yoksa sağlıklı olduğumuzun göstergesidir. Bu durum ekipmanlarımız ...

12.06.2023 12:30:00
Umut Arslan    
Modern Çağın Siyah Altını Madeni Yağın Hikâyesi – III

Modern Çağın Siyah Altını Madeni Yağın Hikâyesi – III

Sanayileşmenin kaçınılmaz olumsuz sonuçlardan biri olan tehlikeli atıklar sorunu, günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülkenin ...

12.06.2023 12:00:00
Dr. Hansu Jülide Köroğlu    
Modern Çağın Siyah Altını Madeni Yağın Hikâyesi – II

Modern Çağın Siyah Altını Madeni Yağın Hikâyesi – II

Petrol; yeryüzünde doğal olarak bulunan tüm sıvı hidrokarbonları (H-C) kapsar ayrıca bileşiminde az miktarda kükürt (S), azot (N), oksijen (O) ve ...

12.05.2023 12:00:00
Dr. Hansu Jülide Köroğlu    
Çevre Dostu Yağlar Olabilir Mi?

Çevre Dostu Yağlar Olabilir Mi?

Yağlama yağları özellikle de hidrolik sistem yağları; sızıntılar, dökülmeler, hat kopmaları ve montaj arızaları nedeniyle engellenemez biçimde çevreye ...

9.05.2023 13:00:00
Dr. Volkan Pelitli