KKDİK Kapsamında Asıl Kayıt İçin Son Tarih Kademeli Olarak Uzatıldı

KKDİK Kapsamında Asıl Kayıt İçin Son Tarih Kademeli Olarak Uzatıldı

Turkish REACH olarak da bilinen, Türkiye’de Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, İzni ve Kısıtlaması (KKDİK) Yönetmeliği’nde asıl kayıt için son tarih 31 Aralık 2023 olarak ilan edilmişti. 23 Aralık 2023’te Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile asıl kayıt için son tarih, tonaj miktarı ve madde zararlılığına bağlı olarak kademeli şekilde uzatıldı.

Turkish REACH olarak da bilinen, Türkiye’de Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, İzni ve Kısıtlaması (KKDİK) Yönetmeliği; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sorumluluğunda 2017 yılında yürürlüğe girmişti.

Kimyasal maddelerin olası zararlı etkilerini en aza indirme, sektör içinde haksız rekabeti önleme ve inovasyonu teşvik etme amacı taşıyan Yönetmelik, 23 Haziran 2017 itibariyle Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra kayıt için firmalara iki aşamalı bir takvim sunulmuştu.

Türkiye’de yılda bir tondan fazla imal edilen ve Türkiye’ye ithal edilen kimyasalların kayıt altına alınmasını gerektiren KKDİK Yönetmeliğine başvurular, bakanlığın ilgili başvuru sistemleri üzerinden yapılıyor.

Kayıt işlemleri ön kayıt ve asıl kayıt olarak iki aşamada gerçekleşiyor. Ön kayıt işlemleri; Yönetmeliğin 2017’de yürürlüğe girmesiyle başladı ve 31 Aralık 2020’de sona erdi.

1 Ocak 2021 tarihinde başlayan asıl kayıt süreci için son tarih olarak 31 Aralık 2023 ilan edilmişti. 23 Aralık 2023 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile asıl kayıt için son tarih kademeli olarak uzatıldı. Yeni tarihler tonaj miktarı ve maddenin zararlılığına bağlı olarak 31/12/2026, 31/12/2028, 31/12/2030 olarak revize edildi.

Yönetmelik değişikliği sektör temsilcilerinin beklentilerine uygun şekilde kolaylaştırıcı düzenlemelere de gidildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada KKDİK yönetmeliğindeki değişikliklere ilişkin şu bilgilere yer verildi:

“Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan, Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 23 Aralık 2023 tarihli ve 32408 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir.

Yapılan değişiklik ile;

Ortak kayıt sürecinin yürütülmesine ilişkin çalışmalar (lider seçimi ile veri ve maliyet paylaşımı gibi) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde yapılacak çalışmalar neticesinde Bakanlıkça yayımlanacak usul ve esaslar çerçevesinde belirlenmesi hükme bağlanmış, üretilen veya ithal edilen tonaj miktarına ve madde zararlılığına bağlı olarak son kayıt tarihleri 31/12/2026, 31/12/2028, 31/12/2030 olarak revize edilmiştir.

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik çerçevesinde mevcut verilerin kullanımı esas kılınmış olmakla birlikte, yayımlanan yönetmelik kapsamında veri temin sürelerinin tonaja bağlı olarak kademeli olarak uzatılması, gerek olması halinde yeni verilerin üretilmesi için ülkemizdeki laboratuvar alt yapısının güçlendirilmesi için de imkân sağlayacaktır. Bu çerçevede veri maliyetlerinin de belli oranda düşmesi beklenmektedir.

İnsan sağlığının ve çevrenin en yüksek seviyede korunması amacıyla, Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik çerçevesinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi ve önümüzdeki süreçte Bakanlığımıza sunulacak kayıt işlemlerinin özen göstererek ve ivme kazanarak devam ettirilmesi beklenmektedir.”

KKDİK Yönetmeliği; kimyasal maddelerin imalatını, maddenin kendi halinde, karışım içinde veya eşya içinde kullanımını ve piyasaya arzını kapsıyor. Kimyasal maddelerin güvenliğini ve çevresel etkilerini kontrol altına alarak hem çevre hem de insan sağlığını korumayı amaçlayan KKDİK, Türkiye’deki kimya sektörünün daha sürdürülebilir ve güvenli bir geleceğe yönelmesini sağlıyor.

KKDİK İçin Gerekli Belgeler:

 • İmalatçı veya ithalatçıların kimliği,
 • Maddenin kimliği,
 • Maddenin imalatı ve kullanımları hakkında kayıt ettirenlerin tüm tanımlanmış kullanımlarını temsil eden bilgi,
 • Maddenin güvenli kullanımına ilişkin rehberlik bilgileri,
 • Maddenin sınıflandırması ve etiketlenmesi,
 • Belirtilen testlerin uygulanmasından elde edilen bilgilerin çalışma özetleri,
 • Verilen bilgilerden hangilerinin ithalatçı/ imalatçı tarafından seçildiği,
 • Kimyasalların değerlendirilmesi konusunda değerlendirme uzmanı tarafından incelendiğine dair bildirim,
 • Test önerileri (≥ 100 ton maddelerde),
 • Maruz kalma bilgisi (1-10 ton maddeler)
 • İmalatçı ya da ithalatçının bilgilerinin halkın erişimine açılmaması gerektiği konusundaki isteği ve gerekçesi
 • Kimyasal güvenlik raporu

Kayıt Sürecine İlişkin Detaylı Bilgi İçin:

https://kimyasallar.csb.gov.tr/kkdik-kayit-sureci/341

25.12.2023 16:50:00

Türkiye'den - Son Eklenen Haberler

OTEP ten Türk Otomotiv Sanayiine Güç Katan Kitap: Elektrikli Araçlarda Lityum İyon Bataryalar

OTEP ten Türk Otomotiv Sanayiine Güç Katan Kitap: Elektrikli Araçlarda Lityum İyon Bataryalar

OTEP tarafından İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maçka Kampüsü’nde düzenlenen Elektrikli Araçlarda Lityum İyon Bataryalar ...

3.07.2024 09:34:00
SÜT-D Dünya Çevre Günü’nde Toprağı Yeniden Kazanma Çağrısı Yaptı

SÜT-D Dünya Çevre Günü’nde Toprağı Yeniden Kazanma Çağrısı Yaptı

Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde “arazi bozulmasını önlemek, ...

5.06.2024 12:22:00
Türk Private Label Sektörü 148 Firma ile PLMA’S Fuarı’na Çıkarma Yaptı

Türk Private Label Sektörü 148 Firma ile PLMA’S Fuarı’na Çıkarma Yaptı

Özel markalı ürünler sektöründe dünyanın en büyük fuarı olan PLMA’s World of Private Label 2024 fuarı, Hollanda’nın Amsterdam ...

4.06.2024 16:06:00
ALKİM Petrokimya Automechanika Istanbul’da Fark Yaratacak

ALKİM Petrokimya Automechanika Istanbul’da Fark Yaratacak

300’den fazla ürün çeşidi ve yıllık 130 bin ton üretim kapasitesiyle madeni yağ sektörünün iddialı oyuncularından biri olan ALKİM ...

22.05.2024 17:40:00
Automechanika Istanbul’a Hazırlıklar Tamam

Automechanika Istanbul’a Hazırlıklar Tamam

Otomotiv endüstrisinin milyar dolarlık iş potansiyeline sahip büyük buluşmasına 1 hafta kaldı! Türkiye’nin en büyük uluslararası ticaret fuarı ...

17.05.2024 12:22:00
SÜT-D, Düşük Karbon Kahramanlarını Ödüllendirdi

SÜT-D, Düşük Karbon Kahramanlarını Ödüllendirdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ana desteğinde Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim ...

8.05.2024 10:23:00
İş Dünyası, İklim Değişikliği Kaynaklı Riskler, Fırsatlar ve Karbon Ticaretinin Yeşil Akçe Cazibesi için İTÜ’de

İş Dünyası, İklim Değişikliği Kaynaklı Riskler, Fırsatlar ve Karbon Ticaretinin Yeşil Akçe Cazibesi için İTÜ’de

İklim değişikliğinin etkileri günlük ve endüstriyel yaşamda her yerde bizimle. Bu gidişata dur demek için sebep olduğumuz sera gazı emisyonlarını azaltma, ...

2.05.2024 11:04:00
Petrol Ofisi Grubu ve Chevron, iş birliklerinin 10. yılını Denizcilikte Enerji seminerinde kutladı

Petrol Ofisi Grubu ve Chevron, iş birliklerinin 10. yılını Denizcilikte Enerji seminerinde kutladı

Türkiye akaryakıt ve madeni yağlar sektörlerinin geleneksel lideri Petrol Ofisi Grubu ve dünya enerji devi Chevron tarafından iş birliklerinin 10. yıl ...

3.04.2024 11:34:00
Motobike Istanbul 2024 Kapılarını Açtı

Motobike Istanbul 2024 Kapılarını Açtı

Yaklaşık bir yıl süren heyecanlı bekleyiş sona erdi ve bugüne kadar düzenlenen en büyük ve en kapsamlı Motobike Istanbul fuarı, kapılarını iki teker ...

21.03.2024 17:35:00
Madeni Yağlarda Petrol Ofisi – Kia İş Birliği Yenilendi

Madeni Yağlarda Petrol Ofisi – Kia İş Birliği Yenilendi

Madeni yağ ve kimyasallar pazarının liderler üreticilerinden Petrol Ofisi Grubu, teknoloji merkezi POTEM’de Kia modelleri ve teknolojisine özel motor yağları ...

21.03.2024 17:10:00