Makine mühendisliği öğrencilerinin gözünden yağlar ve yağlama

Makine mühendisliği öğrencilerinin gözünden yağlar ve yağlama

Makine Mühendisliği, her türlü mekanizmanın, mekanik sistemin ve enerji dönüşüm sisteminin konstrüksiyonu, imalatı, imalat planlanması, montajı, bakım-onarımı ve işletmesi konularında eğitim, araştırma ve çalışma yapan mühendislik dalıdır. Bu çalışmada Makine Mühendisliği Lisans programında eğitim gören öğrencilerin genel anlamda yağlar ve yağlama konularına bakışı üzerine yoğunlaşılmıştır. Makine Mühendisliği Lisans Programı ders planları incelendiğinde bu konuların Makine Elemanları, Makine Tasarımı, Motorlar vb. derslerde kısmen yer aldığı görülmektedir. Ülkemizde Boğaziçi Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Ticaret Üniversitesi, Bozok Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesi, Piri Reis Üniversitesi gibi üniversitelerin ders planlarında “Yağlama Teknikleri, Sürtünme-Aşınma, Sürtünme, Aşınma ve Yağlama, Triboloji, Triboloji Prensipleri ve Uygulamaları, Makine Elemanlarında Aşınma ve Yağlama vb.” gibi isimlerde seçmeli ders olarak yer aldığı görülmüştür. Ayrıca sınırlı da olsa bazı bölümlerde laboratuvar dersi olarak da bu eğitimler yürütülmektedir. Yurt dışında Imperial College, Auburn University, Oakland University, Tokyo University of Science, Karlstad University, Penn State University, Northwestern University, vb. üniversitelerde ülkemize benzer olarak Tribology, Lubrication, Friction, and Wear, Surface Technology and Tribology, Introduction to Tribology gibi isimlerde seçmeli ders ve/veya kurs, disiplinler arası laboratuvar uygulaması şeklinde bu eğitimler verilmektedir.

Bu çalışmada Süleyman Demirel Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde Endüstriyel Yağlama Teknikleri dersini alan 3. sınıfı tamamlayan ve mezun durumundaki iki farklı öğrenci grubunun görüşlerine başvurulmuştur. Öğrencilerin yağlama ve yağlar konusundaki yaklaşımları ve derslerde almış oldukları teorik bilgilerin öğrenciler için yeterli olup olmadığı bu yazıda ele alınmıştır. Sorulan sorular ve öğrenci yorumları aşağıda verilmiştir. Verilen yüzde rakamlarının birincisi 3. sınıf öğrencilerini, ikincisi ise 4. sınıf mezun durumundaki öğrencilerin yorumlarını belirtmektedir.

Yağlama ve yağlar konusunu ilk defa hangi derste duydunuz?

Makine Elemanları (%32), Laboratuvar (%38), Enerji Teknolojileri (%10), Makine Mühendisliğine Giriş (%5), Malzeme Bilgisi (%5), İmal Usulleri (%4), Diğer (%6).

Bu bilgiler yeterli mi?

Yetersiz (%80, %18), Yeterli (%20, %82).

Sizce neler yapılmalıdır?

Uygulamalı dersler konulmalı (%65, %80), daha detaylı bilgilendirme yapılmalı (%21, %8), görsel sunu veya videolarla desteklenmeli (%14, %12).

Yağlama ve yağlar konusunda öğrendiğiniz terimler nelerdir?

Viskozite (%25, %30), yağ-gres (%6), sürtünme kuvveti, sürtünme katsayısı, aşınma (%11, %21), yağlama (yağlama, hidrodinamik yağlama, hidrostatik yağlama, yatak) (%10, %16), sızdırmazlık elemanları (%2, %7), Stribeck eğrisi (%7, 28), triboloji (%10, %22), yağ filmi (%8), Petroff eşitliği (%1, %15), diğer (filtre, yağ deposu, yağ pompası, yoğunluk, kavitasyon, yatak, yağ kanalı, Sommerfeld sayısı, gresörlük, vb.) (%20, %30).

Yağlama konusu sizce makine mühendisliği uygulamaları açısından önemli midir?

Sürtünme ve aşınma açısından ve makinanın ömrü ve verimi açısından önemlidir (%39, %52), işletmede maddi kayıplara yol açabileceğinden önemlidir (%31, %34), sıcaklık kontrolü ve makine parçalarının işlevi açısından önemlidir (%30, %14).

Yağlama sizce makine veya sistemler için sadece aşınma ve ömür açısından mı önemlidir yoksa işletme maliyetleri açısından da bir öneme sahip midir?

Aşınma ve ömür açısından önemlidir (%14, %17), işletme maliyetleri açısından önemlidir (%17, %25), hem aşınma ve ömür hem de işletme maliyetleri açısından önemlidir (%69, %58).

Derslerde öğrendiğiniz bu bilgiler size en fazla neler kazandırdı?

Makine tasarımında yağlama göz önüne alınmalıdır (%9, %56), günlük hayatta göz önüne alınmalıdır (%7), yağ ve yağlamanın önemi (%51, %56), makinanın ömrüne ne kadar etkisi olduğu, bakımın önemli olduğu (%9, %18), verimliliğe etkisi (%9, %27), cevap vermeyenler (%15)

Gelecekte kariyer veya sektör seçiminizde bu konuların içeriğinin bir etkisi olacak mı?

Evet (%71, %69), Hayır (%25, %15), Cevap vermeyen (%4, %16)

Bu bilgileri aldıktan sonra makinalarda bakım ve yağlama konusuna bakış açınızda bir değişme oldu mu?

Bakım, onarım, yağlama konusunun önemli olduğu (%52, %87), bakış açısında çok önemli bir değişme olmadığı (%11 %7), Cevap vermeyenler (%37, %6).

Bu çalışma Türkiye genelinde ve dünyada dağıtımı gerçekleştirilen Madeni Yağ Dünyası dergisinde yayınlanacaktır. Bu nedenle sektöre iletmek istediğiniz mesajlarınız var mı? Var ise lütfen bizimle paylaşır mısınız?

Var (%15): Türkçe makale sayısı artmalı, dergi ilgili bölümlerdeki öğrencilere ulaştırılmalı, dergide iş imkanlarına yer verilmeli, piyasada yağ tercihi konusunda bilgilendirme yapılmalı, öğrencilere yönelik seminer verilmeli, eğitim videoları hazırlanmalı, üniversitelerle kataloglar paylaşılmalı, halka yönelik bilinçlendirme faaliyetleri olmalı, yerli ürünler artırılmalı, genç mühendislere verilen fırsatlar artırılmalı, öğrencilere sektörde çalışma fırsatları tanınmalı, deneysel çalışmalar için üniversitelere destek verilmeli, firmalar Ar-Ge’ye önem vermeli, vb. Yok (%27), cevap vermeyenler (%58).

Öğrencilerimizin yağlar ve yağlama konusunda eğitim aldıkları zaman bakış açılarının değiştiği, bu yönde ders içeriklerini artırmamız, sanayi-üniversite işbirliği ile eğitim faaliyetlerini artırmamız gerektiği anlaşılmaktadır.

1.12.2018 17:41:00
Prof. Dr. Ertuğrul Durak    

Köşe Yazıları - Son Eklenen Haberler

Modern Çağın Siyah Altını Madeni Yağın Hikayesi VIII - Atık Yağ Geri Kazanım Teknolojileri

Modern Çağın Siyah Altını Madeni Yağın Hikayesi VIII - Atık Yağ Geri Kazanım Teknolojileri

Atık yağ oluşumunun kaynağında en aza indirilmesi ve kaçınılmaz olduğu durumlarda ise rafinasyon / rejenarasyon ile hammadde geri kazanımı ve bu alternatiflerin de ...

10.05.2024 17:02:00
Dr. Hansu Jülide Köroğlu    
Atık Motor Yağlarında Bulunan Metal Konsantrasyonları

Atık Motor Yağlarında Bulunan Metal Konsantrasyonları

Motor veya karter yağları olarak da adlandırılan benzinli ve dizel motor yağları, hareketli motor parçalarındaki sürtünme ve aşınmaları azaltma gibi önemli ...

9.05.2024 16:15:00
Dr. Volkan Pelitli    
Otomotiv Teknolojilerinde Son Trendler ve Madeni Yağ Analizi: Geleceğin Motor Performansı

Otomotiv Teknolojilerinde Son Trendler ve Madeni Yağ Analizi: Geleceğin Motor Performansı

Otomotiv endüstrisi, hızla değişen bir dünyada yol alıyor. Teknolojik gelişmeler, çevresel sürdürülebilirlik, güvenlik ve kullanıcı deneyimi ...

8.05.2024 14:03:00
Umut Arslan    
Deniz Yakıtları ve Biyorafineriler

Deniz Yakıtları ve Biyorafineriler

Yaşam, diğer deyişle besin zinciri toprakta ve denizde fotosentez ile başlar. Gezegenimizin su, azot, karbon döngüsünde denizler ve iç sular yaşamın mavi ...

30.04.2024 16:00:00
Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu    
Elektriklendirmede Sera Gazı Nötr E-Sıvılar

Elektriklendirmede Sera Gazı Nötr E-Sıvılar

Yeşil, döngüsel, dijital dönüşüm için enerji sektörünün değişim yolunda elektrifikasyonu, en iyi sürdürülebilirlik ...

12.03.2024 14:30:00
Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu    
Greste Kritik Konular

Greste Kritik Konular

BORA KIRAZLILAR Makine Mühendisi Gema Oil Madeni Yağlar Teknik ve Private Label Ürünler Uyum Müdürü   Endüstriyel dünyada, ...

12.03.2024 14:20:00
Modern Çağın Siyah Altını Madeni Yağın Hikâyesi - VII Atık Yağ Geri Kazanım Yöntemleri

Modern Çağın Siyah Altını Madeni Yağın Hikâyesi - VII Atık Yağ Geri Kazanım Yöntemleri

Atık yağların geri kazanımı; içerisinde bulunan her türlü kirletici, oksidasyon ürünleri ve partiküllerin giderilerek ulusal veya uluslararası ...

12.03.2024 12:35:00
Dr. Hansu Jülide Köroğlu    
Zorlu Koşullar için Biçilmiş Kaftan: Gresler

Zorlu Koşullar için Biçilmiş Kaftan: Gresler

Sıvı madeni yağ analizinin takibi kadar, kritik ekipmanlarımızda kullandığımız greslerin kimyasal yapısını, kullanım alanlarını bilmemiz ve bu minvalde analizlerin yakından takip ...

12.03.2024 12:15:00
Umut Arslan    
Atık Yağ Oluşum Miktarı Tahmin Edilebilir mi?

Atık Yağ Oluşum Miktarı Tahmin Edilebilir mi?

Atık yağların etkili ve sürdürülebilir yönetiminde en temel problem, atık yağ minimizasyonu ve geri kazanım (ham madde, enerji vb.) stratejileri planlanmadan ...

12.03.2024 12:00:00
Dr. Volkan Pelitli    
Prosesin Ana Kaynağı Kadın

Prosesin Ana Kaynağı Kadın

Figen Aksu Yüksek Kimyager 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladığımız bu hafta, sizleri kadın istihdamı üzerine ...

8.03.2024 09:30:00