Nafteniklerin soğutma yağlarındaki rolü

Nafteniklerin soğutma yağlarındaki rolü

Avrupa Birliği’nin 2014 yılında yayınladığı florlanmış sera gazları (F-gazları) yönetmeliği, 2015 yılından itibaren AB’de satılabilecek ozon tüketen maddelerin miktarını sınırlandırdı. Bu yönetmelik, söz konusu maddelerin kullanımını aşamalı olarak azaltarak 2030 yılına kadar 2014 yılı satışlarının beşte biri oranına kadar düşürmeyi hedefliyor. Yönetmeliğin koyduğu bu hedef, soğutma sistemlerinde kullanılan soğutma gazları ve soğutma teknolojilerinde değişiklik yapılması gerekliliğini de beraberinde getiriyor.

Ticari ve endüstriyel soğutma sektörünün bu bağlamda attığı adım da geleneksel florlanmış gazlardan düşük Küresel Isınma Potansiyeline (GWP) sahip doğal ve sentetik soğutuculara geçmek oldu. Amonyak, endüstriyel uygulamalar için uygun bir soğutucu gazdır ve uzun vadede de bu şekilde kullanılmaya devam edecektir. OEM’lerin kompresör tasarım ve tedariklerinde soğutucu olarak amonyak (R717) kullanmaları da bu uygulamanın uzun ömürlü olacağının bir kanıtıdır.

Nynas naftenik yağlar, amonyak soğutuculara uyumludur ve piston soğutma kompresörlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. NYNAS NYFROST™ wax içermeyen yağların akma noktası düşüktür, bu da düşük sıcaklıklarda iyi akış performansı sağlar. Düşük viskozite indeksi, ısı transferi verimliliğini arttırırken, düşük anilin noktası da kirleticilerin solüsyon içerisinde kalmasını sağlar. Bu özellikler, kompresörlerin daha güvenilir ve dayanıklı hale getirilmesine yardımcı olur.

NYFROST™ soğutucu kompresör yağları 3 aylık bir süre boyunca buz yapma tesisleri ve soğuk hava depolarında geniş çaplı bir deneme işletmesine alındı. Uzun yıllardır hizmet vermekte olan piston kompresörlerinde kullanılan yağlar, deneme işletmesi esnasında detaylı incelemeye tabi tutuldu.

 wx=

Elde edilen sonuçlar, yağın kalınlaşmaya ve su emmeye başladığını ancak yağda herhangi bir asitlenme (kimyasal oksitlenmenin bir göstergesi) meydana gelmediğini ortaya koyuyor. Olağan işletme sıcaklığı ve kompresör basıncının, 3 aylık deneme işletmesi boyunca aynı düzeyde korunduğunun altı çiziliyor.

Ayrıca, amonyak ve NYNAS NYFROST™ yağı arasındaki karışabilirlik aralığının laboratuvar analizi, ortam sıcaklığında (20°C) R717’nin yaklaşık yüzde 1’inin, 40°C sıcaklıkta ise yaklaşık yüzde 2’sinin yağ ile karışabilir olduğunu gösteriyor.

Amonyak ile soğutma işlemleri için piston kompresörlerinde kullanılan yağların yüksek performans gösterdiği laboratuvar analizleri ve geniş çaplı testler değerlendirildiğinde, naftenik yağların soğutma endüstrisinde önemli bir yere sahip olmaya devam edeceği görülüyor.

Yazar: René Abrahams

rene abrahams

René Abrahams, Nafteniklerden Sorumlu Teknik Danışman olarak madeni yağ sektöründe çalışıyor ve şu anda Asya Pasifik bölgesinde Nynas’ın satış faaliyetlerine destek vermek üzere Singapur’da bulunuyor. Analitik kimyager olarak downstream petrol endüstrisinde 15 yıl deneyime sahip olan Abrahams, 2011 yılından bu yana naftenik uygulamaları üzerine çalışmalar yürütüyor.

1.02.2018 15:18:00

Makale - Son Eklenen Haberler

Gres Üreticileri için Akılcı Tercihler

Gres Üreticileri için Akılcı Tercihler

“Düşen CO2 emisyonları, artan kârlılık demektir.” Bu; endüstriyel ölçekte gres üretimine ilişkin yeni bir enerji tüketimi ...

30.10.2023 17:40:00
E-greslerin Geliştirilmesi ve Nanopartiküllerin E-gres Üretiminde Değerlendirilmesi

E-greslerin Geliştirilmesi ve Nanopartiküllerin E-gres Üretiminde Değerlendirilmesi

Petrol Ofisi, bugünden yarına hazır olmak adına sektör dinamiklerini yakından takip ederek geleceğin enerji ihtiyaçlarını karşılama vizyonu ile ürün ...

28.08.2023 16:00:00
Elektrikli Bir Gelecek İçin Gres

Elektrikli Bir Gelecek İçin Gres

Lityum kompleks gresleri daha sürdürülebilir ve elektrikli motorlarda kullanıma daha uygun hale getirme arayışında olan Nynas, yağlama greslerinde bazı iyonik ...

12.06.2023 15:00:00
FTIR Spektroskopisi Kullanılarak Elde Edilen Titrimetrik BN Verileri

FTIR Spektroskopisi Kullanılarak Elde Edilen Titrimetrik BN Verileri

Madeni yağ endüstrisi daha çevreci, uygun maliyetli ve güvenilir test yöntemleri ararken, bilim adamları ve ilgili sektör temsilcileri, endüstrinin ...

9.05.2023 13:30:00
Çevreci Düzenlemeler Işığında Endüstriyel Yağlar İçin Neler Yapılmalı?

Çevreci Düzenlemeler Işığında Endüstriyel Yağlar İçin Neler Yapılmalı?

Düzenleyici girişimler, endüstriyel yağlayıcıların çevreci özelliklerini en üst düzeye çıkaran önemli değişiklikler getiriyor. İşte bu ...

9.05.2023 13:20:00
Baz Yağdaki Moleküllerin Haritalanması

Baz Yağdaki Moleküllerin Haritalanması

Baz yağların spesifikasyonunda kullanılan endüstri standardı yöntemleri, önceden belirlenmiş birkaç fiziksel - kimyasal özellik hakkında bilgi sağlıyor. ...

25.02.2023 10:30:00
Avrupa Baz Yağ Pazarı: Ağır Bir Başlangıçta

Avrupa Baz Yağ Pazarı: Ağır Bir Başlangıçta

Avrupa baz yağ piyasası, 2023 yılına, durgun talep ve arz fazlası nedeniyle düşen Grup I ve Grup II fiyatlarıyla başladı. Alıcılar stokları yenileme konusunda isteksizliğini ...

18.02.2023 11:00:00
Örme Yağları Üzerine İnceleme - Sedanur Birincioğlu

Örme Yağları Üzerine İnceleme - Sedanur Birincioğlu

Yazan: Kimyager - ARGE Uzmanı Sedanur Birincioğlu Madeni yağ sektörü; tekstil makinelerinin yağlanması, performans iyileştirmesi ve kullanım ömürlerinin ...

8.01.2023 11:00:00
Triboloji Testleriyle Gres Formülasyonu Optimize Edilebilir

Triboloji Testleriyle Gres Formülasyonu Optimize Edilebilir

Nynas’ın uzman gres laboratuvarında ve Almanya’daki Optimol Instruments tesislerinde yürütülen çalışmalar, tribolojik testler yoluyla lityum ve ...

31.10.2022 11:00:00
Kalsiyum sülfonat gresler günümüz gres piyasasında etkili bir lityum alternatifi olabilir

Kalsiyum sülfonat gresler günümüz gres piyasasında etkili bir lityum alternatifi olabilir

Katlanarak artan akü talebi nedeniyle küresel lityum arzı giderek kısıtlanırken, endüstriyel gres üreticileri bir alternatife ihtiyaç duymaktadır. Dr. ...

29.08.2022 13:30:00