ÖTV Artışı Nedeniyle Madeni Yağ Ürünlerine Zam

ÖTV Artışı Nedeniyle Madeni Yağ Ürünlerine Zam

6 Şubat Depremlerinin ardından artan kamu harcamalarının bütçe üzerindeki yükünü telafi etmek için peş peşe KDV ve ÖTV düzenlemeleri gerçekleşirken, pek çok ürün gibi madeni yağ ürünlerine de zam geldi.

15 Temmuz 2023 tarihli 7390 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’yla 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (I) sayılı listede yer alan ÖTV tutarında artış yapıldı. Vergi artışı bazı ürün kalemlerinde 5 katına kadar çıkıyor.

Bu artışla madeni yağ ürünlerinin de içinde olduğu; benzin, motorin, jet yakıtı, fuel oil gibi akaryakıt ürünleri ile sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG), doğal gaz ve söz konusu mallara ikame edilmesi mümkün bulunan petrol türevleri, petrokok ve benzeri diğer malların ÖTV’sinde artış gerçekleşti.

Güncel oranlara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.

ÖTV Kanunu’na Ekli (I) Sayılı Liste’nin (A) Cetveli

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Vergi Tutarı (TL) Eski Hali

Vergi Tutarı (TL) Yeni Hali

Birimi

2710.12.11.00.00

(Hafif yağlar ve müstahzarları)

0,0000

0,0000

Kilogram

Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar

2710.12.31.00.00

Uçak benzini

0,0000

0,0000

Litre

2710.12.41.00.00

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

2,1500

6,4049

Litre

Oktanı (RON) 95'den az olanlar

2710.12.45.00.11

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

2,5265

7,5265

Litre

(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar)

Kurşunsuz benzin 95 oktan

2710.12.45.00.13

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

2,5265

7,5265

Litre

(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar)

Kurşunsuz benzin 95 oktan (E10)

2710.12.45.00.18

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

2,5265

7,5265

Litre

(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar)

Diğerleri

2710.12.49.00.11

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

2,6485

7,8899

Litre

(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)

Kurşunsuz benzin 98 oktan

2710.12.49.00.12

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

2,6485

7,8899

Litre

(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)

Kurşunsuz benzin 98 oktan (E10)

2710.12.49.00.18

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

2,6485

7,8899

Litre

(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)

Diğerleri

2710.12.51.00.00

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler)

2,1800

6,4943

Litre

Oktanı (RON) 98'den az olanlar

2710.12.59.00.00

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler)

2,1800

6,4943

Litre

Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar

2710.12.70.00.00

Benzin tipi jet yakıtı

0,0000

0,0000

Litre

2710.19.21.00.00

(Kerosen)

0,0000

0,0000

Litre

Jet yakıtı

2710.19.43.00.11

(Gaz oiller)

2,0559

7,0559

Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçmeyenler)

Motorin

2710.19.43.00.17

(Gaz oiller)

1,7945

6,1588

Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçmeyenler)

Damıtık denizcilik yakıtı

2710.19.43.00.29

(Gaz oiller)

1,7945

6,1588

Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçmeyenler)

Diğerleri

2710.19.46.00.18

(Gaz oiller)

1,7945

6,1588

Litre

(Ağırlık  itibariyle  kükürt  oranı  %  0,001'i  geçen  fakat  %  0,002'yi geçmeyenler)

Damıtık denizcilik yakıtı

2710.19.46.00.29

(Gaz oiller)

1,7945

6,1588

Litre

(Ağırlık  itibariyle  kükürt  oranı  %  0,001'i  geçen  fakat  %  0,002'yi geçmeyenler)

Diğerleri

2710.19.47.00.18

(Gaz oiller)

1,7945

6,1588

Litre

(Ağırlık  itibariyle  kükürt  oranı  %  0,002'yi  geçen  fakat  %  0,1'i geçmeyenler)

Damıtık denizcilik yakıtı

2710.19.47.00.19

(Gaz oiller)

1,7945

6,1588

Litre

(Ağırlık  itibariyle  kükürt  oranı  %  0,002'yi  geçen  fakat  %  0,1'i geçmeyenler)

Diğerleri

2710.19.48.00.11

(Gaz oiller)

1,7245

5,9185

Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,1'i geçenler)

Damıtık denizcilik yakıtı

2710.19.48.00.18

(Gaz oiller)

1,7245

5,9185

Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,1'i geçenler)

Diğerleri

2710.20.11.00.11

(Gaz oiller)

2,0559

7,0559

Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçmeyenler)

Motorin

2710.20.11.00.19

(Gaz oiller)

1,7945

6,1588

Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçmeyenler)

Diğerleri

2710.20.15.00.00

(Gaz oiller)

1,7945

6,1588

Litre

Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçen fakat % 0,002'yi geçmeyenler

2710.20.17.00.00

(Gaz oiller)

1,7945

6,1588

Litre

Ağırlık itibariyle  kükürt  oranı  % 0,002'yi  geçen  fakat  % 0,1'i geçmeyenler

2710.20.19.00.00

(Gaz oiller)

1,7245

5,9185

Litre

Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,1'i geçenler

2710.20.90.00.00

Diğer yağlar
(2710.12.90.00.11,    2710.12.90.00.19,    2710.19.29.00.00 G.T.İ.P.
numaralı      malların biodizel ihtiva      edenleri      ile      2710.19.81, 2710.19.83,  2710.19.85,  2710.19.87,  2710.19.91,  2710.19.93    ve
2710.19.99  alt  pozisyonlarında  yer  alan  malların  biodizel  ihtiva edenleri hariç)

1,7245

5,9185

Litre

2710.19.62.00.10

(Fuel oiller)

0,4760

1,6336

Kilogram

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1'i geçmeyenler)

Kalorifer Yakıtı

2710.19.62.00.11

(Fuel oiller)

0,4760

1,6336

Kilogram

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1'i geçmeyenler)

Fuel oil

2710.19.62.00.31

(Fuel oiller)

0,4760

1,6336

Kilogram

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1'i geçmeyenler)

Artık denizcilik yakıtı

2710.19.62.00.39

(Fuel oiller)

0,4760

1,6336

Kilogram

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1'i geçmeyenler)

Diğerleri

2710.19.64.00.10

(Fuel oiller)

0,2370

0,8134

Kilogram

(Ağırlık   itibariyle   kükürt   miktarı   %   0,1'i   geçen   fakat   %1'i geçmeyenler)

Kalorifer Yakıtı

2710.19.64.00.11

(Fuel oiller)

0,2370

0,8134

Kilogram

(Ağırlık   itibariyle   kükürt   miktarı   %   0,1'i   geçen   fakat   %1'i geçmeyenler)

Fuel oil

2710.19.64.00.31

(Fuel oiller)

0,2370

0,8134

Kilogram

(Ağırlık   itibariyle   kükürt   miktarı   %   0,1'i   geçen   fakat   %1'i geçmeyenler)

Artık denizcilik yakıtı

2710.19.64.00.39

(Fuel oiller)

0,2370

0,8134

Kilogram

(Ağırlık   itibariyle   kükürt   miktarı   %   0,1'i   geçen   fakat   %1'i geçmeyenler)

Diğerleri

2710.19.68.00.11

(Fuel oiller)

0,2240

0,7688

Kilogram

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçenler)

Yüksek kükürtlü fuel oil

2710.19.68.00.31

(Fuel oiller)

0,2240

0,7688

Kilogram

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçenler)

Artık denizcilik yakıtı

2710.19.68.00.39

(Fuel oiller)

0,2240

0,7688

Kilogram

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçenler)

Diğerleri

2710.20.31.00.00

(Fuel oiller)

0,4760

1,6336

Kilogram

Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1'i geçmeyenler

2710.20.35.00.00

(Fuel oiller)

0,2370

0,8134

Kilogram

Ağırlık  itibariyle  kükürt  miktarı  %  0,1'i  geçen  fakat  %1'i geçmeyenler

2710.20.39.00.00

(Fuel oiller)

0,2240

0,7688

Kilogram

Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçenler

27.11

Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar

0,0000

0,0000

Kilogram

(2711.11.00.00.00;       2711.12;       2711.13;       2711.19.00.00.11;
2711.21.00.00.00; 2711.29.00.00.11 ve 2711.29.00.00.12 hariç)

2711.11.00.00.00

(Sıvılaştırılmış)

 

 

Doğal gaz

 

 

Motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanlar

0,8599

2,7944

Standart Metreküp

Diğerleri

0,0230

0,0747

Standart Metreküp

2711.12

(Sıvılaştırılmış)

1,7780

5,7780

Kilogram

Propan

2711.13

(Sıvılaştırılmış)

1,7780

5,7780

Kilogram

Bütan

2711.19.00.00.11

Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G.)

 

 

Motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanlar (Otogaz)

1,7780

5,7780

Kilogram

Diğerleri

1,7780

5,7780

Kilogram

2711.21.00.00.00

(Gaz halinde olanlar)

 

 

Doğal gaz

 

 

Motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanlar

0,8599

2,7944

Standart Metreküp

Diğerleri

0,0230

0,0747

Standart Metreküp

2711.29.00.00.11

(Gaz halinde olanlar)

1,7780

5,7780

Kilogram

Propan

2711.29.00.00.12

(Gaz halinde olanlar)

1,7780

5,7780

Kilogram

Bütan

27.13

Petrol koku, petrol bitümeni ve petrol yağlarının veya bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları

0,0000

0,0000

Kilogram

(2713.11.00.00.00;   2713.12.00.00.00;   2713.20.00.00.19;   2713.90
hariç)

2713.11.00.00.00

(Petrol koku)

0,0000

0,0000

Kilogram

Kalsine edilmemiş

2713.12.00.00.00

(Petrol koku)

0,0000

0,0000

Kilogram

Kalsine edilmiş

2713.20.00.00.19

(Petrol bitümeni)

0,0000

0,0000

Kilogram

Diğerleri

2713.90

Petrol   yağlarının   veya   bitümenli   minerallerden   elde   edilen yağların diğer kalıntıları

0,0000

0,0000

Kilogram

(28.03  pozisyonundaki  her  nevi  karbon  imaline  mahsus  olanlar hariç)

2715.00.00.00.00

Esasını  tabii  asfalt,  tabii  bitümen,  petrol  bitümeni,  mineral katran veya mineral  katran zifti (bitümenli sakızlar, cut-backs gibi) teşkil eden bitümenli karışımlar

0,0000

0,0000

Kilogram

38.26

Biodizel ve bunların karışımları (Ağırlık itibariyle %70'den az petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler veya içermeyenler)

1,1209

3,8470

Litre

ÖTV Kanunu’na Ekli (I) Sayılı Liste’nin (B) Cetveli

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Vergi Tutarı (TL) Eski Hali

Vergi Tutarı (TL) Yeni Hali

Birimi

2707.10.00.00.00

Benzol (Benzen)

2,4985

7,4431

Kilogram

2707.20.00.00.00

Toluol (Toluen)

2,4985

7,4431

Kilogram

2707.30.00.00.00

Ksilol (Ksilen)

2,4985

7,4431

Kilogram

2707.50.00.00.11

Solvent nafta (Çözücü nafta)

2,4985

7,4431

Kilogram

2707.50.00.00.19

Diğerleri

2,4985

7,4431

Kilogram

2707.99.19.00.00

Diğerleri

2,4985

7,4431

Kilogram

2707.99.20.00.00

Sülfürik asitle diğer kısımları alınmış petrol eterleri; Antrasen

2,4985

7,4431

Kilogram

2709.00.10.00.00

Tabii gazın kondanseleri

2,4985

7,4431

Kilogram

2710.12.21.00.00

White spirit

2,4985

7,4431

Kilogram

2710.12.25.00.00

Diğerleri

2,4985

7,4431

Kilogram

2710.12.90.00.11

Diğer solventler (Çözücüler)

2,4985

7,4431

Kilogram

2710.12.90.00.19

Diğerleri

2,4985

7,4431

Kilogram

2710.19.29.00.00

Diğerleri

2,4985

7,4431

Kilogram

2710.20.90.00.00

Diğer yağlar

 

 

[Yalnız;

 

 

-2710.12.90.00.11,  2710.12.90.00.19  ve  2710.19.29.00.00 G.T.İ.P.
numaralı malların biodizel ihtiva edenleri,

2,4985

7,4431

Kilogram

-2710.19.81,   2710.19.83,   2710.19.85,   2710.19.87,   2710.19.91,
2710.19.93    ve    2710.19.99    alt    pozisyonlarında    yer    alan malların biodizel ihtiva edenleri.]

1,5007

5,1504

Kilogram

2901.10.00.90.11

Hekzan

2,4985

7,4431

Kilogram

2901.10.00.90.12

Heptan

2,4985

7,4431

Kilogram

2901.10.00.90.13

Pentan

2,4985

7,4431

Kilogram

2901.10.00.90.19

Diğer doymuş asiklik hidrokarbonlar

2,4985

7,4431

Kilogram

2902.20.00.00.00

Benzen (Benzol)

2,4985

7,4431

Kilogram

2902.30.00.00.00

Toluen (Toluol)

2,4985

7,4431

Kilogram

2902.60.00.00.00

Etilbenzen

2,4985

7,4431

Kilogram

2909.19.90.00.13

Metil tersiyer bütil eter (MTBE)

2,4985

7,4431

Kilogram

38.11

Vuruntuyu   önleyici   müstahzarlar,   oksidasyonu   durdurucu maddeler,  peptizan  katkılar,  akışkanlığı  düzenleyici  maddeler, aşınmayı önleyici katkılar ve mineral yağlar (benzin dahil) veya
mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer müstahzar katkılar

2,4985

7,4431

Kilogram

3814.00

Tarifenin   başka   yerinde   belirtilmeyen   veya   yer   almayan organik   karma   çözücüler   ve   incelticiler;   boya   ve   vernik çıkarmada kullanılan müstahzarlar

0,9390

2,7973

Kilogram

3824.99.96.90.68

Diğerleri

0,9390

2,7973

Kilogram

2710.19.71.00.00

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

1,5007

5,1504

Kilogram

Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar

2710.19.75.00.00

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

1,5007

5,1504

Kilogram

2710.19.71.00 alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar

2710.19.81.00.00

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

1,5007

5,1504

Kilogram

Motor  yağları,  kompresör  yağlama  yağları,  türbin  yağlama yağları

2710.19.83.00.00

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

1,5007

5,1504

Kilogram

Hidrolik yağları

2710.19.85.00.00

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

1,5007

5,1504

Kilogram

Beyaz yağlar, sıvı parafin

2710.19.87.00.00

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

1,5007

5,1504

Kilogram

Dişli yağları ve redüktör yağları

2710.19.91.00.00

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

1,5007

5,1504

Kilogram

Metal   işlemeye   mahsus   bileşikler,   kalıp   çıkarma   yağları, aşınmayı önleyici yağlar

2710.19.93.00.00

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

1,5007

5,1504

Kilogram

Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar

2710.19.99.00.25

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

1,5007

5,1504

Kilogram

Diğer madeni yağlar

2710.19.99.00.11

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

1,5007

5,1504

Kilogram

Spindle Oil, Light Neutral, Heavy Neutral, Bright Stock

2710.19.99.00.98

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

1,5007

5,1504

Kilogram

Diğerleri

2712.20

Ağırlık itibariyle %0,75'den az yağ içeren parafin

1,5007

5,1504

Kilogram

3801.20.10.00.00

Sıvı   yağ   içinde   çözelti   halinde   olan   kolloidal   grafit;   yarı- kolloidal grafit

1,5007

5,1504

Kilogram

3819.00.00.00.00

Hidrolik  fren  sıvıları  ve  hidrolik  transmisyonlar  için  petrol yağları   veya   bitümenli   minerallerden   elde   edilen   yağları içermeyen  veya  ağırlık  itibariyle  %  70'den  az  oranda  içeren
müstahzar sıvılar

1,5007

5,1504

Kilogram

2710.19.25.00.11

Gazyağı

1,1367

3,9012

Litre

2710.19.25.00.19

Diğerleri

1,1367

3,9012

Litre

3403.11.00.00.00

(Yağlama müstahzarları)
Dokumaya   elverişli   maddelerin,   deri   ve   köselenin,   post   ve kürklerin     veya     diğer     maddelerin     işlenmesine     mahsus müstahzarlar

1,5007

5,1504

Kilogram

3403.19.10.00.00

(Yağlama müstahzarları)
Esas madde olarak kabul edilmemek şartıyla, ağırlık itibariyle
%    70    veya    daha    fazla    petrol    yağları    veya    bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler

1,5007

5,1504

Kilogram

3403.19.20.00.00

(Yağlama müstahzarları)

1,5007

5,1504

Kilogram

Hacim olarak en az %25 biyo temelli karbon içeriğine sahip ve en az %60'a kadar geri dönüştürülebilir yağlayıcılar

3403.19.80.00.00

(Yağlama müstahzarları)
Diğerleri

1,5007

5,1504

Kilogram

3403.91.00.00.00

(Yağlama müstahzarları)
Dokumaya   elverişli   maddelerin,   deri   ve   köselenin,   post   ve kürklerin     veya     diğer     maddelerin     işlenmesine     mahsus müstahzarlar

1,5007

5,1504

Kilogram

3403.99.00.00.00

(Yağlama müstahzarları)
Diğerleri

1,5007

5,1504

Kilogram

19.07.2023 17:00:00

Türkiye'den - Son Eklenen Haberler

Motobike Istanbul 2024 Kapılarını Açtı

Motobike Istanbul 2024 Kapılarını Açtı

Yaklaşık bir yıl süren heyecanlı bekleyiş sona erdi ve bugüne kadar düzenlenen en büyük ve en kapsamlı Motobike Istanbul fuarı, kapılarını iki teker ...

21.03.2024 17:35:00
Madeni Yağlarda Petrol Ofisi – Kia İş Birliği Yenilendi

Madeni Yağlarda Petrol Ofisi – Kia İş Birliği Yenilendi

Madeni yağ ve kimyasallar pazarının liderler üreticilerinden Petrol Ofisi Grubu, teknoloji merkezi POTEM’de Kia modelleri ve teknolojisine özel motor yağları ...

21.03.2024 17:10:00
Atıkta Enerji, Atıkta Ham Madde Var

Atıkta Enerji, Atıkta Ham Madde Var

Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) 18 Mart Küresel Geri Dönüşüm Günü’nde atıklara, geri ...

18.03.2024 14:10:00
Özerşah OEM Onaylarıyla İhracatta Daha da İddialı

Özerşah OEM Onaylarıyla İhracatta Daha da İddialı

2024 yılına OEM onaylarıyla iddialı bir giriş yapan Özerşah, motor yağlarının kalitesini uluslararası pazarda tescillemenin gururunu yaşıyor. Avrupa Motor Yağları Kalite ...

14.03.2024 10:40:00
Motobike İstanbul, 20-23 Mart’ta İstanbul Fuar Merkezi’nde

Motobike İstanbul, 20-23 Mart’ta İstanbul Fuar Merkezi’nde

20-23 Mart tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nin 5, 6, 7 ve 8. salonlarında düzenlenecek Motobike Istanbul 2024 için geri sayım başladı. Fuar ...

11.03.2024 10:30:00
Mustafa Yılmaz, EPDK Başkanlığı’na Yeniden Atandı

Mustafa Yılmaz, EPDK Başkanlığı’na Yeniden Atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar kapsamında 4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un ...

8.03.2024 11:20:00
Anadolu Isuzu Ağır Ticari Araçların İlk Dolum Yağları Maximus Olacak

Anadolu Isuzu Ağır Ticari Araçların İlk Dolum Yağları Maximus Olacak

Petrol Ofisi Grubu CEO’su Mehmet Abbasoğlu ile Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan tarafından imzalanan anlaşmaya göre Anadolu Isuzu ağır ticari ...

5.03.2024 12:25:00
OSD’ye Yeşil Mutabakat Hedefleri İçin AB Desteği

OSD’ye Yeşil Mutabakat Hedefleri İçin AB Desteği

Otomotiv Sanayi Derneği (OSD), “Türkiye Otomotiv Sanayisinin AB Yeşil Mutabakat Hedeflerine Uyumu Projesi” ile AB IPA III Dönemi Proje Desteği almaya hak ...

29.02.2024 14:40:00
Automechanika Istanbul 2024 Online Ziyaretçi Kayıtları Açıldı

Automechanika Istanbul 2024 Online Ziyaretçi Kayıtları Açıldı

Dünyanın farklı farklı ülkelerinden binlerce otomotiv endüstrisi profesyonelini bir araya getirecek Automechanika Istanbul’un ücretsiz ziyaretçi ...

28.02.2024 17:40:00
Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın Sarıkamış Etabı Tamamlandı

Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın Sarıkamış Etabı Tamamlandı

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası’nda yılın ilk yarışı ...

28.02.2024 10:00:00