Trafolarda yağ analizinin önemi

Trafolarda yağ analizinin önemi

Global olarak enerji maliyetlerinin ciddi oranda artması; şirketlerin sürdürülebilirlik alanında hedeflerine ulaşılabilmesi için kestirimci bakımdaki yatırımlarını arttırdığına şahit oluyoruz. Madeni yağ analizi, titreşim, termal analizler vb. teknolojilerin sahalarda bakım planları arasında yer aldığını ve yaygınlaştığını görmekten mutluluk duyuyorum.

Enerjinin üretildikten sonra iletim aşamasının da sorunsuz olarak devam etmesi gerekir. Bu yüzden de hayati önem taşıyan güç trafolarının/reaktörlerinin kestirimci bakım kapsamında, yağ analizlerinin yapılması, sonuçlarının değerlendirilmesi ve hızlı bir şekilde aksiyon alınması önemlidir.

Trafo yağının yalıtım sağlamak, çamurlaşmayı engellemek, iç ekipmanların soğutulması, dielektrik dayanımını ve izolasyonunu sağlamak gibi birçok önemli görevi mevcuttur. Bunlardan birini veya birkaçını sağlayamadığı durumda oluşan arızalar sonucu üretimin durması, yangınların yaşanması gibi hayati sonuçlara etki edecek durumlara sebebiyet verebilmektedir. Bu problemleri erken tespit edebilmek ve bertaraf edebilmek mümkündür.

Trafo yağ analizleri rutin, tamamlayıcı ve ileri testler olmak üzere 3 grupta toplanır, trafonun gücüne göre limitler tanımlanarak; IEC 60422 ve I.S EN 60599 metotlarına göre değerlendirilir.

  • Grup 1: Görünüm ve renk, delinme gerilimi, su içeriği, asitlik, kayıp faktörü ve dirençlilik, inhibitör seviyesi gibi rutin testler yağın fiziksel olarak kondisyonunun izlenmesi için genel bir bilgi sağlar. Yağın yaşlanma derecesi hakkında bir fikir verir veya yaşlanmasına neden olan faktörlerin belirlenmesinde yol gösterir.
  • Grup 2: Çamurlaşma, partikül testi ve iç yüzey gerilim testleri ile kontaminasyon seviyesinin derecesi belirlenerek yağ üzerindeki etkisi konusunda Grup 1 rutin testleri tamamlamada uygulanır. Yağ ne kadar temiz ve kontaminasyon seviyeleri ne kadar düşükse, trafo yağı dielektrik görevlerini o derecede sorunsuz yerine getirir.
  • Grup 3: Çözünmüş gaz analizi, furan analizi gibi ileri testler ile trafo içerisinde potansiyel aşırı ısınma, ark, parlama, düşük/yüksek sıcaklıkta deşarjlar tespit edilebilir ve bu sayede potansiyel yangın ve patlama riski önceden öngörülebilir. Trafo içindeki izolasyon kağıdının bozulma derecesi belirlenebilir ve en önemli analizlerden birisi olan PCB analizi neticesinde çevreyi ve personelin sağlığını tehdit eden kanserojen toksik bileşenlerin tespiti yapılabilir.

Bu sayede periyodik trafo yağı analizi ile birlikte yağın kondisyonunu takip edebilirken aynı zamanda trafonun mevcut çalışma durumunun güvenli olup olmadığını da kontrol edebilir, arıza sinyallerinin tespit edip ilerlemeden planlı bir duruş ile düzeltilebilir. Neticesinde iş gücü, üretim ve maliyet kayıplarınızı minimize edip sorun yaşamadan operasyonlarınızın devamlılığını sağlayabilirsiniz.

1.03.2022 15:27:00
Umut Arslan    

Köşe Yazıları - Son Eklenen Haberler

Modern Çağın Siyah Altını Madeni Yağın Hikayesi VIII - Atık Yağ Geri Kazanım Teknolojileri

Modern Çağın Siyah Altını Madeni Yağın Hikayesi VIII - Atık Yağ Geri Kazanım Teknolojileri

Atık yağ oluşumunun kaynağında en aza indirilmesi ve kaçınılmaz olduğu durumlarda ise rafinasyon / rejenarasyon ile hammadde geri kazanımı ve bu alternatiflerin de ...

10.05.2024 17:02:00
Dr. Hansu Jülide Köroğlu    
Atık Motor Yağlarında Bulunan Metal Konsantrasyonları

Atık Motor Yağlarında Bulunan Metal Konsantrasyonları

Motor veya karter yağları olarak da adlandırılan benzinli ve dizel motor yağları, hareketli motor parçalarındaki sürtünme ve aşınmaları azaltma gibi önemli ...

9.05.2024 16:15:00
Dr. Volkan Pelitli    
Otomotiv Teknolojilerinde Son Trendler ve Madeni Yağ Analizi: Geleceğin Motor Performansı

Otomotiv Teknolojilerinde Son Trendler ve Madeni Yağ Analizi: Geleceğin Motor Performansı

Otomotiv endüstrisi, hızla değişen bir dünyada yol alıyor. Teknolojik gelişmeler, çevresel sürdürülebilirlik, güvenlik ve kullanıcı deneyimi ...

8.05.2024 14:03:00
Umut Arslan    
Deniz Yakıtları ve Biyorafineriler

Deniz Yakıtları ve Biyorafineriler

Yaşam, diğer deyişle besin zinciri toprakta ve denizde fotosentez ile başlar. Gezegenimizin su, azot, karbon döngüsünde denizler ve iç sular yaşamın mavi ...

30.04.2024 16:00:00
Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu    
Elektriklendirmede Sera Gazı Nötr E-Sıvılar

Elektriklendirmede Sera Gazı Nötr E-Sıvılar

Yeşil, döngüsel, dijital dönüşüm için enerji sektörünün değişim yolunda elektrifikasyonu, en iyi sürdürülebilirlik ...

12.03.2024 14:30:00
Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu    
Greste Kritik Konular

Greste Kritik Konular

BORA KIRAZLILAR Makine Mühendisi Gema Oil Madeni Yağlar Teknik ve Private Label Ürünler Uyum Müdürü   Endüstriyel dünyada, ...

12.03.2024 14:20:00
Modern Çağın Siyah Altını Madeni Yağın Hikâyesi - VII Atık Yağ Geri Kazanım Yöntemleri

Modern Çağın Siyah Altını Madeni Yağın Hikâyesi - VII Atık Yağ Geri Kazanım Yöntemleri

Atık yağların geri kazanımı; içerisinde bulunan her türlü kirletici, oksidasyon ürünleri ve partiküllerin giderilerek ulusal veya uluslararası ...

12.03.2024 12:35:00
Dr. Hansu Jülide Köroğlu    
Zorlu Koşullar için Biçilmiş Kaftan: Gresler

Zorlu Koşullar için Biçilmiş Kaftan: Gresler

Sıvı madeni yağ analizinin takibi kadar, kritik ekipmanlarımızda kullandığımız greslerin kimyasal yapısını, kullanım alanlarını bilmemiz ve bu minvalde analizlerin yakından takip ...

12.03.2024 12:15:00
Umut Arslan    
Atık Yağ Oluşum Miktarı Tahmin Edilebilir mi?

Atık Yağ Oluşum Miktarı Tahmin Edilebilir mi?

Atık yağların etkili ve sürdürülebilir yönetiminde en temel problem, atık yağ minimizasyonu ve geri kazanım (ham madde, enerji vb.) stratejileri planlanmadan ...

12.03.2024 12:00:00
Dr. Volkan Pelitli    
Prosesin Ana Kaynağı Kadın

Prosesin Ana Kaynağı Kadın

Figen Aksu Yüksek Kimyager 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladığımız bu hafta, sizleri kadın istihdamı üzerine ...

8.03.2024 09:30:00