Trafolarda yağ analizinin önemi

Trafolarda yağ analizinin önemi

Global olarak enerji maliyetlerinin ciddi oranda artması; şirketlerin sürdürülebilirlik alanında hedeflerine ulaşılabilmesi için kestirimci bakımdaki yatırımlarını arttırdığına şahit oluyoruz. Madeni yağ analizi, titreşim, termal analizler vb. teknolojilerin sahalarda bakım planları arasında yer aldığını ve yaygınlaştığını görmekten mutluluk duyuyorum.

Enerjinin üretildikten sonra iletim aşamasının da sorunsuz olarak devam etmesi gerekir. Bu yüzden de hayati önem taşıyan güç trafolarının/reaktörlerinin kestirimci bakım kapsamında, yağ analizlerinin yapılması, sonuçlarının değerlendirilmesi ve hızlı bir şekilde aksiyon alınması önemlidir.

Trafo yağının yalıtım sağlamak, çamurlaşmayı engellemek, iç ekipmanların soğutulması, dielektrik dayanımını ve izolasyonunu sağlamak gibi birçok önemli görevi mevcuttur. Bunlardan birini veya birkaçını sağlayamadığı durumda oluşan arızalar sonucu üretimin durması, yangınların yaşanması gibi hayati sonuçlara etki edecek durumlara sebebiyet verebilmektedir. Bu problemleri erken tespit edebilmek ve bertaraf edebilmek mümkündür.

Trafo yağ analizleri rutin, tamamlayıcı ve ileri testler olmak üzere 3 grupta toplanır, trafonun gücüne göre limitler tanımlanarak; IEC 60422 ve I.S EN 60599 metotlarına göre değerlendirilir.

  • Grup 1: Görünüm ve renk, delinme gerilimi, su içeriği, asitlik, kayıp faktörü ve dirençlilik, inhibitör seviyesi gibi rutin testler yağın fiziksel olarak kondisyonunun izlenmesi için genel bir bilgi sağlar. Yağın yaşlanma derecesi hakkında bir fikir verir veya yaşlanmasına neden olan faktörlerin belirlenmesinde yol gösterir.
  • Grup 2: Çamurlaşma, partikül testi ve iç yüzey gerilim testleri ile kontaminasyon seviyesinin derecesi belirlenerek yağ üzerindeki etkisi konusunda Grup 1 rutin testleri tamamlamada uygulanır. Yağ ne kadar temiz ve kontaminasyon seviyeleri ne kadar düşükse, trafo yağı dielektrik görevlerini o derecede sorunsuz yerine getirir.
  • Grup 3: Çözünmüş gaz analizi, furan analizi gibi ileri testler ile trafo içerisinde potansiyel aşırı ısınma, ark, parlama, düşük/yüksek sıcaklıkta deşarjlar tespit edilebilir ve bu sayede potansiyel yangın ve patlama riski önceden öngörülebilir. Trafo içindeki izolasyon kağıdının bozulma derecesi belirlenebilir ve en önemli analizlerden birisi olan PCB analizi neticesinde çevreyi ve personelin sağlığını tehdit eden kanserojen toksik bileşenlerin tespiti yapılabilir.

Bu sayede periyodik trafo yağı analizi ile birlikte yağın kondisyonunu takip edebilirken aynı zamanda trafonun mevcut çalışma durumunun güvenli olup olmadığını da kontrol edebilir, arıza sinyallerinin tespit edip ilerlemeden planlı bir duruş ile düzeltilebilir. Neticesinde iş gücü, üretim ve maliyet kayıplarınızı minimize edip sorun yaşamadan operasyonlarınızın devamlılığını sağlayabilirsiniz.

1.03.2022 15:27:00
Umut Arslan    

Köşe Yazıları - Son Eklenen Haberler

Modern Çağın Siyah Altını Madeni Yağın Hikâyesi – IV

Modern Çağın Siyah Altını Madeni Yağın Hikâyesi – IV

Kullanılmış atık yağların miktarı yağlama yağı tüketimine bağlıdır. Ne kadar çok yağ kullanılırsa o kadar fazla miktarda geri kazanılabilir atık yağ çıkar. ...

28.08.2023 15:30:00
Dr. Hansu Jülide Köroğlu    
Madeni Yağ Analizinin Karbon Ayak İzi Azaltma Sürecindeki Katkısı

Madeni Yağ Analizinin Karbon Ayak İzi Azaltma Sürecindeki Katkısı

Günümüzde çevresel sürdürülebilirlik, endüstriler ve işletmeler için giderek daha önemli hâle gelmektedir. Karbon ayak ...

28.08.2023 15:20:00
Umut Arslan    
Sürdürülebilir ve Güvenilir Atık Yağ Yönetimi

Sürdürülebilir ve Güvenilir Atık Yağ Yönetimi

Atık yağlar, yüksek yağlayıcı içerikleri (%70 baz yağ, C18-C40), ekonomik önemleri ve artan miktarları (yaklaşık 250.000 ton / yıl) nedeniyle ülkemizde son ...

28.08.2023 15:15:00
Dr. Volkan Pelitli    
Yağlama Yağı Ambalajlama

Yağlama Yağı Ambalajlama

Hidrokarbon kökenli yağlama yağı ile ambalajı birlikte tüketiciye ulaşana dek yaşam döngüsünde hem akçeli maliyete hem de çevresel maliyete ...

28.08.2023 15:00:00
Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu    
Karbonca Zengin Atıklardan Yağlama Yağları Üretilebilir mi?

Karbonca Zengin Atıklardan Yağlama Yağları Üretilebilir mi?

Her gün endüstriyel üretim ve günlük yaşamın bir parçası olarak; karbon açısından oldukça zengin atık sular, arıtma çamurları, ...

12.06.2023 13:30:00
Dr. Volkan Pelitli    
Yakıt İstasyonunda Sürdürülebilir Yaşam

Yakıt İstasyonunda Sürdürülebilir Yaşam

Küçük, orta, büyük yakıt istasyonları çoklu girdili hizmet tesisleridir. Yakıt dolum, yağlama ve yıkama yapılırken varsa kafe ve marketleri ...

12.06.2023 13:00:00
Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu    
Sağlıklı Yağ, Mutlu Ekipman

Sağlıklı Yağ, Mutlu Ekipman

Hepimizin sağlıklı olup olmadığı kanımızdaki değerler ile doğru orantılıdır. Kan değerlerimizde enfeksiyon yoksa sağlıklı olduğumuzun göstergesidir. Bu durum ekipmanlarımız ...

12.06.2023 12:30:00
Umut Arslan    
Modern Çağın Siyah Altını Madeni Yağın Hikâyesi – III

Modern Çağın Siyah Altını Madeni Yağın Hikâyesi – III

Sanayileşmenin kaçınılmaz olumsuz sonuçlardan biri olan tehlikeli atıklar sorunu, günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülkenin ...

12.06.2023 12:00:00
Dr. Hansu Jülide Köroğlu    
Modern Çağın Siyah Altını Madeni Yağın Hikâyesi – II

Modern Çağın Siyah Altını Madeni Yağın Hikâyesi – II

Petrol; yeryüzünde doğal olarak bulunan tüm sıvı hidrokarbonları (H-C) kapsar ayrıca bileşiminde az miktarda kükürt (S), azot (N), oksijen (O) ve ...

12.05.2023 12:00:00
Dr. Hansu Jülide Köroğlu    
Çevre Dostu Yağlar Olabilir Mi?

Çevre Dostu Yağlar Olabilir Mi?

Yağlama yağları özellikle de hidrolik sistem yağları; sızıntılar, dökülmeler, hat kopmaları ve montaj arızaları nedeniyle engellenemez biçimde çevreye ...

9.05.2023 13:00:00
Dr. Volkan Pelitli