Yağlama Yağlarının Çevresel Etkileri

Yağlama Yağlarının Çevresel Etkileri

Petrol kökenli, sentetik ve biyoyağlama yağları yaşam döngüsü boyunca çevresel etkilerinde başta toprak, hava ve suda olmak üzere insan ve doğa sağlığına etki ederek iklim değişimine sebep olurlar. Çevre ve insan sağlığına potansiyel etkiler ve zararlar Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (YDD) ile ortaya konmaktadır. YDD ile Toksiklik; Ekotoksiklik; Solunum; Radyasyon; Ozon Tabakası İncelmesi; Alan Kullanımı; Asidifikasyon; Ötrofikasyon; Biyoçeşitlilik; Fosil Kaynaklar; Mineraller; Toprak – Su – Hava Kirliliği; İklim Değişikliği için etkiler ile İnsan Sağlığı; Ekosistem Kalitesi; Kaynakların Tükenmesi için zararlar ilgili standartlarla saptanmaktadır. Ürün Karbon Ayak İzi

(KAİ) ve Su Ayak İzi (SAİ) hesaplanarak ekoetiket, çevresel ürün beyanı ve ekotasarım çalışmaları da yürütülmektedir. Sözün özü ekosisteminin bozulmaması için adeta üretimlerde röntgen çekilerek, üretimi daha temiz, daha sürdürülebilir yapmak için çözümler saptanmaktadır. Çevresel etkilerin ciddiyeti raporlarda da ortaya konmaktadır.

11 Ocak 2022 tarihli Dünya Ekonomi Forumu Küresel Risk Raporu’nda tanımlı çevresel, jeopolitik ve ekonomik ve toplumsal on büyük risk içinde:

  • İklim Eylemi Başarısızlığı
  • Aşırı Hava Olayları
  • Biyoçeşitlilik Kaybı
  • İnsanın Çevreye Zararı
  • Doğal Kaynaklar Krizi öne çıkmakta

Bu çevresel riskler diğer riskleri artırıcı etki de yaratmakta. Bu durum Birleşmiş Milletler (BM) Çevre Programı (UNEP)’nın Şubat 2021 tarihli “İklim, Biyoçeşitlilik ve Kirlilik Gibi Acil Durumlarıyla Mücadele için Bilimsel Planı” ile de vurgulanmakta. 5 Haziran 2021’de başlayan BM Ekosistemi Yenileme On Yılı (2021-2030) boyunca iklim krizi, gıda ve su güvenliği, sağlık ve biyoçeşitlilik için seferberlik yapıyoruz. Çünkü gelecek on yıl son şansımız.

İşte bu nedenlerle yağlama yağları YDD çalışması ve çevresel etkilerinin azaltılması önemlidir. Çünkü yaşamda her yerde olan yağlama yağları toprakta ve suda, doğa ve insan ile etkileşimdedir. Yağlama yağları ve atık yağın bir damlası dahi yaşam döngüsü boyunca doğaya verilmemelidir. Yağlama yağı hidrokarbonlarının doğada yeri hiç ama hiç yoktur. Yağlayıcı ve atık yağ toprak ve/veya suya dökülme, saçılma, sızma yaptığında kara ve su ekosistemini olumsuz etkileyerek bitkilere, hayvanlara, mikroorganizmalara zarar verir. Doğamız baharla çoşuyor. Mart ayında 18 Mart Küresel Geri Dönüşüm Günü’nde “Yaratıcı İnovasyon”, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü’nde “Ormancılık ve Sağlık” ile 22 Mart Dünya Su Günü’nde “Değişimi Hızlandırmak” diyerek doğamızı öne çıkardık.

Yağlama yağları ve ambalajlarının KAİ hem üreticilerinin hem de yağlayıcıyı tüketenlerin iklim değişikliğine etkisini belirtir. Bu etkileri 2 Mayıs 2023’te Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı himayelerinde İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) tescilli yeşil yerleşkesinde VIII. İstanbul Karbon Zirvesi için bir araya gelerek irdeleyeceğiz. “İklim Dirençli Sanayi ve Güçlü Türkiye” diyerek iklim finansmanı, karbon ticareti ve iş dünyasının karbon yönetimi başarılarını tepe yöneticilerinden dinleyeceğimiz zirvede Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı ve Türkiye İklim Değişikliği Başmüzakerecisi Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar’ın teşrifini bekliyoruz. “Türkiye’nin Yeşil Dönüşüm Yolunda Net Sıfır Hedefi” başlıklı konuşması ile zirvemizi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanı Orhan Solak onurlandıracak. Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği 2023 Küçük Karbon Kahramanı Ödülü ile 2023 Düşük Karbon Kahramanı Ödülü takdimi yapacağımız konusunun ilk ve tek etkinliğine bekliyoruz. İTÜ’müzün tescilli yeşil yerleşkesine buyurunuz. Bekleriz.

9.05.2023 12:30:00
Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu    

Köşe Yazıları - Son Eklenen Haberler

Modern Çağın Siyah Altını Madeni Yağın Hikâyesi – IV

Modern Çağın Siyah Altını Madeni Yağın Hikâyesi – IV

Kullanılmış atık yağların miktarı yağlama yağı tüketimine bağlıdır. Ne kadar çok yağ kullanılırsa o kadar fazla miktarda geri kazanılabilir atık yağ çıkar. ...

28.08.2023 15:30:00
Dr. Hansu Jülide Köroğlu    
Madeni Yağ Analizinin Karbon Ayak İzi Azaltma Sürecindeki Katkısı

Madeni Yağ Analizinin Karbon Ayak İzi Azaltma Sürecindeki Katkısı

Günümüzde çevresel sürdürülebilirlik, endüstriler ve işletmeler için giderek daha önemli hâle gelmektedir. Karbon ayak ...

28.08.2023 15:20:00
Umut Arslan    
Sürdürülebilir ve Güvenilir Atık Yağ Yönetimi

Sürdürülebilir ve Güvenilir Atık Yağ Yönetimi

Atık yağlar, yüksek yağlayıcı içerikleri (%70 baz yağ, C18-C40), ekonomik önemleri ve artan miktarları (yaklaşık 250.000 ton / yıl) nedeniyle ülkemizde son ...

28.08.2023 15:15:00
Dr. Volkan Pelitli    
Yağlama Yağı Ambalajlama

Yağlama Yağı Ambalajlama

Hidrokarbon kökenli yağlama yağı ile ambalajı birlikte tüketiciye ulaşana dek yaşam döngüsünde hem akçeli maliyete hem de çevresel maliyete ...

28.08.2023 15:00:00
Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu    
Karbonca Zengin Atıklardan Yağlama Yağları Üretilebilir mi?

Karbonca Zengin Atıklardan Yağlama Yağları Üretilebilir mi?

Her gün endüstriyel üretim ve günlük yaşamın bir parçası olarak; karbon açısından oldukça zengin atık sular, arıtma çamurları, ...

12.06.2023 13:30:00
Dr. Volkan Pelitli    
Yakıt İstasyonunda Sürdürülebilir Yaşam

Yakıt İstasyonunda Sürdürülebilir Yaşam

Küçük, orta, büyük yakıt istasyonları çoklu girdili hizmet tesisleridir. Yakıt dolum, yağlama ve yıkama yapılırken varsa kafe ve marketleri ...

12.06.2023 13:00:00
Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu    
Sağlıklı Yağ, Mutlu Ekipman

Sağlıklı Yağ, Mutlu Ekipman

Hepimizin sağlıklı olup olmadığı kanımızdaki değerler ile doğru orantılıdır. Kan değerlerimizde enfeksiyon yoksa sağlıklı olduğumuzun göstergesidir. Bu durum ekipmanlarımız ...

12.06.2023 12:30:00
Umut Arslan    
Modern Çağın Siyah Altını Madeni Yağın Hikâyesi – III

Modern Çağın Siyah Altını Madeni Yağın Hikâyesi – III

Sanayileşmenin kaçınılmaz olumsuz sonuçlardan biri olan tehlikeli atıklar sorunu, günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülkenin ...

12.06.2023 12:00:00
Dr. Hansu Jülide Köroğlu    
Modern Çağın Siyah Altını Madeni Yağın Hikâyesi – II

Modern Çağın Siyah Altını Madeni Yağın Hikâyesi – II

Petrol; yeryüzünde doğal olarak bulunan tüm sıvı hidrokarbonları (H-C) kapsar ayrıca bileşiminde az miktarda kükürt (S), azot (N), oksijen (O) ve ...

12.05.2023 12:00:00
Dr. Hansu Jülide Köroğlu    
Çevre Dostu Yağlar Olabilir Mi?

Çevre Dostu Yağlar Olabilir Mi?

Yağlama yağları özellikle de hidrolik sistem yağları; sızıntılar, dökülmeler, hat kopmaları ve montaj arızaları nedeniyle engellenemez biçimde çevreye ...

9.05.2023 13:00:00
Dr. Volkan Pelitli