Yağlama Yağlarının Çevresel Etkileri

Yağlama Yağlarının Çevresel Etkileri

Petrol kökenli, sentetik ve biyoyağlama yağları yaşam döngüsü boyunca çevresel etkilerinde başta toprak, hava ve suda olmak üzere insan ve doğa sağlığına etki ederek iklim değişimine sebep olurlar. Çevre ve insan sağlığına potansiyel etkiler ve zararlar Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (YDD) ile ortaya konmaktadır. YDD ile Toksiklik; Ekotoksiklik; Solunum; Radyasyon; Ozon Tabakası İncelmesi; Alan Kullanımı; Asidifikasyon; Ötrofikasyon; Biyoçeşitlilik; Fosil Kaynaklar; Mineraller; Toprak – Su – Hava Kirliliği; İklim Değişikliği için etkiler ile İnsan Sağlığı; Ekosistem Kalitesi; Kaynakların Tükenmesi için zararlar ilgili standartlarla saptanmaktadır. Ürün Karbon Ayak İzi

(KAİ) ve Su Ayak İzi (SAİ) hesaplanarak ekoetiket, çevresel ürün beyanı ve ekotasarım çalışmaları da yürütülmektedir. Sözün özü ekosisteminin bozulmaması için adeta üretimlerde röntgen çekilerek, üretimi daha temiz, daha sürdürülebilir yapmak için çözümler saptanmaktadır. Çevresel etkilerin ciddiyeti raporlarda da ortaya konmaktadır.

11 Ocak 2022 tarihli Dünya Ekonomi Forumu Küresel Risk Raporu’nda tanımlı çevresel, jeopolitik ve ekonomik ve toplumsal on büyük risk içinde:

  • İklim Eylemi Başarısızlığı
  • Aşırı Hava Olayları
  • Biyoçeşitlilik Kaybı
  • İnsanın Çevreye Zararı
  • Doğal Kaynaklar Krizi öne çıkmakta

Bu çevresel riskler diğer riskleri artırıcı etki de yaratmakta. Bu durum Birleşmiş Milletler (BM) Çevre Programı (UNEP)’nın Şubat 2021 tarihli “İklim, Biyoçeşitlilik ve Kirlilik Gibi Acil Durumlarıyla Mücadele için Bilimsel Planı” ile de vurgulanmakta. 5 Haziran 2021’de başlayan BM Ekosistemi Yenileme On Yılı (2021-2030) boyunca iklim krizi, gıda ve su güvenliği, sağlık ve biyoçeşitlilik için seferberlik yapıyoruz. Çünkü gelecek on yıl son şansımız.

İşte bu nedenlerle yağlama yağları YDD çalışması ve çevresel etkilerinin azaltılması önemlidir. Çünkü yaşamda her yerde olan yağlama yağları toprakta ve suda, doğa ve insan ile etkileşimdedir. Yağlama yağları ve atık yağın bir damlası dahi yaşam döngüsü boyunca doğaya verilmemelidir. Yağlama yağı hidrokarbonlarının doğada yeri hiç ama hiç yoktur. Yağlayıcı ve atık yağ toprak ve/veya suya dökülme, saçılma, sızma yaptığında kara ve su ekosistemini olumsuz etkileyerek bitkilere, hayvanlara, mikroorganizmalara zarar verir. Doğamız baharla çoşuyor. Mart ayında 18 Mart Küresel Geri Dönüşüm Günü’nde “Yaratıcı İnovasyon”, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü’nde “Ormancılık ve Sağlık” ile 22 Mart Dünya Su Günü’nde “Değişimi Hızlandırmak” diyerek doğamızı öne çıkardık.

Yağlama yağları ve ambalajlarının KAİ hem üreticilerinin hem de yağlayıcıyı tüketenlerin iklim değişikliğine etkisini belirtir. Bu etkileri 2 Mayıs 2023’te Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı himayelerinde İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) tescilli yeşil yerleşkesinde VIII. İstanbul Karbon Zirvesi için bir araya gelerek irdeleyeceğiz. “İklim Dirençli Sanayi ve Güçlü Türkiye” diyerek iklim finansmanı, karbon ticareti ve iş dünyasının karbon yönetimi başarılarını tepe yöneticilerinden dinleyeceğimiz zirvede Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı ve Türkiye İklim Değişikliği Başmüzakerecisi Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar’ın teşrifini bekliyoruz. “Türkiye’nin Yeşil Dönüşüm Yolunda Net Sıfır Hedefi” başlıklı konuşması ile zirvemizi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanı Orhan Solak onurlandıracak. Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği 2023 Küçük Karbon Kahramanı Ödülü ile 2023 Düşük Karbon Kahramanı Ödülü takdimi yapacağımız konusunun ilk ve tek etkinliğine bekliyoruz. İTÜ’müzün tescilli yeşil yerleşkesine buyurunuz. Bekleriz.

9.05.2023 12:30:00
Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu    

Köşe Yazıları - Son Eklenen Haberler

Modern Çağın Siyah Altını Madeni Yağın Hikâyesi – II

Modern Çağın Siyah Altını Madeni Yağın Hikâyesi – II

Petrol; yeryüzünde doğal olarak bulunan tüm sıvı hidrokarbonları (H-C) kapsar ayrıca bileşiminde az miktarda kükürt (S), azot (N), oksijen (O) ve ...

12.05.2023 12:00:00
Dr. Hansu Jülide Köroğlu    
Çevre Dostu Yağlar Olabilir Mi?

Çevre Dostu Yağlar Olabilir Mi?

Yağlama yağları özellikle de hidrolik sistem yağları; sızıntılar, dökülmeler, hat kopmaları ve montaj arızaları nedeniyle engellenemez biçimde çevreye ...

9.05.2023 13:00:00
Dr. Volkan Pelitli    
Yağlama Yağlarının Çevresel Etkileri

Yağlama Yağlarının Çevresel Etkileri

Petrol kökenli, sentetik ve biyoyağlama yağları yaşam döngüsü boyunca çevresel etkilerinde başta toprak, hava ve suda olmak üzere insan ve doğa ...

9.05.2023 12:30:00
Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu    
Sürdürülebilir Mühendislik: Madeni Yağlar CO2 Emisyonlarını Azaltabilir Mi?

Sürdürülebilir Mühendislik: Madeni Yağlar CO2 Emisyonlarını Azaltabilir Mi?

Dünyamız bugün iklim değişikliği, sınırlı doğal kaynaklar ve çevre kirliliği gibi küresel problemlerle karşı karşıyadır. Bu problemlerden hareketle ...

25.02.2023 11:35:00
Dr. Volkan Pelitli    
Modern Çağın Siyah Altını Madeni Yağın Hikâyesi

Modern Çağın Siyah Altını Madeni Yağın Hikâyesi

Yağlama yağları, endüstrimizin ve günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçasıdır, dolayısıyla yağlar kullanılırken çevreye zarar verilmeden uygun ...

25.02.2023 11:30:00
Dr. Hansu Jülide Köroğlu    
İklim Dirençli Yağlama Yağı Üretimi

İklim Dirençli Yağlama Yağı Üretimi

Eylül 2015’te Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu aşırı yoksulluğu sona erdirme; eşitsizlik ve adaletsizlik ile mücadele; iklim değişikliği ile mücadele ...

25.02.2023 11:00:00
Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu    
Trafo Kondisyonunda DGA Analizinin Önemi

Trafo Kondisyonunda DGA Analizinin Önemi

Küresel ekonomik gelişmeler, iklim krizi gibi birçok konu enerji üretim maliyetlerini ciddi şekilde etkilemiştir. Bu durum enerji tasarrufu ve ...

8.01.2023 11:30:00
Umut Arslan    
Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YYS) Sahibi Firmaların ÖTV Teminat Sorunu ve Çözüm Önerileri

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YYS) Sahibi Firmaların ÖTV Teminat Sorunu ve Çözüm Önerileri

ÖTV (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan malları ithal edip, (I) sayılı listede yer almayan malların üretiminde kullanan mükellefler, öncelikle ...

6.01.2023 16:30:00
Mehmet Erkan    
Sürdürülebilir Yağlayıcılar ve Geri Dönüştürülmüş Baz Yağ

Sürdürülebilir Yağlayıcılar ve Geri Dönüştürülmüş Baz Yağ

Çalışmalarını, çevrimiçi etkinliklerini yakın takip ettiğim Avrupa Yağlama Yağı Üreticileri Birliği (UEIL), üyelerine ...

27.10.2022 12:30:00
Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu    
Yeniden Varlık Barışı

Yeniden Varlık Barışı

Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ, 9 Ağustos 2022 tarihli Resmi Gazete`de yayımlandı. Kamuoyunda “varlık barışı” olarak anılan Tebliğ; ...

25.10.2022 15:30:00
Mehmet Erkan