Yağlayıcılar ve biyoçeşitlilik

Yağlayıcılar ve biyoçeşitlilik

Yaşam döngüsü boyunca, yağlayıcı üretimi-taşınması-tüketimi ile atık yağ yönetiminde yağın saçılma, sızma ve dökülmesi sonucunda oluşan toprak ve su kirliliği, gezegenimizin biyoçeşitliliğini tehdit eden hususlardan biridir. Yağlayıcıların büyük kısmı hidrokarbon bileşimleri gereği doğada bozunmaz ve türlere etki ederek ekosistemde kalır. Bu nedenle öncelikle orman, milli park ve doğal sit alanlarında "Biyobozunur Yağlayıcı" kullanılması ve tüm yağlayıcıların doğal hayatla birebir etkileşmesinin önlenmesi ciddi öneme sahiptir.

Yağlayıcının fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkileri doğada, insan sağlığı ile gezegenimizdeki türlerin sürdürülebilirliğinin karşısındadır. Yağlayıcının çevreye verilmesinin olumsuz etkileri çevre toksikolojisinde insan sağlığı açısından tehlike ve risk olarak değerlendirilir. Ekotoksikolojide ise yağlayıcının yaratacağı ekolojik tehlike biyoçeşitlilik odak alınarak incelenir. Yağlayıcı toprak ve/veya suyla etkileştiğinde kara ve su ekosistemlerini etkiler, doğayı, biyoçeşitliliği tahrip eder. Bu nedenlerle yağlayıcı ve atık yağlayıcının "Ekotoksikolojik Etkileri" çok mühimdir. Yağ üreticileri ve atık yağ işleyenler (yeniden rafinasyoncular) için "Ekotoksitite Değerleri" takibi önemlidir. Yağlayıcının biyobozunurluğu ve ekotoksititesi eşgüdümde değerlendirilerek ekotoksikolojik etkiler en aza indirilmeli, hatta hiç etki yaratılmamalıdır. Bu noktada, denize dökülmüş yağın bir su samurunun üstünü kaplamasını ve yağlayıcının besin zincirimize katılma sorununu gözümüzün önüne getirmek iyi olacaktır.

Genel görüşe göre 13 milyon olan bitki, hayvan, mikroorganizma olarak tanımlanan gezegenimizdeki çeşitliliğin 1 milyon türü giderek yok oluyor. Her biri yaşamımızı benzersiz güzel ve işlevsel kılan biyoçeşitlilik tehlike altında. Su ve kara ekosistemlerinin onarılması, yenilenmesi ve korunması gerekiyor. Bozulma 3,2 milyar insanın refahını zedeliyor. Bu yıl 22 Mayıs Dünya Biyoçeşitlilik Günü'nde "Çözümlerimiz Doğada" diyerek biyoçeşitliliğin önemi vurgulandı. Bunun yanı sıra 5 Haziran Dünya Çevre Günü teması da biyoçeşitlilik olarak seçilerek Birleşmiş Milletler (BM) ilgili organlarıyla 2020'nin biyoçeşitlilik için fırsat ve çözüm yılı olması hedefi belirlendi. BM Genel Kurulu, 2021-2030 tarihlerini "BM Ekosistem Yenileme On Yılı" olarak ilan ederek su temini, gıda güvenliği, iklim krizi ve biyoçeşitlilik için yok edilmiş ve bozulmuş ekosistemlerin yenilenmesi gereklerine uygun çalışmalar başlattı. Küresel salgın nedeniyle 25 Mayıs-5 Haziran 2020 tarihlerinde dijital kampanya ile doğamızı geri kazanma, biyoçeşitliliğinin yok olmasına dur deme hususlarında "Doğaİçin" başlıklı etiketle yaygın etki yaratıldı. Devam ediyoruz. Hep beraber "Doğaİçin, doğamızdan yağlayıcıların ekotoksikolojik etkilerini uzak tutalım" demek ve uygulamak gerek.

11.7.2020 09:35:00
Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu     975

Köşe Yazıları - Son Eklenen Haberler

Mali mevzuatta güncel gelişmeler

Mali mevzuatta güncel gelişmeler

7316 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile düzenlemeler yapılmıştır. 2/4/2021 ...

30.4.2021 10:33:00
Mehmet Erkan     36
Mükemmel olsun

Mükemmel olsun

Atık yağlama yağı yönetimi hiyerarşisi, atık yağ çıkarmama hedefi ile başlar. Bu nedenle, uzun ömürde niteliğini iyi koruyan yağlar için ...

30.4.2021 10:29:00
Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu     101
Anonim şirketlerin genel kurul toplantılarının usul ve esaslarına ilişkin güncel gelişmeler

Anonim şirketlerin genel kurul toplantılarının usul ve esaslarına ilişkin güncel gelişmeler

09/10/2020 tarihli 31269 sayılı Resmi Gazete’de Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ...

27.11.2020 12:32:00
Mehmet Erkan     265
Kaymalı yatak tasarımı kriterleri - VII Yağ film kalınlığı tayini

Kaymalı yatak tasarımı kriterleri - VII Yağ film kalınlığı tayini

Daha önceki bölümlerde de belirtildiği gibi radyal kaymalı yataklarda muylu (mil, şaft) ile yatak yüzeyi arasında uygulanan yatak yükünü ...

25.11.2020 12:28:00
Prof. Dr. Ertuğrul Durak     711
Atık yağ yönetimi ve ileri dönüşüm

Atık yağ yönetimi ve ileri dönüşüm

Yağlayıcı yaşam döngüsünde en iyi atık yönetimi yapılmalıdır. Atık hiyerarşisine göre, atığı önleme, atığı en aza indirme, ...

23.11.2020 12:23:00
Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu     787
Sermaye şirketlerinin kar payı dağıtımına sınırlama getirilmiştir

Sermaye şirketlerinin kar payı dağıtımına sınırlama getirilmiştir

Sermaye şirketlerinin kar payı dağıtımına getirilen sınırlamaya ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Ticaret Bakanlığı’nın 6102 Sayılı Türk Ticaret ...

11.7.2020 09:40:00
Mehmet Erkan     372
Yağlayıcılar ve biyoçeşitlilik

Yağlayıcılar ve biyoçeşitlilik

Yaşam döngüsü boyunca, yağlayıcı üretimi-taşınması-tüketimi ile atık yağ yönetiminde yağın saçılma, sızma ve dökülmesi ...

11.7.2020 09:35:00
Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu     976
Özel Teminat Sertifikası (ÖTS) Uygulaması

Özel Teminat Sertifikası (ÖTS) Uygulaması

Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 7)  3/3/2020 tarihli ve 31057 sayılı Resmi ...

6.5.2020 16:51:00
Mehmet Erkan     589
İhracat işlemlerine ait bedellerin yurda getirilmesinde önemli değişikler

İhracat işlemlerine ait bedellerin yurda getirilmesinde önemli değişikler

2018-32/48 sayılı Tebliğ ile Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedellerin esas olarak, yurda getirilme ...

13.3.2020 15:02:00
Mehmet Erkan     584
Kaymalı yatak tasarımı kriterleri - VI Yatak yağ debisi ve yatak kenar sızıntı debisi

Kaymalı yatak tasarımı kriterleri - VI Yatak yağ debisi ve yatak kenar sızıntı debisi

Radyal kaymalı yataklarda muylu ile yatak yüzeyi arasında uygulanan yatak yükünü taşıyacak yeterlikte yatak çalışma parametreleri ile (hız, ...

13.3.2020 14:53:00
Prof. Dr. Ertuğrul Durak     2032