Yağlayıcılar ve biyoçeşitlilik

Yağlayıcılar ve biyoçeşitlilik

Yaşam döngüsü boyunca, yağlayıcı üretimi-taşınması-tüketimi ile atık yağ yönetiminde yağın saçılma, sızma ve dökülmesi sonucunda oluşan toprak ve su kirliliği, gezegenimizin biyoçeşitliliğini tehdit eden hususlardan biridir. Yağlayıcıların büyük kısmı hidrokarbon bileşimleri gereği doğada bozunmaz ve türlere etki ederek ekosistemde kalır. Bu nedenle öncelikle orman, milli park ve doğal sit alanlarında "Biyobozunur Yağlayıcı" kullanılması ve tüm yağlayıcıların doğal hayatla birebir etkileşmesinin önlenmesi ciddi öneme sahiptir.

Yağlayıcının fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkileri doğada, insan sağlığı ile gezegenimizdeki türlerin sürdürülebilirliğinin karşısındadır. Yağlayıcının çevreye verilmesinin olumsuz etkileri çevre toksikolojisinde insan sağlığı açısından tehlike ve risk olarak değerlendirilir. Ekotoksikolojide ise yağlayıcının yaratacağı ekolojik tehlike biyoçeşitlilik odak alınarak incelenir. Yağlayıcı toprak ve/veya suyla etkileştiğinde kara ve su ekosistemlerini etkiler, doğayı, biyoçeşitliliği tahrip eder. Bu nedenlerle yağlayıcı ve atık yağlayıcının "Ekotoksikolojik Etkileri" çok mühimdir. Yağ üreticileri ve atık yağ işleyenler (yeniden rafinasyoncular) için "Ekotoksitite Değerleri" takibi önemlidir. Yağlayıcının biyobozunurluğu ve ekotoksititesi eşgüdümde değerlendirilerek ekotoksikolojik etkiler en aza indirilmeli, hatta hiç etki yaratılmamalıdır. Bu noktada, denize dökülmüş yağın bir su samurunun üstünü kaplamasını ve yağlayıcının besin zincirimize katılma sorununu gözümüzün önüne getirmek iyi olacaktır.

Genel görüşe göre 13 milyon olan bitki, hayvan, mikroorganizma olarak tanımlanan gezegenimizdeki çeşitliliğin 1 milyon türü giderek yok oluyor. Her biri yaşamımızı benzersiz güzel ve işlevsel kılan biyoçeşitlilik tehlike altında. Su ve kara ekosistemlerinin onarılması, yenilenmesi ve korunması gerekiyor. Bozulma 3,2 milyar insanın refahını zedeliyor. Bu yıl 22 Mayıs Dünya Biyoçeşitlilik Günü'nde "Çözümlerimiz Doğada" diyerek biyoçeşitliliğin önemi vurgulandı. Bunun yanı sıra 5 Haziran Dünya Çevre Günü teması da biyoçeşitlilik olarak seçilerek Birleşmiş Milletler (BM) ilgili organlarıyla 2020'nin biyoçeşitlilik için fırsat ve çözüm yılı olması hedefi belirlendi. BM Genel Kurulu, 2021-2030 tarihlerini "BM Ekosistem Yenileme On Yılı" olarak ilan ederek su temini, gıda güvenliği, iklim krizi ve biyoçeşitlilik için yok edilmiş ve bozulmuş ekosistemlerin yenilenmesi gereklerine uygun çalışmalar başlattı. Küresel salgın nedeniyle 25 Mayıs-5 Haziran 2020 tarihlerinde dijital kampanya ile doğamızı geri kazanma, biyoçeşitliliğinin yok olmasına dur deme hususlarında "Doğaİçin" başlıklı etiketle yaygın etki yaratıldı. Devam ediyoruz. Hep beraber "Doğaİçin, doğamızdan yağlayıcıların ekotoksikolojik etkilerini uzak tutalım" demek ve uygulamak gerek.

11.07.2020 09:35:00
Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu    

Köşe Yazıları - Son Eklenen Haberler

Modern Çağın Siyah Altını Madeni Yağın Hikâyesi – IV

Modern Çağın Siyah Altını Madeni Yağın Hikâyesi – IV

Kullanılmış atık yağların miktarı yağlama yağı tüketimine bağlıdır. Ne kadar çok yağ kullanılırsa o kadar fazla miktarda geri kazanılabilir atık yağ çıkar. ...

28.08.2023 15:30:00
Dr. Hansu Jülide Köroğlu    
Madeni Yağ Analizinin Karbon Ayak İzi Azaltma Sürecindeki Katkısı

Madeni Yağ Analizinin Karbon Ayak İzi Azaltma Sürecindeki Katkısı

Günümüzde çevresel sürdürülebilirlik, endüstriler ve işletmeler için giderek daha önemli hâle gelmektedir. Karbon ayak ...

28.08.2023 15:20:00
Umut Arslan    
Sürdürülebilir ve Güvenilir Atık Yağ Yönetimi

Sürdürülebilir ve Güvenilir Atık Yağ Yönetimi

Atık yağlar, yüksek yağlayıcı içerikleri (%70 baz yağ, C18-C40), ekonomik önemleri ve artan miktarları (yaklaşık 250.000 ton / yıl) nedeniyle ülkemizde son ...

28.08.2023 15:15:00
Dr. Volkan Pelitli    
Yağlama Yağı Ambalajlama

Yağlama Yağı Ambalajlama

Hidrokarbon kökenli yağlama yağı ile ambalajı birlikte tüketiciye ulaşana dek yaşam döngüsünde hem akçeli maliyete hem de çevresel maliyete ...

28.08.2023 15:00:00
Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu    
Karbonca Zengin Atıklardan Yağlama Yağları Üretilebilir mi?

Karbonca Zengin Atıklardan Yağlama Yağları Üretilebilir mi?

Her gün endüstriyel üretim ve günlük yaşamın bir parçası olarak; karbon açısından oldukça zengin atık sular, arıtma çamurları, ...

12.06.2023 13:30:00
Dr. Volkan Pelitli    
Yakıt İstasyonunda Sürdürülebilir Yaşam

Yakıt İstasyonunda Sürdürülebilir Yaşam

Küçük, orta, büyük yakıt istasyonları çoklu girdili hizmet tesisleridir. Yakıt dolum, yağlama ve yıkama yapılırken varsa kafe ve marketleri ...

12.06.2023 13:00:00
Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu    
Sağlıklı Yağ, Mutlu Ekipman

Sağlıklı Yağ, Mutlu Ekipman

Hepimizin sağlıklı olup olmadığı kanımızdaki değerler ile doğru orantılıdır. Kan değerlerimizde enfeksiyon yoksa sağlıklı olduğumuzun göstergesidir. Bu durum ekipmanlarımız ...

12.06.2023 12:30:00
Umut Arslan    
Modern Çağın Siyah Altını Madeni Yağın Hikâyesi – III

Modern Çağın Siyah Altını Madeni Yağın Hikâyesi – III

Sanayileşmenin kaçınılmaz olumsuz sonuçlardan biri olan tehlikeli atıklar sorunu, günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülkenin ...

12.06.2023 12:00:00
Dr. Hansu Jülide Köroğlu    
Modern Çağın Siyah Altını Madeni Yağın Hikâyesi – II

Modern Çağın Siyah Altını Madeni Yağın Hikâyesi – II

Petrol; yeryüzünde doğal olarak bulunan tüm sıvı hidrokarbonları (H-C) kapsar ayrıca bileşiminde az miktarda kükürt (S), azot (N), oksijen (O) ve ...

12.05.2023 12:00:00
Dr. Hansu Jülide Köroğlu    
Çevre Dostu Yağlar Olabilir Mi?

Çevre Dostu Yağlar Olabilir Mi?

Yağlama yağları özellikle de hidrolik sistem yağları; sızıntılar, dökülmeler, hat kopmaları ve montaj arızaları nedeniyle engellenemez biçimde çevreye ...

9.05.2023 13:00:00
Dr. Volkan Pelitli