Bitkisel esaslı yağlama yağları - II

Bitkisel esaslı yağlama yağları - II

Biyo-bozunur, biyo-bazlı, biyo-esaslı, çevre dostu, geri dönüşümlü, yenilenebilir, toksik olmayan, yeşil, vb. teknik terimler günlük hayatımızda olduğu gibi endüstride de sıkça kullanılmaktadır. Her geçen gün bu kelimeler diğer sektörlerde olduğu gibi yağlayıcı üreticileri ve pazarlamacıları için de güçlü bir satış aracı ve satış kriteri haline geliyor ve önemi artmaya devam etmektedir.

Çevre bilincinin artması, çevre dostu ürünler kullanma talepleri ve çevreye uyumlu ürünlerin çeşitliliğinin gelişmesine paralel olarak çevreye uyumlu yağlayıcıların üretimi ve kullanımı da artmaktadır. Bitkisel ve hayvansal esaslı yağların mekanik sistemlerde yağlayıcı madde olarak kullanılmasının esası, ürünlerin çevre dostu olması, çiftçi tarafından üretilmesi, bazı bitkisel yağların insan sağlığına zararlı olması nedeni ile gıda tüketiminde kullanılamaması, bitkisel yağların gıda işlemlerinde kullanıldıktan sonra atık yağ olarak tekrar kullanılabilirliği ve doğaya serbest bırakıldığı zaman kendiliğinden biyolojik olarak doğada kolayca parçalanabilme yeteneğinin yüksek olmasından kaynaklanmaktadır.

Biyo-kökenli endüstriyel ürünler yaşamın her alanında, özellikle makine sanayinde her geçen gün önemli olmaya devam etmektedir. Çevre dostu biyo-ürünlerin tercih edilmesi, daha akılcı yatırımlar için kaçınılmaz bir çözüm haline gelmektedir. Endüstriyel yağlayıcıların büyük bir kısmı kullanılmış yağ olarak bilerek veya kazayla dökülmekte ve yaşadığımız ortamlarda sorumsuzca bertaraf edilebilmektedir. Bu durum ne yazık ki son yıllarda acil müdahaleler gerektiren çevresel bir kaygı meselesine dönüşmüştür. Çevre bilincinin artması, doğaya verilen zararın insanlığı tehdit etmesi, enerji verimliliği, sürdürülebilirlik özellikleri, endüstriyel atıkların geri dönüşümünün önemi ve maliyeti gibi kavramların ön plana çıkmasıyla biyo-kökenli ürünler vazgeçilmez duruma gelmekte ve teknolojiyle birlikte önem kazanmaktadır. Bu durumda atık yağların tekrar kazanımı ile çevre problemlerinin önüne geçilerek yeni yağlayıcı önerileri ile endüstriyel ekonomiye kazandırılması mümkündür.

Yağlayıcılara ilişkin olarak çevre güvenliği ile ilgili iki temel yaklaşım uygulanmaya çalışılmaktadır. Birincisi, yağlama maddelerinin çevreye atılmasını engellemenin yollarını araştırarak alternatif çözümler ve çareler aranmasıdır. İkincisi ise çevresel olarak güvenli ürünlerin tarım, ormancılık, belediyeler, madencilik, denizcilik, tatlı su kaynakları gibi çevreye duyarlı uygulamalarda kullanmasının tercih edilmesidir.

Bitkisel yağlar temel olarak çeşitli doymamışlık derecelerine ve farklı düz uzun zincirli yapılara sahip yağ asitleri olan trigliseritlerdir. Bu yağ asitlerinin termo-oksidatif stabiliteleri çok zayıftır. Bu olumsuz yönü iyileştirmek için pratikte iki yol uygulanmaktadır. Birincisi; termal kararlılıklarını ve mekanik özelliklerini geliştirmek için, trigliserit molekülünün kimyasal olarak modifiye edilmesidir. İkincisi ise; katkı maddesi ilavesiyle yağın performansının iyileştirilmesidir. Bilindiği gibi zaman zaman üretimi tamamlanmış yağlara, çalışacağı ortama göre, daha iyi ve daha uzun süre görev yapabilmesi amacıyla ilave spesifik özellikler, katkı maddeleri sağlanmaktadır. Biyo-yağlayıcı olarak çok fonksiyonlu katkı maddelerinin bitkisel yağlar veya bunların türevlerinin uygulamaları ile yağlama teknolojisinde yeni araştırma ufukları açma potansiyeline sahip olduğu açıktır.

Son olarak çevre dostu bitkisel esaslı yağların uygulama alanlarına örnek olarak; iki zamanlı motorlar (motosiklet motorları, kayık motorları, çeşitli tarım makinelerinde kullanılan motorlar, vb.), zincirli ağaç kesme ve budama motorlarındaki bıçaklı zincirler, konveyör, iletim ve kaldırma makinalarında kullanılan adhesif yağlayıcılar, inşaat, maden, deniz araçlarında kullanılan zincir yağlayıcıları, demiryolu rayları, inşaat beton kalıplarında kullanılan yağlayıcılar, tarım, inşaat ve çeşitli açık sistemli üretim makinaları için gresler, halat, makara yağlayıcıları, hidrolik ve pnömatik sistemlerdeki yağlayıcılar, takım tezgahlarında kullanılan işleme ve kesme yağlarını verebiliriz.

1.4.2019 17:16:00
Prof. Dr. Ertuğrul Durak     1814

Köşe Yazıları - Son Eklenen Haberler

Kaymalı yatak tasarımı kriterleri IV - Yatak boşluğu

Kaymalı yatak tasarımı kriterleri IV - Yatak boşluğu

Dişli çark, kayış kasnak, zincir dişli mekanizmaları gibi güç iletim elemanlarını taşıyan elemanlar mil olarak adlandırılmaktadır. Bu taşıyıcı ...

11.11.2019 12:02:00
Prof. Dr. Ertuğrul Durak     188
Fosil kaynaklar: Çevre ve iklim değişimi

Fosil kaynaklar: Çevre ve iklim değişimi

Kömür, petrol, doğal gaz ve de bu fosil kaynaklardan üretilenlerin yaşamımızda refah ve konforu sağlama bedeli gezegenimiz için çok ...

11.11.2019 11:56:00
Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu     157
Vergi mevzuatı güncel gelişmeler

Vergi mevzuatı güncel gelişmeler

1- Bazı avukatlık hizmetlerinde KDV oranı %8’e indirilmiştir. 02/10/2019 tarihli ve 30906 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 01/10/2019 tarihli ve 1594 sayılı ...

11.11.2019 11:49:00
Mehmet Erkan     44
Yeniden varlık barışı

Yeniden varlık barışı

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, geçici 90’ıncı madde hükümleri ...

2.9.2019 17:05:00
Mehmet Erkan     111
Kaymalı yatak tasarımı kriterleri III / Yağ kanalları

Kaymalı yatak tasarımı kriterleri III / Yağ kanalları

Yağlamanın asıl amacı, iki yüzey arasında çalışma şartlarına dayanıklı yeterli kalınlıkta bir yağ filmi oluşturmaktır. Böylece enerji kaybına ...

2.9.2019 16:30:00
Prof. Dr. Ertuğrul Durak     447
Kaymalı yatak tasarımı kriterleri - II

Kaymalı yatak tasarımı kriterleri - II

Yatak seçimi ve tasarım prosesleri; -Uygun yatak tipinin seçimi, -Güvenilir olabilecek yatak boyutlarının hesaplanması, -Eğer ihtiyaçları ...

21.8.2019 16:33:00
Prof. Dr. Ertuğrul Durak     707
İkinci el otomobilde KDV

İkinci el otomobilde KDV

İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle uğraşan mükelleflerin önemli sorunlarından birisi, KDV ödemeden satın aldıkları motorlu kara taşıtlarının ...

30.5.2019 12:01:00
Mehmet Erkan     147
Kaymalı yatak tasarımı kriterleri - I

Kaymalı yatak tasarımı kriterleri - I

Genel anlamda tasarım, belirlenmiş bir ödeve çözüm bulmayı amaçlayan bir üretim prosesidir. Tasarımdaki problemin ...

30.5.2019 11:52:00
Prof. Dr. Ertuğrul Durak     887
Bitkisel esaslı yağlama yağları - II

Bitkisel esaslı yağlama yağları - II

Biyo-bozunur, biyo-bazlı, biyo-esaslı, çevre dostu, geri dönüşümlü, yenilenebilir, toksik olmayan, yeşil, vb. teknik terimler günlük ...

1.4.2019 17:16:00
Prof. Dr. Ertuğrul Durak     1815
İklim Eylemi 100+

İklim Eylemi 100+

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 24. Taraflar Konferansı (COP24), 2-14 Aralık 2018 tarihlerinde ...

1.4.2019 17:11:00
Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu     1378