Kaymalı yatak tasarımı kriterleri - VI Yatak yağ debisi ve yatak kenar sızıntı debisi

Kaymalı yatak tasarımı kriterleri - VI Yatak yağ debisi ve yatak kenar sızıntı debisi

Radyal kaymalı yataklarda muylu ile yatak yüzeyi arasında uygulanan yatak yükünü taşıyacak yeterlikte yatak çalışma parametreleri ile (hız, yük, yağ viskozitesi, yatak genişliği, yatak çapı, vb..) bir hidrodinamik yağ tabakası oluşabilmesi için yatağa yeterli miktarda yağlayıcı girişinin yapılması gereklidir. Bu giriş yağ miktarı kadar yatakların kenarlarından akan yağ miktarı da oldukça önemlidir.

Yağ film tabakası tam oluştuktan sonra, yani rejim haline ulaştıktan sonra yatağı besleyen yağ debisi yatak kenarlarından sızan miktara eşit olduğu zaman, yağ tabakasının çevresel uzunluğunun yağlama teorisinin öngördüğü çevre uzunluğuna ulaştığı kabul edilmektedir. Yatağı besleyen yağ miktarının bir kısmı dönen mil ile yatak yüzeyinde dönme yönünde hareket ederken, bir kısmı yatak kenarlarından kaçarak yatak yüzeyini terk etmektedir. Yatak kenarlarından sızan bu yağ miktarı yatak yük taşıma kabiliyeti açısından ziyade yatak sıcaklık kontrolü açısından önemlidir. Yatak kenarlarından akan yağ miktarı ne kadar fazla olursa yatağın soğuması o kadar hızlı, sıcaklık artışı o derece kontrol altına alınmış olur. Eğer dönen mil ile hareket eden yağ miktarı azalır, yatak kenarlarında oluşan yağ kaçakları ve sızıntılar çok fazla olursa hidrodinamik basıncın çevre uzunluğu azaldığından yağ filminin yük taşıma kabiliyeti de düşecektir. Ayrıca yatağın çevresinde oluşan yağ film basınç dağılımı da form değiştirecektir. Bunun sonucunda da yük taşıma kapasitesi düşecek, yağ tabakasının minimum yağ film kalınlığı azalacak ve yatak sıcaklığının artmasına sebep olacaktır. Sıcaklık artışı da viskozitenin olumsuz yönde düşmesine sebep olacağından muylu-yatak yüzeylerinde metalik temas riskini artıracaktır.

Yatak uçlarında meydana gelen yağ kaçakları sürtünme katsayısının artmasına neden olur. Yatağı besleyen yağ debisinin çok büyük seçilmesi durumunda yük taşıma kabiliyetine direk etki etmese bile yatağın soğumasına olumlu yönde katkı sağlayacaktır. Yağlama literatürlerinde mevcut olan pratik formüller, çizelgeler, tablolar kullanılarak veya bilgisayar programları ile gerekli debi miktarını hesaplamak mümkündür. (Devam edecek)

 

(Kaynaklar: Tevrüz, T., Makine Elemanları ve Konstrüksiyon Örnekleri, Cilt 2., Çağlayan Kitabevi, Akkurt, M., Makine Elemanları Cilt 1., Birsen Yayınevi, Kurbanoğlu, C., Makina Elemanları, Teori, Konstrüksiyon ve Problemler, Nobel Yayınevi, Durak, E., Endüstriyel Yağlama Tekniği Ders Notları, Gemalmayan, N., https://websitem.gazi.edu.tr/site/nihatgem/files).

13.3.2020 14:53:00
Prof. Dr. Ertuğrul Durak     961

Köşe Yazıları - Son Eklenen Haberler

Sermaye şirketlerinin kar payı dağıtımına sınırlama getirilmiştir

Sermaye şirketlerinin kar payı dağıtımına sınırlama getirilmiştir

Sermaye şirketlerinin kar payı dağıtımına getirilen sınırlamaya ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Ticaret Bakanlığı’nın 6102 Sayılı Türk Ticaret ...

11.7.2020 09:40:00
Mehmet Erkan     125
Yağlayıcılar ve biyoçeşitlilik

Yağlayıcılar ve biyoçeşitlilik

Yaşam döngüsü boyunca, yağlayıcı üretimi-taşınması-tüketimi ile atık yağ yönetiminde yağın saçılma, sızma ve dökülmesi ...

11.7.2020 09:35:00
Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu     352
Özel Teminat Sertifikası (ÖTS) Uygulaması

Özel Teminat Sertifikası (ÖTS) Uygulaması

Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 7)  3/3/2020 tarihli ve 31057 sayılı Resmi ...

6.5.2020 16:51:00
Mehmet Erkan     241
İhracat işlemlerine ait bedellerin yurda getirilmesinde önemli değişikler

İhracat işlemlerine ait bedellerin yurda getirilmesinde önemli değişikler

2018-32/48 sayılı Tebliğ ile Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedellerin esas olarak, yurda getirilme ...

13.3.2020 15:02:00
Mehmet Erkan     288
Kaymalı yatak tasarımı kriterleri - VI Yatak yağ debisi ve yatak kenar sızıntı debisi

Kaymalı yatak tasarımı kriterleri - VI Yatak yağ debisi ve yatak kenar sızıntı debisi

Radyal kaymalı yataklarda muylu ile yatak yüzeyi arasında uygulanan yatak yükünü taşıyacak yeterlikte yatak çalışma parametreleri ile (hız, ...

13.3.2020 14:53:00
Prof. Dr. Ertuğrul Durak     962
2020 yılında yürürlüğe girecek bazı düzenlemeler ve özellik arz eden konular

2020 yılında yürürlüğe girecek bazı düzenlemeler ve özellik arz eden konular

Öncelikle 7193 sayılı Kanunla olmak üzere, bazı yasal düzenlemeler ile 2019 yılında vergi mevzuatında ve uygulamasında bazı değişiklikler yapılmıştır. ...

2.1.2020 10:50:00
Mehmet Erkan     409
Yağlayıcı ambalajları

Yağlayıcı ambalajları

"Yağlayıcı Ambalaj Pazarı 2019:2024'e kadar Endüstri Büyüme Eğilimleri ve Tahminlerinin Derinlemesine Analizi" adlı rapora göre 2016 yılında ...

1.1.2020 11:01:00
Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu     940
Kaymalı yatak tasarımı kriterleri - V Yatak Genişlik / Çap (B/D) Oranı

Kaymalı yatak tasarımı kriterleri - V Yatak Genişlik / Çap (B/D) Oranı

Kaymalı yataklarda yatak genişliği (uzunluğu) / yatak çapı (B/D) oranı yatağın yük taşıma oranının belirlenmesinde çok önemli bir parametredir. ...

22.12.2019 17:13:00
Prof. Dr. Ertuğrul Durak     1686
Kaymalı yatak tasarımı kriterleri IV - Yatak boşluğu

Kaymalı yatak tasarımı kriterleri IV - Yatak boşluğu

Dişli çark, kayış kasnak, zincir dişli mekanizmaları gibi güç iletim elemanlarını taşıyan elemanlar mil olarak adlandırılmaktadır. Bu taşıyıcı ...

11.11.2019 12:02:00
Prof. Dr. Ertuğrul Durak     3157
Fosil kaynaklar: Çevre ve iklim değişimi

Fosil kaynaklar: Çevre ve iklim değişimi

Kömür, petrol, doğal gaz ve de bu fosil kaynaklardan üretilenlerin yaşamımızda refah ve konforu sağlama bedeli gezegenimiz için çok ...

11.11.2019 11:56:00
Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu     1568