Madeni yağ sektöründe markalaşma ve Turquality

Madeni yağ sektöründe markalaşma ve Turquality

Elif Bervi (BAYSAL) AĞANOĞLU
Kültür Üniversitesi Öğretim Görevlisi
Baysan Endüstri - Ortak

Bir şirketin markalaşmış olmasını bu imaja sahip firmanın logosundan, tasarımından, sloganından yola çıkarak tüketicide oluşturmuş olduğu ürün ve/veya hizmetin fikri ya da simgesinden anlarız. Bugün çevremizde pek çok marka var. Bu farkındalığa ve kurum kültürüne sahip firmalar, yalnızca şirket çalışanlarından değil iş ortağı olan reklam şirketleri ve aktörlerinden de destek alarak şirketin itibarını koruyan ve yükselten bir dizi standart oluşturarak marka bilinirliğini ve marka değerini beraber yükseltme çabaları gösterirler.

Günümüzde e-ticaret önemli bir yere sahipken, markayı doğru yönetebilmek ve doğru stratejileri geliştirmek de çok önemlidir. Reklam profesyonelleri şirketlere danışmanlık hizmeti verirken şirketin ihtiyacı olan hedef pazar tanımlaması ve araştırması, logo-tasarım-renk çalışmaları, ünlü kişilerden veya film karakterlerinden paylaşım alarak yani görsel uyarım yoluyla müşterilerin sizi hatırlamasını sağlayarak etkin ve verimli stratejiler oluştururlar. Amaç şirketin para kazanması, satışlarını arttırması, atıl kapasiteyi en aza indirmesi ve kapasiteyi arttırması gibi sonuçlara ulaşmaktır. Peki durumu ihracat bağlamında ele alacak olursak, şirketler mevcut ürünle yeni pazara ya da yeni ürünle mevcut pazara girerken tüm harcama ve yatırım kalemlerini nasıl yönetecek, kimlerden nasıl ve ne oranda destek alabilecek?

Turquality nedir, kimler başvurabilir?

Yurt içi ve global pazarlarda iştigal eden yerli ve yabancı madeni yağ firmalarına, özellikle de yerli malı üreten ve ihracat yapan firmalara destek ve teşvikler sunmak amacıyla 23 Kasım 2004 tarihinde T.C. Ticaret Bakanlığı, TİM, İhracatçı Birlikleri ve özel sektör temsilcilerinden oluşan, tüketicilerin gözünde bir marka referansı olan, “10 yılda 10 küresel Türk markası” çıkarma hedefiyle yola çıkan, dünyanın ilk ve tek devlet destekli marka teşvik geliştirme programı Turquality hayata geçirildi. Uluslararası markalaşma potansiyeline sahip, Turquality olgunluk seviyesinde 4. seviyede olan firmalara kurumsal, finansal ve operasyonel anlamda her türlü desteği verme amacı ile kuruldu.

Bu program kapsamında ayrıca firmaların özellikle üst ve orta düzey yöneticilerine değerli vakıf üniversitelerinin sunmuş olduğu eğitim hizmeti alma olanağından faydalanma şansı da tanınıyor. Rekabet ortamının gittikçe kızışması ile beraber, güçlü SWOT analizleri ile markasını ve kendini daha iyi konumlandırma çabasında olan küresel şirketler için verilen desteklerin çeşitlerine ve detaylı bilgilere www.turquality.com.tr websitesinden ulaşılabilir.

Desteklerden faydalanabilmek için firmanın son üç yılda ihracat yapmış olması ve son 3 yıllık ortalama ihracat rakamlarının 3milyon USD olması gerekiyor. Firma en az 1 adet marka ile başvuru yapabiliyor ancak başvuruda sunulan markanın yurt dışı marka tescili için de Madrid Uluslararası Marka Tescil Protokolü’ne taraf olan ülkelerden en az birinde tescil olması gerekiyor.

Madeni yağ sektörü desteklerden yeterince faydalanmıyor

Dünya madeni yağ pazarı yaklaşık 40 milyar litre civarında. Türkiye’nin en çok ihraç ettiği ürünler arasında 27 fasıllı mineral yakıtlar ve mineral yağlar ürün grubu 10. sırada yer alıyor. Türkiye mineral yakıt ve mineral yağları en çok Mısır, İspanya, Kıbrıs, ABD, Yunanistan ve Malta ülkelerine ihraç ediyor.

Daha detaylı bakacak olursak, 2710.19 GTIP numaralı orta yağlar ve müstahzarlar ürün grubuna ait ihracat değeri bir önceki seneye göre yüzde 12,30 oranında artış gösterdi. Bu artış, ülkemiz için büyük bir başarı göstergesidir.

Şu anda 2006/4 sayılı Tebliğ kapsamında 172 firmanın 173 markası Turquality Destek Programı’ndan, 96 firmanın 96 markası Marka Destek Programı’ndan faydalanıyor. 2015/9 sayılı Karar kapsamında 16 firmanın 16 markası Turquality Destek Programı’ndan, 9 firmanın 9 markası Marka Destek Programı’ndan faydalanıyor. Fakat bu firmalar arasında yalnızca bir madeni yağ firması var. Bu sayının arttırılması, daha fazla Türk madeni yağ markasının yurtdışında tanıtımına destek sağlanması gerekiyor.  

Türkiye Madeni Yağ Sektörü 2012 senesinden beri TOBB ve EPDK’nın çıkarmış olduğu 3543 sayılı yeni kapasite kriterleri ile madeni yağların ambalajlanması ve piyasaya sunumu konulu tebliğlerle daha kurumsal bir seviyeye getirildi. Dünya’da ilk ve tek devlet destekli marka teşvik programının Türkiye madeni yağ ihracat rakamlarını daha çok arttıracağı, dünya markası olma yolunda ihracatçılara destek olacağı ve Made in Turkey imajını daha prestijli hale getireceği kesindir.

26.3.2019 12:31:00
Elif Bervi Ağanoğlu     696

Köşe Yazıları - Son Eklenen Haberler

Kaymalı yatak tasarımı kriterleri IV - Yatak boşluğu

Kaymalı yatak tasarımı kriterleri IV - Yatak boşluğu

Dişli çark, kayış kasnak, zincir dişli mekanizmaları gibi güç iletim elemanlarını taşıyan elemanlar mil olarak adlandırılmaktadır. Bu taşıyıcı ...

11.11.2019 12:02:00
Prof. Dr. Ertuğrul Durak     188
Fosil kaynaklar: Çevre ve iklim değişimi

Fosil kaynaklar: Çevre ve iklim değişimi

Kömür, petrol, doğal gaz ve de bu fosil kaynaklardan üretilenlerin yaşamımızda refah ve konforu sağlama bedeli gezegenimiz için çok ...

11.11.2019 11:56:00
Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu     157
Vergi mevzuatı güncel gelişmeler

Vergi mevzuatı güncel gelişmeler

1- Bazı avukatlık hizmetlerinde KDV oranı %8’e indirilmiştir. 02/10/2019 tarihli ve 30906 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 01/10/2019 tarihli ve 1594 sayılı ...

11.11.2019 11:49:00
Mehmet Erkan     44
Yeniden varlık barışı

Yeniden varlık barışı

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, geçici 90’ıncı madde hükümleri ...

2.9.2019 17:05:00
Mehmet Erkan     111
Kaymalı yatak tasarımı kriterleri III / Yağ kanalları

Kaymalı yatak tasarımı kriterleri III / Yağ kanalları

Yağlamanın asıl amacı, iki yüzey arasında çalışma şartlarına dayanıklı yeterli kalınlıkta bir yağ filmi oluşturmaktır. Böylece enerji kaybına ...

2.9.2019 16:30:00
Prof. Dr. Ertuğrul Durak     447
Kaymalı yatak tasarımı kriterleri - II

Kaymalı yatak tasarımı kriterleri - II

Yatak seçimi ve tasarım prosesleri; -Uygun yatak tipinin seçimi, -Güvenilir olabilecek yatak boyutlarının hesaplanması, -Eğer ihtiyaçları ...

21.8.2019 16:33:00
Prof. Dr. Ertuğrul Durak     707
İkinci el otomobilde KDV

İkinci el otomobilde KDV

İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle uğraşan mükelleflerin önemli sorunlarından birisi, KDV ödemeden satın aldıkları motorlu kara taşıtlarının ...

30.5.2019 12:01:00
Mehmet Erkan     147
Kaymalı yatak tasarımı kriterleri - I

Kaymalı yatak tasarımı kriterleri - I

Genel anlamda tasarım, belirlenmiş bir ödeve çözüm bulmayı amaçlayan bir üretim prosesidir. Tasarımdaki problemin ...

30.5.2019 11:52:00
Prof. Dr. Ertuğrul Durak     887
Bitkisel esaslı yağlama yağları - II

Bitkisel esaslı yağlama yağları - II

Biyo-bozunur, biyo-bazlı, biyo-esaslı, çevre dostu, geri dönüşümlü, yenilenebilir, toksik olmayan, yeşil, vb. teknik terimler günlük ...

1.4.2019 17:16:00
Prof. Dr. Ertuğrul Durak     1815
İklim Eylemi 100+

İklim Eylemi 100+

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 24. Taraflar Konferansı (COP24), 2-14 Aralık 2018 tarihlerinde ...

1.4.2019 17:11:00
Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu     1379