Atık Yağ Oluşum Miktarı Tahmin Edilebilir mi?

Atık Yağ Oluşum Miktarı Tahmin Edilebilir mi?

Atık yağların etkili ve sürdürülebilir yönetiminde en temel problem, atık yağ minimizasyonu ve geri kazanım (ham madde, enerji vb.) stratejileri planlanmadan önce yıllık toplam atık yağ oluşum miktarının bilinmemesidir. Şirketlerin ve üretim tesislerinin finansal ve ekonomik stratejilerinin daha iyi belirlenmesi, anlaşılması ve yönetilmesi için paydaşların yıllık atık yağ oluşum miktarlarının tahmin edilebilmesi amacıyla kullanabilecekleri atık yağ üretim faktörlerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Ayrıca, yetkililer tarafından ulusal veya bölgesel düzlemde atık yağ yönetim planlarının hazırlamasında gerçeklere dayalı tahminlerin yapılabilmesi için de atık yağ üretim faktörleri ön plana çıkmaktadır. Bu faktörler, ekonomik büyümenin mutlak olarak atık yağ üretiminde artış anlamına gelmediğinin kanıtlanması amacıyla da kullanılabilmektedir. Ancak bu noktada, geliştirilen atık yağ üretim faktörlerinin belirli kriterlere uyması gerekmektedir.

Bu sebeple ilgili tarafların farklı uygulama seviyelerindeki taleplerini karşılamak üzere geliştirilecek atık yağ üretim faktörlerinin aşağıdaki gereklilikleri karşılaması beklenmektedir:

  • Atık yağlara ilişkin hem güncel hem de temsili verileri sağlaması,
  • Sorunlu alanların yanı sıra iyileştirme olasılıkları ve potansiyelleri belirtmesi veya karakterize etmesi,
  • Yorumlanabilmesi ve kullanımının kolay olması,
  • Zaman içindeki trendleri göstermesi ve projeksiyonlara temel oluşturması,
  • Değişikliklere duyarlı olması,
  • Endüstriyel sektörlerde karşılaştırmalar için temel sağlaması,
  • Ortak bilimsel standartlara veya uluslararası yöntemlere uyumlu olması ve
  • Kavramsal bir çerçeveye uyması

Bu kapsamda geliştirilebilecek atık yağ üretim faktörleri, genel olarak otomotiv ve endüstri olmak üzere 2 ana başlık altında toplanmaktadır. Atık yağların temel kaynağı olan otomotiv sektörü (ulaşım, nakliyat) ve endüstriyel prosesler için günümüze kadar bazı çalışmalar yürütülmüştür. Ancak bu değerler genellikle Avrupa Bölgesi için geçerli olmaktadır. Avrupa Bölgesi için geçerli olan atık yağ üretim faktörleri yandaki tabloda verilmiştir.

 wx=

Kaynak: European Commission Eurostat E.2- Environmental statistics and accounts

Mevcut tablo çeşitli yağlama yağları için spesifik atık yağ üretim faktörleri oranlarını göstermektedir. Bu faktörler genel olarak piyasaya arz edilen madeni yağların yararlı kullanım ömrü sonunda toplanabilir atık yağ kısmını göstermektedir. Piyasaya sürülen madeni yağ miktarlarının spesifik atık yağ üretim faktörleri (oranlarıyla) çarpılması sonucunda, madeni yağların spesifik uygulamasından (motor, dişli kutusu, makine, hidrolik vb.) kaynaklanacak (toplanabilir) atık yağ miktarları hesaplanabilmektedir.

Atık yağ istatistiklerinin belirsizliği ve atık yağ oluşumunu etkileyen faktörler dikkate alındığında ise atık yağ miktarlarının tahmini oldukça zordur ve şu ana kadar gelecekteki atık yağ oluşumunu analiz etmek ve açıklamak için gerçekleştirilen çalışmalar oldukça yetersiz kalmaktadır.

Dolayısıyla bu durum yağ tipleri bazında ülkemizde kullanılabilecek atık yağ üretim faktörlerinin geliştirilmesini gerektirmektedir. Gerçekleştirilecek çalışmalar sayesinde uygun toplama ve geri kazanım sistemleri planlanarak atık yağların bilinçsiz işlemler sonucunda çevreye yayılması önlenebileceği gibi geri kazanılabilir materyal ve enerji geri kazanımı miktarları da artırılacaktır.

12.03.2024 12:00:00
Dr. Volkan Pelitli    

Köşe Yazıları - Son Eklenen Haberler

Elektriklendirmede Sera Gazı Nötr E-Sıvılar

Elektriklendirmede Sera Gazı Nötr E-Sıvılar

Yeşil, döngüsel, dijital dönüşüm için enerji sektörünün değişim yolunda elektrifikasyonu, en iyi sürdürülebilirlik ...

12.03.2024 14:30:00
Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu    
Greste Kritik Konular

Greste Kritik Konular

BORA KIRAZLILAR Makine Mühendisi Gema Oil Madeni Yağlar Teknik ve Private Label Ürünler Uyum Müdürü   Endüstriyel dünyada, ...

12.03.2024 14:20:00
Modern Çağın Siyah Altını Madeni Yağın Hikâyesi - VII Atık Yağ Geri Kazanım Yöntemleri

Modern Çağın Siyah Altını Madeni Yağın Hikâyesi - VII Atık Yağ Geri Kazanım Yöntemleri

Atık yağların geri kazanımı; içerisinde bulunan her türlü kirletici, oksidasyon ürünleri ve partiküllerin giderilerek ulusal veya uluslararası ...

12.03.2024 12:35:00
Dr. Hansu Jülide Köroğlu    
Zorlu Koşullar için Biçilmiş Kaftan: Gresler

Zorlu Koşullar için Biçilmiş Kaftan: Gresler

Sıvı madeni yağ analizinin takibi kadar, kritik ekipmanlarımızda kullandığımız greslerin kimyasal yapısını, kullanım alanlarını bilmemiz ve bu minvalde analizlerin yakından takip ...

12.03.2024 12:15:00
Umut Arslan    
Atık Yağ Oluşum Miktarı Tahmin Edilebilir mi?

Atık Yağ Oluşum Miktarı Tahmin Edilebilir mi?

Atık yağların etkili ve sürdürülebilir yönetiminde en temel problem, atık yağ minimizasyonu ve geri kazanım (ham madde, enerji vb.) stratejileri planlanmadan ...

12.03.2024 12:00:00
Dr. Volkan Pelitli    
Prosesin Ana Kaynağı Kadın

Prosesin Ana Kaynağı Kadın

Figen Aksu Yüksek Kimyager 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladığımız bu hafta, sizleri kadın istihdamı üzerine ...

8.03.2024 09:30:00
Yağlama Yağı Ambalajları ve Atık Azaltımı

Yağlama Yağı Ambalajları ve Atık Azaltımı

Yağlama yağı depolaması, taşıması ve ambalajlı yağlayıcının rafa girmesinde başta plastik, alüminyum olmak üzere metalik malzemeler kutu, şişe, bidon, varil, ...

15.01.2024 14:50:00
Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu    
Enflasyon Düzeltmesine İlişkin Notlar

Enflasyon Düzeltmesine İlişkin Notlar

Enflasyon düzeltmesi; bilançodaki parasal olmayan kıymetlerin tarihî değerlerinin düzeltme katsayısıyla çarpılması yoluyla bilançonun satın ...

15.01.2024 14:45:00
Mehmet Erkan    
Modern Çağın Siyah Altını Madeni Yağın Hikâyesi VI – Atık Madeni Yağların Geri Kazanımı

Modern Çağın Siyah Altını Madeni Yağın Hikâyesi VI – Atık Madeni Yağların Geri Kazanımı

Değerli okuyucularımız, Atık madeni yağların geri kazanımını ile ilgili köşe yazımı iki aşamada ele alacağım. Bu sayıda yayımlanacak olan ilk aşamada geri kazanımın ...

15.01.2024 14:20:00
Dr. Hansu Jülide Köroğlu    
Atık Yağ Rafinasyonunda Mevcut En İyi Teknikler (MET)

Atık Yağ Rafinasyonunda Mevcut En İyi Teknikler (MET)

Avrupa Birliği’nde atık yönetimi, döngüsel ekonomiye geçişin önemli bir parçasıdır ve atık politikasını şekillendirirken, operasyonel ...

15.01.2024 14:00:00
Dr. Volkan Pelitli