Prosesin Ana Kaynağı Kadın

Prosesin Ana Kaynağı Kadın

Figen Aksu

Yüksek Kimyager

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladığımız bu hafta, sizleri kadın istihdamı üzerine düşünmeye davet ediyor ve gündemimize, herkesin bildiği ama özellikle işveren cephesinde dillendirilmesinden rahatsız olduğu bir konuyu alıyoruz.

Kadınlar doğası gereği birçok işi bir arada yapabilme yeteneğine sahip multidisipliner karaktere sahiptir. Ne yazık ki bu güçlü yönümüze rağmen sanayi sektöründe birçok ayrımcılığa maruz kalıyoruz. Bu yazıda, profesyonel hayatım boyunca tanıklık ettiğim bu ayrımcılıklardan bazılarına değineceğim.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nun 111 no’lu “İstihdamda ve Meslek Alanında Ayrımcılık Sözleşmesi”ne göre ayrımcılık; “ırk, renk, cinsiyet, din, politik inanç gibi kişisel özelliklerin iş veya meslek edinmelerinde ya da edinilen iş ve meslekte kişilerin karşılaştığı veya karşılaşacağı her türlü ayrılık gözetme, ayrı tutma ve üstün tutmak” şeklinde tanımlanmıştır.

Uluslararası alanda yapılan çeşitli düzenlemeler ile hayatın her alanında kadın ve erkek arasında görülen eşitsizliklerin (ayrımcılığın) engellenmesi hedeflenmektedir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kadınların korunmasına yönelik olarak kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi sözleşmesi de (CEDAW) kadınların karşı karşıya kaldıkları her tür ayrımcılığa karşı çıkmaktadır. (Alp, 2007:61; Gülmez, 2010:224).

CEDAW, kadınların çalışma hayatında karşılaştıkları eşitsizliklerin giderilmesine yönelik olarak taraf devletlere, iş ve meslek seçme hakkı, erkekler ile eşit istihdam imkânı gibi ayrımcılığa temel teşkil eden konuların önlenmesine yönelik sorumluluklar yüklemektedir. (Soysal, 2006:11) Bu sözleşmeyi imzalayan devletler; kültürel, ekonomik ve siyasal haklar dâhil olmak üzere yaşamın her alanında kadın – erkek arasındaki ayrımcılığın kaldırılması için harekete geçme yükümlülüğünü kabul etmiş olur.

CEDAW Türkiye tarafından 1985 yılında onaylamış ve 1986 yılında yürürlüğe girmiştir. Ancak buna rağmen kadın – erkek arasındaki ayrımcılıkların önlenmesi konusunda gerekli hassasiyetin istendiği ölçüde sergilenmediği ve bu ayrımcılıkların özellikle çalışma hayatında kadınlara yönelik hak ihlalleri ve mağduriyetler yarattığı görülmektedir.

Özellikle sektörümüzde kadınların yaşadığı ayrımcılıkların ücret eşitsizliği gelmektedir. Erkeklerle aynı ve bazı durumlarda daha fazla sorumluluk alan kadın arkadaşımızla erkek arkadaşımız arasındaki ücret farkı devasa boyutta.

Diğer büyük bir ayrımcılık ise terfilerde oluyor ne yazık ki! “Cam tavan” (glass ceiling) olarak ifade edilen terfi ayrımcılığı, kadınların gerekli yeterliliklere sahip olmasına rağmen, terfi konusunda adil olmayan sınırlara takılmalarına neden oluyor.

Yeteneklerini kullanmak isteyen birçok kadın doğurganlık özelliği olmasından dolayı terfi alamıyor ya da istihdam sürecinin en başında eleniyor. Bu durum ne kadar da acı…

Sevgili işverenler unutmayın mutluluğun kimyası kadındır!

Prosesin ana kaynağı da kadın!

Sadece düşünün. Kadını hangi noktada konumlandırırsanız sizin en iyi destekçiniz olur? Güzel bir dünya ve sağlıklı işleyen bir istihdam piyasası için kadın – erkek birlikte olmalı, ülkemiz için omuz omuza çalışmalıyız.

Sözün özüne gelecek olursak; güzel bir gelecek için prosesinde kadına en adil şekilde yer ver ki şirketini daha yukarıya taşısın! Geleceğe umutla bireylerin yetişmesi için de bu kaçınılmazdır.

Sevgili kadınlar unutmayın; “Mutluluğun Kimyası” sizsiniz… Yeteneklerinize güvenin ve mücadeleden vazgeçmeyin.

Kız çocuklarının eğitimde fırsat eşitliği gördüğü, kadın cinayetlerinin son bulduğu, kadına yönelik ayrımcılıkların ortadan kalktığı bir gelecek umuduyla 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun!

8.03.2024 09:30:00

Köşe Yazıları - Son Eklenen Haberler

Modern Çağın Siyah Altını Madeni Yağın Hikayesi VIII - Atık Yağ Geri Kazanım Teknolojileri

Modern Çağın Siyah Altını Madeni Yağın Hikayesi VIII - Atık Yağ Geri Kazanım Teknolojileri

Atık yağ oluşumunun kaynağında en aza indirilmesi ve kaçınılmaz olduğu durumlarda ise rafinasyon / rejenarasyon ile hammadde geri kazanımı ve bu alternatiflerin de ...

10.05.2024 17:02:00
Dr. Hansu Jülide Köroğlu    
Atık Motor Yağlarında Bulunan Metal Konsantrasyonları

Atık Motor Yağlarında Bulunan Metal Konsantrasyonları

Motor veya karter yağları olarak da adlandırılan benzinli ve dizel motor yağları, hareketli motor parçalarındaki sürtünme ve aşınmaları azaltma gibi önemli ...

9.05.2024 16:15:00
Dr. Volkan Pelitli    
Otomotiv Teknolojilerinde Son Trendler ve Madeni Yağ Analizi: Geleceğin Motor Performansı

Otomotiv Teknolojilerinde Son Trendler ve Madeni Yağ Analizi: Geleceğin Motor Performansı

Otomotiv endüstrisi, hızla değişen bir dünyada yol alıyor. Teknolojik gelişmeler, çevresel sürdürülebilirlik, güvenlik ve kullanıcı deneyimi ...

8.05.2024 14:03:00
Umut Arslan    
Deniz Yakıtları ve Biyorafineriler

Deniz Yakıtları ve Biyorafineriler

Yaşam, diğer deyişle besin zinciri toprakta ve denizde fotosentez ile başlar. Gezegenimizin su, azot, karbon döngüsünde denizler ve iç sular yaşamın mavi ...

30.04.2024 16:00:00
Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu    
Elektriklendirmede Sera Gazı Nötr E-Sıvılar

Elektriklendirmede Sera Gazı Nötr E-Sıvılar

Yeşil, döngüsel, dijital dönüşüm için enerji sektörünün değişim yolunda elektrifikasyonu, en iyi sürdürülebilirlik ...

12.03.2024 14:30:00
Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu    
Greste Kritik Konular

Greste Kritik Konular

BORA KIRAZLILAR Makine Mühendisi Gema Oil Madeni Yağlar Teknik ve Private Label Ürünler Uyum Müdürü   Endüstriyel dünyada, ...

12.03.2024 14:20:00
Modern Çağın Siyah Altını Madeni Yağın Hikâyesi - VII Atık Yağ Geri Kazanım Yöntemleri

Modern Çağın Siyah Altını Madeni Yağın Hikâyesi - VII Atık Yağ Geri Kazanım Yöntemleri

Atık yağların geri kazanımı; içerisinde bulunan her türlü kirletici, oksidasyon ürünleri ve partiküllerin giderilerek ulusal veya uluslararası ...

12.03.2024 12:35:00
Dr. Hansu Jülide Köroğlu    
Zorlu Koşullar için Biçilmiş Kaftan: Gresler

Zorlu Koşullar için Biçilmiş Kaftan: Gresler

Sıvı madeni yağ analizinin takibi kadar, kritik ekipmanlarımızda kullandığımız greslerin kimyasal yapısını, kullanım alanlarını bilmemiz ve bu minvalde analizlerin yakından takip ...

12.03.2024 12:15:00
Umut Arslan    
Atık Yağ Oluşum Miktarı Tahmin Edilebilir mi?

Atık Yağ Oluşum Miktarı Tahmin Edilebilir mi?

Atık yağların etkili ve sürdürülebilir yönetiminde en temel problem, atık yağ minimizasyonu ve geri kazanım (ham madde, enerji vb.) stratejileri planlanmadan ...

12.03.2024 12:00:00
Dr. Volkan Pelitli    
Prosesin Ana Kaynağı Kadın

Prosesin Ana Kaynağı Kadın

Figen Aksu Yüksek Kimyager 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladığımız bu hafta, sizleri kadın istihdamı üzerine ...

8.03.2024 09:30:00