Atık Yağ Rafinerilerinde Çevre Yönetimi ve Kirlilik Kontrolü

Atık Yağ Rafinerilerinde Çevre Yönetimi ve Kirlilik Kontrolü

Atık yağ yeniden rafinasyon tesisleri, çeşitli lokasyonlar ve kaynaklardan toplanan atık yağların (halojen içeren / içermeyen madeni bazlı atık işleme yağları, atık sentetik işleme yağları, mineral esaslı klor içeren / içermeyen ve sentetik atık hidrolik yağları, mineral esaslı klor içeren / içermeyen ve sentetik atık motor, şanzıman ve yağlama yağları, atık sentetik yalıtım ve ısı iletim yağları vb.) özelliklerine bağlı olarak çok çeşitli proseslerden (su ve hafif hidrokarbon uzaklaştırma, ince film buharlaştırma, solvent ekstraksiyon, hidrojenasyon) geçirildiği karmaşık tesislerdir.

Bu tesislerin amacı, atık yağlardan pazarlanabilir tiplerde baz yağlar (Grup I ve Grup II) elde edilmesidir. Temel ham madde olan atık yağlar, çok çeşitli moleküler ağırlıklara ve yapılara sahip çok sayıda farklı parçalanmış hidrokarbon, ağır metal ve diğer organik kirleticileri (PCBs, PAH vb.) bünyesinde bulundurmaktadır. Bu sebeple bu rafineriler aynı zamanda sahip oldukları kapasite, atık yağ kompozisyonu, üretilen ürünler ve proseslerin karmaşıklığına bağlı olarak, önemli birer atık ve atıksu üreticisi konumundadır.

Atık yağların yeniden rafine edilmesi sırasında oluşan atıklar ve yağlı atıksular, proses akım şeması, atık yağ depolama sistemleri, kullanılan temizleme yöntemleri (kuru veya ıslak) ve atık yağ özellikleri ile doğrudan ilişkilidir.  Genel olarak oluşan atıklar üç sınıfa ayrılmakta olup tehlikeli, tehlikesiz ve inert atık olarak tanımlanmaktadır:

 • 05 01 03*: Tank dibi çamurlar
 • 08 03 17*: Tehlikeli maddeler içeren baskı tonerleri
 • 13 01 13*: Diğer hidrolik yağlar
 • 15 01 01: Kâğıt ve karton ambalaj
 • 15 01 02: Plastik ambalaj
 • 15 01 10*: Kontamine olmuş ambalajlar
 • 15 02 02*: Tehlikeli maddelerle kirlenmiş emiciler, filtre malzemeleri, temizleme bezleri, koruyucu giysiler
 • 16 05 07*: Tehlikeli maddeler içeren ya da bunlardan oluşan ıskarta anorganik kimyasallar
 • 16 05 08*: Tehlikeli maddeler içeren ya da bunlardan oluşan ıskarta organik kimyasallar
 • 17 04 05: Demir ve çelik hurdası
 • 19 02 05*: Fiziksel ve kimyasal işlemlerden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
 • 19 02 08*: Tehlikeli maddeler içeren sıvı yanabilir atıklar
 • 19 02 09*: Tehlikeli maddeler içeren katı yanabilir atıklar
 • 19 11 01*: Kullanılmış filtre killeri
 • 19 11 02*: Asit katranları
 • 19 11 05*: Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

   wx=

Bu atıklar doğaları gereği, farklı konsantrasyonlarda ağır metaller (As, Cd, Cr, Pb), petrol hidrokarbonları ve organik kirleticileri bulundurmaktadır.  Atıksuların tipik özelliği ise yüksek kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ), gres, hidrokarbon ve siyanür konsantrasyonlarıdır. Bundan dolayı, atıkların ve atıksuların kontrolsüz bir şekilde bertaraf edilmesi veya yetersiz arıtılması durumunda çevre ve insan sağlığı açısından ciddi problemler oluşabilmektedir. Bu sebeple tesis bünyesinden oluşan atık ve atıksuların Çevre Mevzuatı ile birlikte ilgili yönetmeliklere uygun olarak yönetilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu kapsam öncelikle göz önünde bulundurulması gereken mevzuat ise;

 • Atıklar için; Atık Yönetimi Yönetmeliği (R9, R12 ve/veya R13) ve
 • Atıksular için de; Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği (OSBUY) ve Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’dir.
30.10.2023 16:50:00
Dr. Volkan Pelitli    

Köşe Yazıları - Son Eklenen Haberler

Modern Çağın Siyah Altını Madeni Yağın Hikayesi VIII - Atık Yağ Geri Kazanım Teknolojileri

Modern Çağın Siyah Altını Madeni Yağın Hikayesi VIII - Atık Yağ Geri Kazanım Teknolojileri

Atık yağ oluşumunun kaynağında en aza indirilmesi ve kaçınılmaz olduğu durumlarda ise rafinasyon / rejenarasyon ile hammadde geri kazanımı ve bu alternatiflerin de ...

10.05.2024 17:02:00
Dr. Hansu Jülide Köroğlu    
Atık Motor Yağlarında Bulunan Metal Konsantrasyonları

Atık Motor Yağlarında Bulunan Metal Konsantrasyonları

Motor veya karter yağları olarak da adlandırılan benzinli ve dizel motor yağları, hareketli motor parçalarındaki sürtünme ve aşınmaları azaltma gibi önemli ...

9.05.2024 16:15:00
Dr. Volkan Pelitli    
Otomotiv Teknolojilerinde Son Trendler ve Madeni Yağ Analizi: Geleceğin Motor Performansı

Otomotiv Teknolojilerinde Son Trendler ve Madeni Yağ Analizi: Geleceğin Motor Performansı

Otomotiv endüstrisi, hızla değişen bir dünyada yol alıyor. Teknolojik gelişmeler, çevresel sürdürülebilirlik, güvenlik ve kullanıcı deneyimi ...

8.05.2024 14:03:00
Umut Arslan    
Deniz Yakıtları ve Biyorafineriler

Deniz Yakıtları ve Biyorafineriler

Yaşam, diğer deyişle besin zinciri toprakta ve denizde fotosentez ile başlar. Gezegenimizin su, azot, karbon döngüsünde denizler ve iç sular yaşamın mavi ...

30.04.2024 16:00:00
Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu    
Elektriklendirmede Sera Gazı Nötr E-Sıvılar

Elektriklendirmede Sera Gazı Nötr E-Sıvılar

Yeşil, döngüsel, dijital dönüşüm için enerji sektörünün değişim yolunda elektrifikasyonu, en iyi sürdürülebilirlik ...

12.03.2024 14:30:00
Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu    
Greste Kritik Konular

Greste Kritik Konular

BORA KIRAZLILAR Makine Mühendisi Gema Oil Madeni Yağlar Teknik ve Private Label Ürünler Uyum Müdürü   Endüstriyel dünyada, ...

12.03.2024 14:20:00
Modern Çağın Siyah Altını Madeni Yağın Hikâyesi - VII Atık Yağ Geri Kazanım Yöntemleri

Modern Çağın Siyah Altını Madeni Yağın Hikâyesi - VII Atık Yağ Geri Kazanım Yöntemleri

Atık yağların geri kazanımı; içerisinde bulunan her türlü kirletici, oksidasyon ürünleri ve partiküllerin giderilerek ulusal veya uluslararası ...

12.03.2024 12:35:00
Dr. Hansu Jülide Köroğlu    
Zorlu Koşullar için Biçilmiş Kaftan: Gresler

Zorlu Koşullar için Biçilmiş Kaftan: Gresler

Sıvı madeni yağ analizinin takibi kadar, kritik ekipmanlarımızda kullandığımız greslerin kimyasal yapısını, kullanım alanlarını bilmemiz ve bu minvalde analizlerin yakından takip ...

12.03.2024 12:15:00
Umut Arslan    
Atık Yağ Oluşum Miktarı Tahmin Edilebilir mi?

Atık Yağ Oluşum Miktarı Tahmin Edilebilir mi?

Atık yağların etkili ve sürdürülebilir yönetiminde en temel problem, atık yağ minimizasyonu ve geri kazanım (ham madde, enerji vb.) stratejileri planlanmadan ...

12.03.2024 12:00:00
Dr. Volkan Pelitli    
Prosesin Ana Kaynağı Kadın

Prosesin Ana Kaynağı Kadın

Figen Aksu Yüksek Kimyager 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladığımız bu hafta, sizleri kadın istihdamı üzerine ...

8.03.2024 09:30:00