Atık Yağ Rafinerilerinde Çevre Yönetimi ve Kirlilik Kontrolü

Atık Yağ Rafinerilerinde Çevre Yönetimi ve Kirlilik Kontrolü

Atık yağ yeniden rafinasyon tesisleri, çeşitli lokasyonlar ve kaynaklardan toplanan atık yağların (halojen içeren / içermeyen madeni bazlı atık işleme yağları, atık sentetik işleme yağları, mineral esaslı klor içeren / içermeyen ve sentetik atık hidrolik yağları, mineral esaslı klor içeren / içermeyen ve sentetik atık motor, şanzıman ve yağlama yağları, atık sentetik yalıtım ve ısı iletim yağları vb.) özelliklerine bağlı olarak çok çeşitli proseslerden (su ve hafif hidrokarbon uzaklaştırma, ince film buharlaştırma, solvent ekstraksiyon, hidrojenasyon) geçirildiği karmaşık tesislerdir.

Bu tesislerin amacı, atık yağlardan pazarlanabilir tiplerde baz yağlar (Grup I ve Grup II) elde edilmesidir. Temel ham madde olan atık yağlar, çok çeşitli moleküler ağırlıklara ve yapılara sahip çok sayıda farklı parçalanmış hidrokarbon, ağır metal ve diğer organik kirleticileri (PCBs, PAH vb.) bünyesinde bulundurmaktadır. Bu sebeple bu rafineriler aynı zamanda sahip oldukları kapasite, atık yağ kompozisyonu, üretilen ürünler ve proseslerin karmaşıklığına bağlı olarak, önemli birer atık ve atıksu üreticisi konumundadır.

Atık yağların yeniden rafine edilmesi sırasında oluşan atıklar ve yağlı atıksular, proses akım şeması, atık yağ depolama sistemleri, kullanılan temizleme yöntemleri (kuru veya ıslak) ve atık yağ özellikleri ile doğrudan ilişkilidir.  Genel olarak oluşan atıklar üç sınıfa ayrılmakta olup tehlikeli, tehlikesiz ve inert atık olarak tanımlanmaktadır:

 • 05 01 03*: Tank dibi çamurlar
 • 08 03 17*: Tehlikeli maddeler içeren baskı tonerleri
 • 13 01 13*: Diğer hidrolik yağlar
 • 15 01 01: Kâğıt ve karton ambalaj
 • 15 01 02: Plastik ambalaj
 • 15 01 10*: Kontamine olmuş ambalajlar
 • 15 02 02*: Tehlikeli maddelerle kirlenmiş emiciler, filtre malzemeleri, temizleme bezleri, koruyucu giysiler
 • 16 05 07*: Tehlikeli maddeler içeren ya da bunlardan oluşan ıskarta anorganik kimyasallar
 • 16 05 08*: Tehlikeli maddeler içeren ya da bunlardan oluşan ıskarta organik kimyasallar
 • 17 04 05: Demir ve çelik hurdası
 • 19 02 05*: Fiziksel ve kimyasal işlemlerden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar
 • 19 02 08*: Tehlikeli maddeler içeren sıvı yanabilir atıklar
 • 19 02 09*: Tehlikeli maddeler içeren katı yanabilir atıklar
 • 19 11 01*: Kullanılmış filtre killeri
 • 19 11 02*: Asit katranları
 • 19 11 05*: Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

   wx=

Bu atıklar doğaları gereği, farklı konsantrasyonlarda ağır metaller (As, Cd, Cr, Pb), petrol hidrokarbonları ve organik kirleticileri bulundurmaktadır.  Atıksuların tipik özelliği ise yüksek kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ), gres, hidrokarbon ve siyanür konsantrasyonlarıdır. Bundan dolayı, atıkların ve atıksuların kontrolsüz bir şekilde bertaraf edilmesi veya yetersiz arıtılması durumunda çevre ve insan sağlığı açısından ciddi problemler oluşabilmektedir. Bu sebeple tesis bünyesinden oluşan atık ve atıksuların Çevre Mevzuatı ile birlikte ilgili yönetmeliklere uygun olarak yönetilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu kapsam öncelikle göz önünde bulundurulması gereken mevzuat ise;

 • Atıklar için; Atık Yönetimi Yönetmeliği (R9, R12 ve/veya R13) ve
 • Atıksular için de; Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği (OSBUY) ve Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’dir.
30.10.2023 16:50:00
Dr. Volkan Pelitli    

Köşe Yazıları - Son Eklenen Haberler

Üretim Prosesini Beslemek İçin: Çözüm Satış ve İnovasyon

Üretim Prosesini Beslemek İçin: Çözüm Satış ve İnovasyon

Figen Aksu Özerşah Group, Üretim ve Kalite Müdürü Günümüzde yüksek teknolojinin sunduğu imkânlarla Endüstri ...

30.10.2023 17:00:00
Atık Yağ Rafinerilerinde Çevre Yönetimi ve Kirlilik Kontrolü

Atık Yağ Rafinerilerinde Çevre Yönetimi ve Kirlilik Kontrolü

Atık yağ yeniden rafinasyon tesisleri, çeşitli lokasyonlar ve kaynaklardan toplanan atık yağların (halojen içeren / içermeyen madeni bazlı atık işleme ...

30.10.2023 16:50:00
Dr. Volkan Pelitli    
Madeni Yağların Depolanması

Madeni Yağların Depolanması

Madeni yağlar, genellikle mineral yağlar, sentetik yağlar veya bitkisel yağlar gibi çeşitli kaynaklardan üretilebilir. Bu yağlar, sürtünmeyi azaltmak, ısıyı ...

30.10.2023 16:40:00
Umut Arslan    
Modern Çağın Siyah Altını Madeni Yağın Hikâyesi V - Lojistik Süreci

Modern Çağın Siyah Altını Madeni Yağın Hikâyesi V - Lojistik Süreci

Atık yağlar, açığa çıktığı noktalardan geri kazanım veya bertaraf tesislerine, yasal düzenlemelerle belirlenen kurallar çerçevesinde, taşıma işi ...

30.10.2023 16:30:00
Dr. Hansu Jülide Köroğlu    
Modern Çağın Siyah Altını Madeni Yağın Hikâyesi – IV

Modern Çağın Siyah Altını Madeni Yağın Hikâyesi – IV

Kullanılmış atık yağların miktarı yağlama yağı tüketimine bağlıdır. Ne kadar çok yağ kullanılırsa o kadar fazla miktarda geri kazanılabilir atık yağ çıkar. ...

28.08.2023 15:30:00
Dr. Hansu Jülide Köroğlu    
Madeni Yağ Analizinin Karbon Ayak İzi Azaltma Sürecindeki Katkısı

Madeni Yağ Analizinin Karbon Ayak İzi Azaltma Sürecindeki Katkısı

Günümüzde çevresel sürdürülebilirlik, endüstriler ve işletmeler için giderek daha önemli hâle gelmektedir. Karbon ayak ...

28.08.2023 15:20:00
Umut Arslan    
Sürdürülebilir ve Güvenilir Atık Yağ Yönetimi

Sürdürülebilir ve Güvenilir Atık Yağ Yönetimi

Atık yağlar, yüksek yağlayıcı içerikleri (%70 baz yağ, C18-C40), ekonomik önemleri ve artan miktarları (yaklaşık 250.000 ton / yıl) nedeniyle ülkemizde son ...

28.08.2023 15:15:00
Dr. Volkan Pelitli    
Yağlama Yağı Ambalajlama

Yağlama Yağı Ambalajlama

Hidrokarbon kökenli yağlama yağı ile ambalajı birlikte tüketiciye ulaşana dek yaşam döngüsünde hem akçeli maliyete hem de çevresel maliyete ...

28.08.2023 15:00:00
Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu    
Karbonca Zengin Atıklardan Yağlama Yağları Üretilebilir mi?

Karbonca Zengin Atıklardan Yağlama Yağları Üretilebilir mi?

Her gün endüstriyel üretim ve günlük yaşamın bir parçası olarak; karbon açısından oldukça zengin atık sular, arıtma çamurları, ...

12.06.2023 13:30:00
Dr. Volkan Pelitli    
Yakıt İstasyonunda Sürdürülebilir Yaşam

Yakıt İstasyonunda Sürdürülebilir Yaşam

Küçük, orta, büyük yakıt istasyonları çoklu girdili hizmet tesisleridir. Yakıt dolum, yağlama ve yıkama yapılırken varsa kafe ve marketleri ...

12.06.2023 13:00:00
Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu