Atık yağ yönetimi ve ileri dönüşüm

Atık yağ yönetimi ve ileri dönüşüm

Yağlayıcı yaşam döngüsünde en iyi atık yönetimi yapılmalıdır. Atık hiyerarşisine göre, atığı önleme, atığı en aza indirme, mümkünse yeniden kullanma, geri dönüştürme, kimyasal/malzeme geri kazanımı, enerji geri kazanımı ve en sonunda bertaraf aşamalarıyla atık yönetilir. Atık geri dönüşümünde, Yukarı Dönüşüm (İleri Dönüşüm), Geri Dönüşüm ve Aşağı Geri Dönüşüm tanımlamaları için başlangıç, orijin atığa katılan kalite, işlevsellik, kıymet, fiyat, sözün özü teknolojiyle yaratılan katma değer esas alınır. Çoğunlukla geri dönüşüm tanımı kullanılırken, ileri dönüşüm ise artan ar-ge çalışmaları ve endüstriyel uygulamalarla yaşamımızda, döngüsel ekonomide yerini almakta. Faydalı kullanım ömrünü tamamlamış yağlayıcıların yeniden rafinasyonu ile baz yağ üretimi, ileri dönüşüm teknolojisinin yağlama yağı dünyasındaki mükemmel örneğidir.

Dünyadaki en büyük, sıvı ve susuz tehlikeli atık miktarına yağlayıcı tüketimi neden olmaktadır. Atık yağlar çoğunlukla küçük-büyük geleneksel tesislerde işlenerek ve/veya mevzuata uygun yakılarak yönetilirken, atık önceliklemesi ile döngüsel ekonomiyi temel alan ileri dönüşüm yatırım sayısı henüz yeterli değil.

İleri dönüşüm rafinerilerinde atık yağdan, yeniden rafinasyonla baz yağ üretilirken atık; insan, doğa, çevre ve iklim dostu katma değeri döngüsel ekonomide kazanarak, sürdürülebilir kalkınmada istihdam yaratır. Böylece ileri dönüşüm baz yağı, petrol kökenli baz yağlara göre pek çok avantajıyla pazara sunulur.

Bu yıla Avrupa Yeşil Düzen Belgesi, Döngüsel Ekonomi Eylem Planı, Endüstri Stratejisi, Emisyon Ticaret Sistemi, İklim Kanunu gelişmeleriyle başladık. Endüstri için yeşil bir coşma için ivmelenme başlamıştı. Pandemi ise hepimize, kara ve su ekosistemlerinin yeşil ve mavi toparlanması gereğini vurguladı. Avrupa Yağlama Yağı Üreticileri Birliği (UEIL) yapılanmasındaki Avrupa Geri Dönüşüm Rafinerileri Grubu (GEIR),12 ülkedeki 17 firmayı temsil etmekte. Ülkemizin tek GEIR üyesi TAYRAŞ Baz Yağ Rafinerisi. GEIR Başkanı Dr. Christian Hartmann, Şubat 2020 tarihli Lube Magazin Dergisi'ndeki makalesinde "2020:Yeni yeşil kararların yılı" olacak diyerek Avrupa Yeşil Düzen Belgesi, Döngüsel Ekonomi Eylem Planı, Endüstri Stratejisi ile bu gelişmelerin atık yağ yönetimi için önemini vurgulamıştı. Yeni GEIR Başkanı Marco Codognola'nın yolu açık olsun.

Ülkemizde sanayimiz, ihracat yapanlar, yağlayıcı üreticileri ve atık yağı işleyenler Avrupa gelişmelerini yakından takip ediyor. İklim değişikliği politikamız hazırlıkları sona yaklaşan İklim Değişikliği Kanunu ve Emisyon Ticareti Sistemi Yönetmeliği ile güç kazanacak. Ve ülkemizde atık yağ ileri dönüşümü, yağlama yağı endüstrisi sürdürülebilirlik yönetiminde ayrıcalıklı konuma sahip olacak.

23.11.2020 12:23:00
Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu    

Köşe Yazıları - Son Eklenen Haberler

Modern Çağın Siyah Altını Madeni Yağın Hikâyesi – IV

Modern Çağın Siyah Altını Madeni Yağın Hikâyesi – IV

Kullanılmış atık yağların miktarı yağlama yağı tüketimine bağlıdır. Ne kadar çok yağ kullanılırsa o kadar fazla miktarda geri kazanılabilir atık yağ çıkar. ...

28.08.2023 15:30:00
Dr. Hansu Jülide Köroğlu    
Madeni Yağ Analizinin Karbon Ayak İzi Azaltma Sürecindeki Katkısı

Madeni Yağ Analizinin Karbon Ayak İzi Azaltma Sürecindeki Katkısı

Günümüzde çevresel sürdürülebilirlik, endüstriler ve işletmeler için giderek daha önemli hâle gelmektedir. Karbon ayak ...

28.08.2023 15:20:00
Umut Arslan    
Sürdürülebilir ve Güvenilir Atık Yağ Yönetimi

Sürdürülebilir ve Güvenilir Atık Yağ Yönetimi

Atık yağlar, yüksek yağlayıcı içerikleri (%70 baz yağ, C18-C40), ekonomik önemleri ve artan miktarları (yaklaşık 250.000 ton / yıl) nedeniyle ülkemizde son ...

28.08.2023 15:15:00
Dr. Volkan Pelitli    
Yağlama Yağı Ambalajlama

Yağlama Yağı Ambalajlama

Hidrokarbon kökenli yağlama yağı ile ambalajı birlikte tüketiciye ulaşana dek yaşam döngüsünde hem akçeli maliyete hem de çevresel maliyete ...

28.08.2023 15:00:00
Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu    
Karbonca Zengin Atıklardan Yağlama Yağları Üretilebilir mi?

Karbonca Zengin Atıklardan Yağlama Yağları Üretilebilir mi?

Her gün endüstriyel üretim ve günlük yaşamın bir parçası olarak; karbon açısından oldukça zengin atık sular, arıtma çamurları, ...

12.06.2023 13:30:00
Dr. Volkan Pelitli    
Yakıt İstasyonunda Sürdürülebilir Yaşam

Yakıt İstasyonunda Sürdürülebilir Yaşam

Küçük, orta, büyük yakıt istasyonları çoklu girdili hizmet tesisleridir. Yakıt dolum, yağlama ve yıkama yapılırken varsa kafe ve marketleri ...

12.06.2023 13:00:00
Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu    
Sağlıklı Yağ, Mutlu Ekipman

Sağlıklı Yağ, Mutlu Ekipman

Hepimizin sağlıklı olup olmadığı kanımızdaki değerler ile doğru orantılıdır. Kan değerlerimizde enfeksiyon yoksa sağlıklı olduğumuzun göstergesidir. Bu durum ekipmanlarımız ...

12.06.2023 12:30:00
Umut Arslan    
Modern Çağın Siyah Altını Madeni Yağın Hikâyesi – III

Modern Çağın Siyah Altını Madeni Yağın Hikâyesi – III

Sanayileşmenin kaçınılmaz olumsuz sonuçlardan biri olan tehlikeli atıklar sorunu, günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülkenin ...

12.06.2023 12:00:00
Dr. Hansu Jülide Köroğlu    
Modern Çağın Siyah Altını Madeni Yağın Hikâyesi – II

Modern Çağın Siyah Altını Madeni Yağın Hikâyesi – II

Petrol; yeryüzünde doğal olarak bulunan tüm sıvı hidrokarbonları (H-C) kapsar ayrıca bileşiminde az miktarda kükürt (S), azot (N), oksijen (O) ve ...

12.05.2023 12:00:00
Dr. Hansu Jülide Köroğlu    
Çevre Dostu Yağlar Olabilir Mi?

Çevre Dostu Yağlar Olabilir Mi?

Yağlama yağları özellikle de hidrolik sistem yağları; sızıntılar, dökülmeler, hat kopmaları ve montaj arızaları nedeniyle engellenemez biçimde çevreye ...

9.05.2023 13:00:00
Dr. Volkan Pelitli