Atık yağ yönetimi ve ileri dönüşüm

Atık yağ yönetimi ve ileri dönüşüm

Yağlayıcı yaşam döngüsünde en iyi atık yönetimi yapılmalıdır. Atık hiyerarşisine göre, atığı önleme, atığı en aza indirme, mümkünse yeniden kullanma, geri dönüştürme, kimyasal/malzeme geri kazanımı, enerji geri kazanımı ve en sonunda bertaraf aşamalarıyla atık yönetilir. Atık geri dönüşümünde, Yukarı Dönüşüm (İleri Dönüşüm), Geri Dönüşüm ve Aşağı Geri Dönüşüm tanımlamaları için başlangıç, orijin atığa katılan kalite, işlevsellik, kıymet, fiyat, sözün özü teknolojiyle yaratılan katma değer esas alınır. Çoğunlukla geri dönüşüm tanımı kullanılırken, ileri dönüşüm ise artan ar-ge çalışmaları ve endüstriyel uygulamalarla yaşamımızda, döngüsel ekonomide yerini almakta. Faydalı kullanım ömrünü tamamlamış yağlayıcıların yeniden rafinasyonu ile baz yağ üretimi, ileri dönüşüm teknolojisinin yağlama yağı dünyasındaki mükemmel örneğidir.

Dünyadaki en büyük, sıvı ve susuz tehlikeli atık miktarına yağlayıcı tüketimi neden olmaktadır. Atık yağlar çoğunlukla küçük-büyük geleneksel tesislerde işlenerek ve/veya mevzuata uygun yakılarak yönetilirken, atık önceliklemesi ile döngüsel ekonomiyi temel alan ileri dönüşüm yatırım sayısı henüz yeterli değil.

İleri dönüşüm rafinerilerinde atık yağdan, yeniden rafinasyonla baz yağ üretilirken atık; insan, doğa, çevre ve iklim dostu katma değeri döngüsel ekonomide kazanarak, sürdürülebilir kalkınmada istihdam yaratır. Böylece ileri dönüşüm baz yağı, petrol kökenli baz yağlara göre pek çok avantajıyla pazara sunulur.

Bu yıla Avrupa Yeşil Düzen Belgesi, Döngüsel Ekonomi Eylem Planı, Endüstri Stratejisi, Emisyon Ticaret Sistemi, İklim Kanunu gelişmeleriyle başladık. Endüstri için yeşil bir coşma için ivmelenme başlamıştı. Pandemi ise hepimize, kara ve su ekosistemlerinin yeşil ve mavi toparlanması gereğini vurguladı. Avrupa Yağlama Yağı Üreticileri Birliği (UEIL) yapılanmasındaki Avrupa Geri Dönüşüm Rafinerileri Grubu (GEIR),12 ülkedeki 17 firmayı temsil etmekte. Ülkemizin tek GEIR üyesi TAYRAŞ Baz Yağ Rafinerisi. GEIR Başkanı Dr. Christian Hartmann, Şubat 2020 tarihli Lube Magazin Dergisi'ndeki makalesinde "2020:Yeni yeşil kararların yılı" olacak diyerek Avrupa Yeşil Düzen Belgesi, Döngüsel Ekonomi Eylem Planı, Endüstri Stratejisi ile bu gelişmelerin atık yağ yönetimi için önemini vurgulamıştı. Yeni GEIR Başkanı Marco Codognola'nın yolu açık olsun.

Ülkemizde sanayimiz, ihracat yapanlar, yağlayıcı üreticileri ve atık yağı işleyenler Avrupa gelişmelerini yakından takip ediyor. İklim değişikliği politikamız hazırlıkları sona yaklaşan İklim Değişikliği Kanunu ve Emisyon Ticareti Sistemi Yönetmeliği ile güç kazanacak. Ve ülkemizde atık yağ ileri dönüşümü, yağlama yağı endüstrisi sürdürülebilirlik yönetiminde ayrıcalıklı konuma sahip olacak.

23.11.2020 12:23:00
Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu     788

Köşe Yazıları - Son Eklenen Haberler

Mali mevzuatta güncel gelişmeler

Mali mevzuatta güncel gelişmeler

7316 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile düzenlemeler yapılmıştır. 2/4/2021 ...

30.4.2021 10:33:00
Mehmet Erkan     36
Mükemmel olsun

Mükemmel olsun

Atık yağlama yağı yönetimi hiyerarşisi, atık yağ çıkarmama hedefi ile başlar. Bu nedenle, uzun ömürde niteliğini iyi koruyan yağlar için ...

30.4.2021 10:29:00
Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu     102
Anonim şirketlerin genel kurul toplantılarının usul ve esaslarına ilişkin güncel gelişmeler

Anonim şirketlerin genel kurul toplantılarının usul ve esaslarına ilişkin güncel gelişmeler

09/10/2020 tarihli 31269 sayılı Resmi Gazete’de Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ...

27.11.2020 12:32:00
Mehmet Erkan     266
Kaymalı yatak tasarımı kriterleri - VII Yağ film kalınlığı tayini

Kaymalı yatak tasarımı kriterleri - VII Yağ film kalınlığı tayini

Daha önceki bölümlerde de belirtildiği gibi radyal kaymalı yataklarda muylu (mil, şaft) ile yatak yüzeyi arasında uygulanan yatak yükünü ...

25.11.2020 12:28:00
Prof. Dr. Ertuğrul Durak     712
Atık yağ yönetimi ve ileri dönüşüm

Atık yağ yönetimi ve ileri dönüşüm

Yağlayıcı yaşam döngüsünde en iyi atık yönetimi yapılmalıdır. Atık hiyerarşisine göre, atığı önleme, atığı en aza indirme, ...

23.11.2020 12:23:00
Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu     789
Sermaye şirketlerinin kar payı dağıtımına sınırlama getirilmiştir

Sermaye şirketlerinin kar payı dağıtımına sınırlama getirilmiştir

Sermaye şirketlerinin kar payı dağıtımına getirilen sınırlamaya ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Ticaret Bakanlığı’nın 6102 Sayılı Türk Ticaret ...

11.7.2020 09:40:00
Mehmet Erkan     373
Yağlayıcılar ve biyoçeşitlilik

Yağlayıcılar ve biyoçeşitlilik

Yaşam döngüsü boyunca, yağlayıcı üretimi-taşınması-tüketimi ile atık yağ yönetiminde yağın saçılma, sızma ve dökülmesi ...

11.7.2020 09:35:00
Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu     976
Özel Teminat Sertifikası (ÖTS) Uygulaması

Özel Teminat Sertifikası (ÖTS) Uygulaması

Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 7)  3/3/2020 tarihli ve 31057 sayılı Resmi ...

6.5.2020 16:51:00
Mehmet Erkan     589
İhracat işlemlerine ait bedellerin yurda getirilmesinde önemli değişikler

İhracat işlemlerine ait bedellerin yurda getirilmesinde önemli değişikler

2018-32/48 sayılı Tebliğ ile Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedellerin esas olarak, yurda getirilme ...

13.3.2020 15:02:00
Mehmet Erkan     585
Kaymalı yatak tasarımı kriterleri - VI Yatak yağ debisi ve yatak kenar sızıntı debisi

Kaymalı yatak tasarımı kriterleri - VI Yatak yağ debisi ve yatak kenar sızıntı debisi

Radyal kaymalı yataklarda muylu ile yatak yüzeyi arasında uygulanan yatak yükünü taşıyacak yeterlikte yatak çalışma parametreleri ile (hız, ...

13.3.2020 14:53:00
Prof. Dr. Ertuğrul Durak     2034