Çevre Dostu Yağlar Olabilir Mi?

Çevre Dostu Yağlar Olabilir Mi?

Yağlama yağları özellikle de hidrolik sistem yağları; sızıntılar, dökülmeler, hat kopmaları ve montaj arızaları nedeniyle engellenemez biçimde çevreye yayılmaktadır. Zincir, demiryolu, çelik halat, şaft kovanı ve beton kalıp yağları gibi yağlayıcılar ise genel olarak tamamı açık havada ve çevre ile doğrudan temas halinde olan yüzeylere uygulandıklarından, giderek daha fazla oranda çevresel ortama karışmaktadır.

Bu sebeple özellikle çevresel açıdan hassas bölgelerde (tarım alanları, denizler, inşaat alanları, ormancılık) kullanılacak yağlar ve katkı paketlerinin yüksek seviyede çevresel uyumluluk göstermesi gerekmektedir. Bu amaçla Almanya, Avusturya ve İsviçre’de hem iç su yollarında hem de ormanlık alanlarda normal / klasik yağlayıcıların (C15-C40) kullanımı yasaklanmıştır. Ayrıca, Almanya tarafından en az %50’ oranında yenilenebilir içeriğe (C) sahip yağlayıcıların kullanımı teşvik edilirken, İskandinav ülkeleri ve Hollanda’da ise çevre dostu yağlayıcılara vergi muafiyeti uygulanmaktadır.

Bu noktada gün geçtikçe çevresel açıdan kabul edilebilir yağlayıcılar yani “çevre dostu yağlayıcılar” ön plana çıkmaktadır. Bu tip yağlayıcıların en temel özellikleri arasında hızlı biyobozunurluk, düşük çevresel toksisite ve sera gazı emisyonu ile daha az ham madde kullanımı (en az %25 geri dönüştürülmüş ambalaj) ön plana çıkar. Çevre dostu yağlayıcılar su ve toprak kirliliğini azaltırken aynı zamanda aşırı kaynak tüketimini de engellemektedir.

Günümüzde sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği gibi konular tüketiciler tarafından daha fazla ilgi çekmektedir. Bundan dolayı her 5 Avrupalı tüketiciden 4’ü bağımsız bir kuruluş tarafından sertifikalandırılmış olması koşuluyla “Eko Etiketli” ürünler satın almak istemektedir. Bu durum son yıllarda yağlayıcı seçimini de etkilemiştir.

Yağlayıcılar için ilk ekolojik kriter seti 1989 yılında Almanya’da Blue Angel tarafından yayınlanmıştır. AB’de ise yağlayıcılar hakkında ilk Eko Etiket kriterleri 2005 yılında yayınlanmış (2005/360/EC) ve bu kriterler sırasıyla 2011 (2011/381/EU) ve 2018 (2018/1702/EU) yıllarında revize edilmiştir.

AB Eko Etiket verileri incelendiğinde, yağlayıcıların 23 farklı ürün kategorisi arasında bulaşık deterjanları ve tekstil ürünlerinden sonra en hızlı büyüyen üçüncü ürün grubu olduğu görülmektedir. Bu anlamda ülkemizde de yağlayıcı satın alacak müşterilere çevresel açıdan uyumlu ve biyolojik açıdan parçalanabilir yağlayıcı satın alma fırsatı sunulması büyük önem arz etmektedir.

Bu sayede en iyi çevresel uygulamalar teşvik edilirken aynı zamanda yağlayıcıların çevresel etkileri de azaltılabilecektir. Ortaya çıkacak talep doğrultusunda daha iyi formüle edilmiş ve biyolojik olarak parçalanabilir yağlayıcılara cazip bir fırsat sunulacaktır. Bu eğilim sürdürülebilirlik için gerçekleştirilecek iyileştirme ve döngüsel ekonomi uygulamalarına da olumlu katkı sağlayacak olup çevre dostu yağların kullanımını destekleyecektir.

9.05.2023 13:00:00
Dr. Volkan Pelitli    

Köşe Yazıları - Son Eklenen Haberler

Modern Çağın Siyah Altını Madeni Yağın Hikâyesi – II

Modern Çağın Siyah Altını Madeni Yağın Hikâyesi – II

Petrol; yeryüzünde doğal olarak bulunan tüm sıvı hidrokarbonları (H-C) kapsar ayrıca bileşiminde az miktarda kükürt (S), azot (N), oksijen (O) ve ...

12.05.2023 12:00:00
Dr. Hansu Jülide Köroğlu    
Çevre Dostu Yağlar Olabilir Mi?

Çevre Dostu Yağlar Olabilir Mi?

Yağlama yağları özellikle de hidrolik sistem yağları; sızıntılar, dökülmeler, hat kopmaları ve montaj arızaları nedeniyle engellenemez biçimde çevreye ...

9.05.2023 13:00:00
Dr. Volkan Pelitli    
Yağlama Yağlarının Çevresel Etkileri

Yağlama Yağlarının Çevresel Etkileri

Petrol kökenli, sentetik ve biyoyağlama yağları yaşam döngüsü boyunca çevresel etkilerinde başta toprak, hava ve suda olmak üzere insan ve doğa ...

9.05.2023 12:30:00
Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu    
Sürdürülebilir Mühendislik: Madeni Yağlar CO2 Emisyonlarını Azaltabilir Mi?

Sürdürülebilir Mühendislik: Madeni Yağlar CO2 Emisyonlarını Azaltabilir Mi?

Dünyamız bugün iklim değişikliği, sınırlı doğal kaynaklar ve çevre kirliliği gibi küresel problemlerle karşı karşıyadır. Bu problemlerden hareketle ...

25.02.2023 11:35:00
Dr. Volkan Pelitli    
Modern Çağın Siyah Altını Madeni Yağın Hikâyesi

Modern Çağın Siyah Altını Madeni Yağın Hikâyesi

Yağlama yağları, endüstrimizin ve günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçasıdır, dolayısıyla yağlar kullanılırken çevreye zarar verilmeden uygun ...

25.02.2023 11:30:00
Dr. Hansu Jülide Köroğlu    
İklim Dirençli Yağlama Yağı Üretimi

İklim Dirençli Yağlama Yağı Üretimi

Eylül 2015’te Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu aşırı yoksulluğu sona erdirme; eşitsizlik ve adaletsizlik ile mücadele; iklim değişikliği ile mücadele ...

25.02.2023 11:00:00
Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu    
Trafo Kondisyonunda DGA Analizinin Önemi

Trafo Kondisyonunda DGA Analizinin Önemi

Küresel ekonomik gelişmeler, iklim krizi gibi birçok konu enerji üretim maliyetlerini ciddi şekilde etkilemiştir. Bu durum enerji tasarrufu ve ...

8.01.2023 11:30:00
Umut Arslan    
Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YYS) Sahibi Firmaların ÖTV Teminat Sorunu ve Çözüm Önerileri

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YYS) Sahibi Firmaların ÖTV Teminat Sorunu ve Çözüm Önerileri

ÖTV (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan malları ithal edip, (I) sayılı listede yer almayan malların üretiminde kullanan mükellefler, öncelikle ...

6.01.2023 16:30:00
Mehmet Erkan    
Sürdürülebilir Yağlayıcılar ve Geri Dönüştürülmüş Baz Yağ

Sürdürülebilir Yağlayıcılar ve Geri Dönüştürülmüş Baz Yağ

Çalışmalarını, çevrimiçi etkinliklerini yakın takip ettiğim Avrupa Yağlama Yağı Üreticileri Birliği (UEIL), üyelerine ...

27.10.2022 12:30:00
Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu    
Yeniden Varlık Barışı

Yeniden Varlık Barışı

Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ, 9 Ağustos 2022 tarihli Resmi Gazete`de yayımlandı. Kamuoyunda “varlık barışı” olarak anılan Tebliğ; ...

25.10.2022 15:30:00
Mehmet Erkan