Gezegen dostu

Gezegen dostu

Kömür, petrol, doğal gaz, bitkisel ve hayvansal kaynaklar ile atıklardaki hidrokarbonları işleyerek yaşamımızda her yerde tükettiğimiz binlerce çeşit son ürünler olan kimyasalları, yakıtları, malzemeleri, yağlama yağlarını ve diğer sektörlere ara ürünleri arz eden kimya endüstrisi; karbon, su ve azot döngüsünü iyi bilerek gezegen dostu büyümelidir.


Bugünlerde en çok ürünlerin Karbon Ayak İzi (KAİ) ve iklim değişikliği gündemde. Paris Anlaşması, Avrupa Yeşil Mutabakatı, ülkemizin Yeşil Mutabakat Eylem Planı 2021 (YMEP) ve ihracat başlıklarında adeta seferberlik var. Harika. Oysa YMEP 2021’in de işaret ettiği gibi üretim, imalat, hizmet ve ürünlerin Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (YDD) mühim. YDD ile başta KAİ ve Su Ayak İzi olmak üzere insan ve doğaya olan tüm etkiler (Alan Kullanımı, Asidifikasyon, Biyoçeşitlilik, Ekotoksiklik, İklim Değişikliği, Kaynak Tüketimi, Ötrofikasyon, Radyasyon, Solunum, Toksiklik gibi) belirlenmekte. YDD önemli bir saptama, karşılaştırma, karar verme ve en temiz üretimi başarma, gezegenimize tüm etkilerimizi ortaya koyma, sözün özü sürdürülebilirlik yönetimini başararak, sürekli iyileştirme aracıdır.


Her birimiz ve endüstri, gezegenimize etkilerimizle havamızı, suyumuzu, toprağımızı kirletirken, iklimimizi değiştirdik ve kaynaklarımızı tükettik. Ormansızlaşma, arazi kullanım değişiklikleri, artan tarımsal üretim, giderek büyüyen vahşi yaşam ticareti ile doğaya hasar vererek, su ve kara ekosistemlerini bozarak biyoçeşitlilik kaybına neden olduk. İnsan ve doğanın sağlığı tehlikedeyken ekonomik gelişmeler geçimimizi zorluyor. Dünyamız da geçinme zorluğu yaşıyor. Ekonomi toparlanırken doğamızı da toparlamalıyız. Çünkü gezegenimizin yakın gelecekte bize sunacağı sudaki ve karadaki
kaynaklar, araziler, ormanlar ve besin zinciri tehlikede. Hepimizin gezegenimizin giderek yok olmasında suçu var.


1990’dan beri kutladığımız Birleşmiş Milletler 22 Nisan Dünya Günü bu yıl, 2021’de ilan edilen Birleşmiş Milletler Ekosistemi Yenileme On Yılı kapsamında kutlandı. Bu nedenle önemi büyük. Ekosistemler ne kadar sağlıklı ise gezegenimiz ve biz de sağlıklı olarak yaşamımızı ilerletebiliriz. Dünyamız acı çekiyor.
Ekosistemlerimizi onarır, yeniler ve korursak, çevre kirliliği ve iklim değişikliğine dur diyerek yoksulluğu, açlığı, göçleri sona erdirme ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi teşvik ederek, eşitsizlikleri azaltarak, kitlesel yok oluşu önlemeye yardım edebiliriz. Geleceğimizi güvence altına almak, yeni salgınları önlemek için üç acil başlık olan iklim değişikliği, biyoçeşitlilik kaybı ve kirlilik sorunlarımız için siyasi, ekonomik ve teknik çözümler bulmalı, dünyamızın doğal kaynaklarını israf etmeden sürdürülebilir üretim ve tüketim yaparak doğa ile barışmalıyız.

Yağlama yağları da doğa ile barışık yaşamımızda olmalıdır. Yaşam döngüsü boyunca yağlama yağları bitki, hayvan, mikroorganizma ve insan sağlığı dostu, toprak ve suda toksiklik yaratmayan, çevre kirliliği ve iklim değişimine etkisi en az olacak şekilde üretimlerinden tüketimlerine ve atık yönetimlerine dek gezegen dostu olmalıdır. Yeşil ve maviyi bozmayan, koruyan yağlayıcılar gerekli. Bu nedenlerle sektörümüzde yağlayıcılar ve ambalajları için harekete geçme, yenilikçi çözümler bulma, sağlığımızı ve gezegenimizi korumak için yatırımlar yapılması mühim.

17.06.2022 11:50:00
Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu    

Köşe Yazıları - Son Eklenen Haberler

Sürdürülebilir Mühendislik: Madeni Yağlar CO2 Emisyonlarını Azaltabilir Mi?

Sürdürülebilir Mühendislik: Madeni Yağlar CO2 Emisyonlarını Azaltabilir Mi?

Dünyamız bugün iklim değişikliği, sınırlı doğal kaynaklar ve çevre kirliliği gibi küresel problemlerle karşı karşıyadır. Bu problemlerden hareketle ...

25.02.2023 11:35:00
Dr. Volkan Pelitli    
Modern Çağın Siyah Altını Madeni Yağın Hikâyesi

Modern Çağın Siyah Altını Madeni Yağın Hikâyesi

Yağlama yağları, endüstrimizin ve günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçasıdır, dolayısıyla yağlar kullanılırken çevreye zarar verilmeden uygun ...

25.02.2023 11:30:00
Dr. Hansu Jülide Köroğlu    
İklim Dirençli Yağlama Yağı Üretimi

İklim Dirençli Yağlama Yağı Üretimi

Eylül 2015’te Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu aşırı yoksulluğu sona erdirme; eşitsizlik ve adaletsizlik ile mücadele; iklim değişikliği ile mücadele ...

25.02.2023 11:00:00
Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu    
Trafo Kondisyonunda DGA Analizinin Önemi

Trafo Kondisyonunda DGA Analizinin Önemi

Küresel ekonomik gelişmeler, iklim krizi gibi birçok konu enerji üretim maliyetlerini ciddi şekilde etkilemiştir. Bu durum enerji tasarrufu ve ...

8.01.2023 11:30:00
Umut Arslan    
Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YYS) Sahibi Firmaların ÖTV Teminat Sorunu ve Çözüm Önerileri

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YYS) Sahibi Firmaların ÖTV Teminat Sorunu ve Çözüm Önerileri

ÖTV (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan malları ithal edip, (I) sayılı listede yer almayan malların üretiminde kullanan mükellefler, öncelikle ...

6.01.2023 16:30:00
Mehmet Erkan    
Sürdürülebilir Yağlayıcılar ve Geri Dönüştürülmüş Baz Yağ

Sürdürülebilir Yağlayıcılar ve Geri Dönüştürülmüş Baz Yağ

Çalışmalarını, çevrimiçi etkinliklerini yakın takip ettiğim Avrupa Yağlama Yağı Üreticileri Birliği (UEIL), üyelerine ...

27.10.2022 12:30:00
Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu    
Yeniden Varlık Barışı

Yeniden Varlık Barışı

Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ, 9 Ağustos 2022 tarihli Resmi Gazete`de yayımlandı. Kamuoyunda “varlık barışı” olarak anılan Tebliğ; ...

25.10.2022 15:30:00
Mehmet Erkan    
İhracatçı veya imalatçılara Kurumlar Vergisi oranının 1 puan indirimli uygulanması

İhracatçı veya imalatçılara Kurumlar Vergisi oranının 1 puan indirimli uygulanması

Kurumlar Vergisi oranının 1 puan indirimli uygulanmasına yönelik yeni düzenleme hakkında sektörümüzü bilgilendirmek isteriz. 22 Ocak 2022 tarihli ve ...

26.08.2022 15:40:00
Mehmet Erkan    
Trafolardaki gizli tehlike: PCB

Trafolardaki gizli tehlike: PCB

PCB’ler (Poliklorlu Bifeniller), organoklorin ailesinden bir grup sentetik yağ benzeri kimyasaldır. İlk olarak 1881’de teknik literatürde tanımlanmış olup ...

22.08.2022 10:30:00
Umut Arslan    
Gezegenimiz ve 2022

Gezegenimiz ve 2022

Sanayi ve taşıtlarımız için vazgeçilmez olan yağlama yağları, kaynaktan son kullanıma kadar yaşam döngüsünde biyoçeşitlilik kaybına, kirliliğe ...

15.08.2022 11:00:00
Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu