Gezegen dostu

Gezegen dostu

Kömür, petrol, doğal gaz, bitkisel ve hayvansal kaynaklar ile atıklardaki hidrokarbonları işleyerek yaşamımızda her yerde tükettiğimiz binlerce çeşit son ürünler olan kimyasalları, yakıtları, malzemeleri, yağlama yağlarını ve diğer sektörlere ara ürünleri arz eden kimya endüstrisi; karbon, su ve azot döngüsünü iyi bilerek gezegen dostu büyümelidir.


Bugünlerde en çok ürünlerin Karbon Ayak İzi (KAİ) ve iklim değişikliği gündemde. Paris Anlaşması, Avrupa Yeşil Mutabakatı, ülkemizin Yeşil Mutabakat Eylem Planı 2021 (YMEP) ve ihracat başlıklarında adeta seferberlik var. Harika. Oysa YMEP 2021’in de işaret ettiği gibi üretim, imalat, hizmet ve ürünlerin Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (YDD) mühim. YDD ile başta KAİ ve Su Ayak İzi olmak üzere insan ve doğaya olan tüm etkiler (Alan Kullanımı, Asidifikasyon, Biyoçeşitlilik, Ekotoksiklik, İklim Değişikliği, Kaynak Tüketimi, Ötrofikasyon, Radyasyon, Solunum, Toksiklik gibi) belirlenmekte. YDD önemli bir saptama, karşılaştırma, karar verme ve en temiz üretimi başarma, gezegenimize tüm etkilerimizi ortaya koyma, sözün özü sürdürülebilirlik yönetimini başararak, sürekli iyileştirme aracıdır.


Her birimiz ve endüstri, gezegenimize etkilerimizle havamızı, suyumuzu, toprağımızı kirletirken, iklimimizi değiştirdik ve kaynaklarımızı tükettik. Ormansızlaşma, arazi kullanım değişiklikleri, artan tarımsal üretim, giderek büyüyen vahşi yaşam ticareti ile doğaya hasar vererek, su ve kara ekosistemlerini bozarak biyoçeşitlilik kaybına neden olduk. İnsan ve doğanın sağlığı tehlikedeyken ekonomik gelişmeler geçimimizi zorluyor. Dünyamız da geçinme zorluğu yaşıyor. Ekonomi toparlanırken doğamızı da toparlamalıyız. Çünkü gezegenimizin yakın gelecekte bize sunacağı sudaki ve karadaki
kaynaklar, araziler, ormanlar ve besin zinciri tehlikede. Hepimizin gezegenimizin giderek yok olmasında suçu var.


1990’dan beri kutladığımız Birleşmiş Milletler 22 Nisan Dünya Günü bu yıl, 2021’de ilan edilen Birleşmiş Milletler Ekosistemi Yenileme On Yılı kapsamında kutlandı. Bu nedenle önemi büyük. Ekosistemler ne kadar sağlıklı ise gezegenimiz ve biz de sağlıklı olarak yaşamımızı ilerletebiliriz. Dünyamız acı çekiyor.
Ekosistemlerimizi onarır, yeniler ve korursak, çevre kirliliği ve iklim değişikliğine dur diyerek yoksulluğu, açlığı, göçleri sona erdirme ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi teşvik ederek, eşitsizlikleri azaltarak, kitlesel yok oluşu önlemeye yardım edebiliriz. Geleceğimizi güvence altına almak, yeni salgınları önlemek için üç acil başlık olan iklim değişikliği, biyoçeşitlilik kaybı ve kirlilik sorunlarımız için siyasi, ekonomik ve teknik çözümler bulmalı, dünyamızın doğal kaynaklarını israf etmeden sürdürülebilir üretim ve tüketim yaparak doğa ile barışmalıyız.

Yağlama yağları da doğa ile barışık yaşamımızda olmalıdır. Yaşam döngüsü boyunca yağlama yağları bitki, hayvan, mikroorganizma ve insan sağlığı dostu, toprak ve suda toksiklik yaratmayan, çevre kirliliği ve iklim değişimine etkisi en az olacak şekilde üretimlerinden tüketimlerine ve atık yönetimlerine dek gezegen dostu olmalıdır. Yeşil ve maviyi bozmayan, koruyan yağlayıcılar gerekli. Bu nedenlerle sektörümüzde yağlayıcılar ve ambalajları için harekete geçme, yenilikçi çözümler bulma, sağlığımızı ve gezegenimizi korumak için yatırımlar yapılması mühim.

17.06.2022 11:50:00
Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu    

Köşe Yazıları - Son Eklenen Haberler

Modern Çağın Siyah Altını Madeni Yağın Hikâyesi – IV

Modern Çağın Siyah Altını Madeni Yağın Hikâyesi – IV

Kullanılmış atık yağların miktarı yağlama yağı tüketimine bağlıdır. Ne kadar çok yağ kullanılırsa o kadar fazla miktarda geri kazanılabilir atık yağ çıkar. ...

28.08.2023 15:30:00
Dr. Hansu Jülide Köroğlu    
Madeni Yağ Analizinin Karbon Ayak İzi Azaltma Sürecindeki Katkısı

Madeni Yağ Analizinin Karbon Ayak İzi Azaltma Sürecindeki Katkısı

Günümüzde çevresel sürdürülebilirlik, endüstriler ve işletmeler için giderek daha önemli hâle gelmektedir. Karbon ayak ...

28.08.2023 15:20:00
Umut Arslan    
Sürdürülebilir ve Güvenilir Atık Yağ Yönetimi

Sürdürülebilir ve Güvenilir Atık Yağ Yönetimi

Atık yağlar, yüksek yağlayıcı içerikleri (%70 baz yağ, C18-C40), ekonomik önemleri ve artan miktarları (yaklaşık 250.000 ton / yıl) nedeniyle ülkemizde son ...

28.08.2023 15:15:00
Dr. Volkan Pelitli    
Yağlama Yağı Ambalajlama

Yağlama Yağı Ambalajlama

Hidrokarbon kökenli yağlama yağı ile ambalajı birlikte tüketiciye ulaşana dek yaşam döngüsünde hem akçeli maliyete hem de çevresel maliyete ...

28.08.2023 15:00:00
Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu    
Karbonca Zengin Atıklardan Yağlama Yağları Üretilebilir mi?

Karbonca Zengin Atıklardan Yağlama Yağları Üretilebilir mi?

Her gün endüstriyel üretim ve günlük yaşamın bir parçası olarak; karbon açısından oldukça zengin atık sular, arıtma çamurları, ...

12.06.2023 13:30:00
Dr. Volkan Pelitli    
Yakıt İstasyonunda Sürdürülebilir Yaşam

Yakıt İstasyonunda Sürdürülebilir Yaşam

Küçük, orta, büyük yakıt istasyonları çoklu girdili hizmet tesisleridir. Yakıt dolum, yağlama ve yıkama yapılırken varsa kafe ve marketleri ...

12.06.2023 13:00:00
Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu    
Sağlıklı Yağ, Mutlu Ekipman

Sağlıklı Yağ, Mutlu Ekipman

Hepimizin sağlıklı olup olmadığı kanımızdaki değerler ile doğru orantılıdır. Kan değerlerimizde enfeksiyon yoksa sağlıklı olduğumuzun göstergesidir. Bu durum ekipmanlarımız ...

12.06.2023 12:30:00
Umut Arslan    
Modern Çağın Siyah Altını Madeni Yağın Hikâyesi – III

Modern Çağın Siyah Altını Madeni Yağın Hikâyesi – III

Sanayileşmenin kaçınılmaz olumsuz sonuçlardan biri olan tehlikeli atıklar sorunu, günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülkenin ...

12.06.2023 12:00:00
Dr. Hansu Jülide Köroğlu    
Modern Çağın Siyah Altını Madeni Yağın Hikâyesi – II

Modern Çağın Siyah Altını Madeni Yağın Hikâyesi – II

Petrol; yeryüzünde doğal olarak bulunan tüm sıvı hidrokarbonları (H-C) kapsar ayrıca bileşiminde az miktarda kükürt (S), azot (N), oksijen (O) ve ...

12.05.2023 12:00:00
Dr. Hansu Jülide Köroğlu    
Çevre Dostu Yağlar Olabilir Mi?

Çevre Dostu Yağlar Olabilir Mi?

Yağlama yağları özellikle de hidrolik sistem yağları; sızıntılar, dökülmeler, hat kopmaları ve montaj arızaları nedeniyle engellenemez biçimde çevreye ...

9.05.2023 13:00:00
Dr. Volkan Pelitli