Kaymalı yatak tasarımı kriterleri - I

Kaymalı yatak tasarımı kriterleri - I

Genel anlamda tasarım, belirlenmiş bir ödeve çözüm bulmayı amaçlayan bir üretim prosesidir. Tasarımdaki problemin çözümlenmesinde birçok farklı alternatif çözümler mümkündür çünkü tasarım gerekleri birçok şekilde yorumlanabilmektedir. Bir makinenin tasarımı yapılırken göz önünde bulundurulması gereken temel ilkeleri;

 • Fonksiyona uygunluk, basitlik, belirlilik,
 • Standartlara, normlara ve yönetmeliklere uygunluk,
 • Yükleme şekline uygunluk,
 • Ağırlık yönünden en hafif olanı,
 • Kendi kendine yardım prensibi,
 • Malzeme ve korozyona uygunluk,
 • Genleşmeye uygunluk,
 • Üretim yöntemlerine uygunluk,
 • En düşük maliyetli tasarım,
 • Montaj ve demontajının kolay olması,
 • Taşımaya (transporta) uygunluk,
 • En güvenli tasarım,
 • Geri kazanıma uygun, çevre dostu,
 • Estetik ve ergonomiye uygunluk,
 • Bakıma uygunluk,
 • Üretimde kullanılacak olan malzemelerin kolay bir şekilde elde edilmesi şeklinde sıralamak mümkündür.

Makineyi oluşturan standart makine elemanlarının bir bölümü sabit olurken büyük bir bölümü de hareketlidir. Makinelerdeki hareketli elemanların desteklenmesi için yataklar kullanılmaktadır. Yataklar, birbirine karşı bağıl hareket eden, uygulanan kuvvet yönünde hareket etmeyen ve işletme durumunda bu yüzeyler arasında oluşturulan yağ filmi ile en az sürtünme kaybı oluşturarak kuvvetin iletimini sağlayan elemanlardır. Dönerek hareket ileten parçaların desteklenmesinde kaymalı yatak, doğrusal hareket ileten parçaların desteklenmesinde ise kızaklar kullanılmaktadır.

Kaymalı yatakların tasarımındaki değişkenler iki gruba ayrılabilmektedir.

Birinci grup değişkenler: Bu gruptaki değişkenlerin değerleri tasarımcıya proje sahibince ya verilir veya tasarımcı kontrolünden geçirildikten sonra kararlaştırılır. Bunlara “fiziksel parametreler” veya “işletme parametreleri” denir. Söz konusu değişkenler şunlardır:

 • Yağın viskozitesi (h)
 • Yatak izdüşüm (projeksiyon) alanına etkiyen mil ile yatak arasındaki ortalama yüzey basıncı (P)
 • Milin dönme hızı ( n )
 • Yatak boyutları (yatak çapı) (D), radyal boşluk (Dr veya c), yatak genişliği (uzunluğu) (B veya l), eğer yatak bütün yatak değilse (kısmi yatak) ise açısal boyu (β).

Tasarımcı bu dört değişkenden, hızı genellikle kendi isteğiyle seçemez çünkü hız daha önceden sistemin veya makinenin genel tasarımında belirlenir. Bazen viskozite önceden belirli olabilmektedir. Örneğin yağın bir tankta depolanarak çeşitli yataklarda yağlama ve soğutma amacıyla kullanılacağı zaman bazen viskozite ileriki aşamalarda belirlenir. Geriye kalan değişkenler ve bazen viskozite de tasarımcı tarafından kontrol edilebilir ve bunların seçimine tasarımcı karar verebilir. Diğer bir deyişle bu dört değişken tanımlandığı zaman tasarım tamamlanmış olur.

İkinci grup değişkenler: Bu değişkenler “bağımlı değişkenler”dir. Bu grup, birinci gruptaki değişkenlerin sonucudur. Tasarımcı bunları doğrudan kontrol edemez. Fakat dolaylı olarak birinci gruptaki değişkenlerden bir veya daha fazlasını değiştirerek bu değişkenleri dolaylı olarak değiştirebilir. Söz konusu değişkenler şunlardır:

 • Sürtünme katsayısı (m)
 • Yatağa girişten yatağı terk edinceye kadar yağlayıcıdaki sıcaklık farkı (DT)
 • Yağlama yağının debisi (Q)
 • Minimum yağ film kalınlığı (h0) ve konumu,
 • Eksantrisite miktarı (e) ve eksantrisite oranı (ɛ)
 • Maksimum yağ filminin konumu,
 • Yağ filminin bittiği konum.

Bu gruptaki değişkenler yatağın performansının ne kadar iyi olduğunu gösterir ve bu nedenle yatak performans faktörleri olarak dikkate alınabilir. Bu bakımdan bunlara “performans parametreleri” de denir. Bu sebeple, yatak tasarımında başlıca problem ikinci grup değişkenler için tatminkar limitleri belirlemek ve sonra bu limitleri aşmayacak şekilde birinci grup değişkenler için karar vermektedir. (Devam edecek)

(Kaynaklar: Şekercioğlu, T., “Makine Tasarımı Temel İlkeleri” Birsen Yayınevi; https://websitem.gazi.edu.tr/site/nihatgem/files; Tevrüz, T., “Makine Elemanları ve Konstrüksiyon Örnekleri”, Cilt 2, Çağlayan Kitabevi; Shigley J.E.,”Mechanical Engineering Design”, McGraw-Hill Book Company; Durak, E., Endüstriyel Yağlama Tekniği Ders Notları)

30.05.2019 11:52:00
Prof. Dr. Ertuğrul Durak    

Köşe Yazıları - Son Eklenen Haberler

Elektriklendirmede Sera Gazı Nötr E-Sıvılar

Elektriklendirmede Sera Gazı Nötr E-Sıvılar

Yeşil, döngüsel, dijital dönüşüm için enerji sektörünün değişim yolunda elektrifikasyonu, en iyi sürdürülebilirlik ...

12.03.2024 14:30:00
Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu    
Greste Kritik Konular

Greste Kritik Konular

BORA KIRAZLILAR Makine Mühendisi Gema Oil Madeni Yağlar Teknik ve Private Label Ürünler Uyum Müdürü   Endüstriyel dünyada, ...

12.03.2024 14:20:00
Modern Çağın Siyah Altını Madeni Yağın Hikâyesi - VII Atık Yağ Geri Kazanım Yöntemleri

Modern Çağın Siyah Altını Madeni Yağın Hikâyesi - VII Atık Yağ Geri Kazanım Yöntemleri

Atık yağların geri kazanımı; içerisinde bulunan her türlü kirletici, oksidasyon ürünleri ve partiküllerin giderilerek ulusal veya uluslararası ...

12.03.2024 12:35:00
Dr. Hansu Jülide Köroğlu    
Zorlu Koşullar için Biçilmiş Kaftan: Gresler

Zorlu Koşullar için Biçilmiş Kaftan: Gresler

Sıvı madeni yağ analizinin takibi kadar, kritik ekipmanlarımızda kullandığımız greslerin kimyasal yapısını, kullanım alanlarını bilmemiz ve bu minvalde analizlerin yakından takip ...

12.03.2024 12:15:00
Umut Arslan    
Atık Yağ Oluşum Miktarı Tahmin Edilebilir mi?

Atık Yağ Oluşum Miktarı Tahmin Edilebilir mi?

Atık yağların etkili ve sürdürülebilir yönetiminde en temel problem, atık yağ minimizasyonu ve geri kazanım (ham madde, enerji vb.) stratejileri planlanmadan ...

12.03.2024 12:00:00
Dr. Volkan Pelitli    
Prosesin Ana Kaynağı Kadın

Prosesin Ana Kaynağı Kadın

Figen Aksu Yüksek Kimyager 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladığımız bu hafta, sizleri kadın istihdamı üzerine ...

8.03.2024 09:30:00
Yağlama Yağı Ambalajları ve Atık Azaltımı

Yağlama Yağı Ambalajları ve Atık Azaltımı

Yağlama yağı depolaması, taşıması ve ambalajlı yağlayıcının rafa girmesinde başta plastik, alüminyum olmak üzere metalik malzemeler kutu, şişe, bidon, varil, ...

15.01.2024 14:50:00
Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu    
Enflasyon Düzeltmesine İlişkin Notlar

Enflasyon Düzeltmesine İlişkin Notlar

Enflasyon düzeltmesi; bilançodaki parasal olmayan kıymetlerin tarihî değerlerinin düzeltme katsayısıyla çarpılması yoluyla bilançonun satın ...

15.01.2024 14:45:00
Mehmet Erkan    
Modern Çağın Siyah Altını Madeni Yağın Hikâyesi VI – Atık Madeni Yağların Geri Kazanımı

Modern Çağın Siyah Altını Madeni Yağın Hikâyesi VI – Atık Madeni Yağların Geri Kazanımı

Değerli okuyucularımız, Atık madeni yağların geri kazanımını ile ilgili köşe yazımı iki aşamada ele alacağım. Bu sayıda yayımlanacak olan ilk aşamada geri kazanımın ...

15.01.2024 14:20:00
Dr. Hansu Jülide Köroğlu    
Atık Yağ Rafinasyonunda Mevcut En İyi Teknikler (MET)

Atık Yağ Rafinasyonunda Mevcut En İyi Teknikler (MET)

Avrupa Birliği’nde atık yönetimi, döngüsel ekonomiye geçişin önemli bir parçasıdır ve atık politikasını şekillendirirken, operasyonel ...

15.01.2024 14:00:00
Dr. Volkan Pelitli