Kaymalı yatak tasarımı kriterleri - I

Kaymalı yatak tasarımı kriterleri - I

Genel anlamda tasarım, belirlenmiş bir ödeve çözüm bulmayı amaçlayan bir üretim prosesidir. Tasarımdaki problemin çözümlenmesinde birçok farklı alternatif çözümler mümkündür çünkü tasarım gerekleri birçok şekilde yorumlanabilmektedir. Bir makinenin tasarımı yapılırken göz önünde bulundurulması gereken temel ilkeleri;

 • Fonksiyona uygunluk, basitlik, belirlilik,
 • Standartlara, normlara ve yönetmeliklere uygunluk,
 • Yükleme şekline uygunluk,
 • Ağırlık yönünden en hafif olanı,
 • Kendi kendine yardım prensibi,
 • Malzeme ve korozyona uygunluk,
 • Genleşmeye uygunluk,
 • Üretim yöntemlerine uygunluk,
 • En düşük maliyetli tasarım,
 • Montaj ve demontajının kolay olması,
 • Taşımaya (transporta) uygunluk,
 • En güvenli tasarım,
 • Geri kazanıma uygun, çevre dostu,
 • Estetik ve ergonomiye uygunluk,
 • Bakıma uygunluk,
 • Üretimde kullanılacak olan malzemelerin kolay bir şekilde elde edilmesi şeklinde sıralamak mümkündür.

Makineyi oluşturan standart makine elemanlarının bir bölümü sabit olurken büyük bir bölümü de hareketlidir. Makinelerdeki hareketli elemanların desteklenmesi için yataklar kullanılmaktadır. Yataklar, birbirine karşı bağıl hareket eden, uygulanan kuvvet yönünde hareket etmeyen ve işletme durumunda bu yüzeyler arasında oluşturulan yağ filmi ile en az sürtünme kaybı oluşturarak kuvvetin iletimini sağlayan elemanlardır. Dönerek hareket ileten parçaların desteklenmesinde kaymalı yatak, doğrusal hareket ileten parçaların desteklenmesinde ise kızaklar kullanılmaktadır.

Kaymalı yatakların tasarımındaki değişkenler iki gruba ayrılabilmektedir.

Birinci grup değişkenler: Bu gruptaki değişkenlerin değerleri tasarımcıya proje sahibince ya verilir veya tasarımcı kontrolünden geçirildikten sonra kararlaştırılır. Bunlara “fiziksel parametreler” veya “işletme parametreleri” denir. Söz konusu değişkenler şunlardır:

 • Yağın viskozitesi (h)
 • Yatak izdüşüm (projeksiyon) alanına etkiyen mil ile yatak arasındaki ortalama yüzey basıncı (P)
 • Milin dönme hızı ( n )
 • Yatak boyutları (yatak çapı) (D), radyal boşluk (Dr veya c), yatak genişliği (uzunluğu) (B veya l), eğer yatak bütün yatak değilse (kısmi yatak) ise açısal boyu (β).

Tasarımcı bu dört değişkenden, hızı genellikle kendi isteğiyle seçemez çünkü hız daha önceden sistemin veya makinenin genel tasarımında belirlenir. Bazen viskozite önceden belirli olabilmektedir. Örneğin yağın bir tankta depolanarak çeşitli yataklarda yağlama ve soğutma amacıyla kullanılacağı zaman bazen viskozite ileriki aşamalarda belirlenir. Geriye kalan değişkenler ve bazen viskozite de tasarımcı tarafından kontrol edilebilir ve bunların seçimine tasarımcı karar verebilir. Diğer bir deyişle bu dört değişken tanımlandığı zaman tasarım tamamlanmış olur.

İkinci grup değişkenler: Bu değişkenler “bağımlı değişkenler”dir. Bu grup, birinci gruptaki değişkenlerin sonucudur. Tasarımcı bunları doğrudan kontrol edemez. Fakat dolaylı olarak birinci gruptaki değişkenlerden bir veya daha fazlasını değiştirerek bu değişkenleri dolaylı olarak değiştirebilir. Söz konusu değişkenler şunlardır:

 • Sürtünme katsayısı (m)
 • Yatağa girişten yatağı terk edinceye kadar yağlayıcıdaki sıcaklık farkı (DT)
 • Yağlama yağının debisi (Q)
 • Minimum yağ film kalınlığı (h0) ve konumu,
 • Eksantrisite miktarı (e) ve eksantrisite oranı (ɛ)
 • Maksimum yağ filminin konumu,
 • Yağ filminin bittiği konum.

Bu gruptaki değişkenler yatağın performansının ne kadar iyi olduğunu gösterir ve bu nedenle yatak performans faktörleri olarak dikkate alınabilir. Bu bakımdan bunlara “performans parametreleri” de denir. Bu sebeple, yatak tasarımında başlıca problem ikinci grup değişkenler için tatminkar limitleri belirlemek ve sonra bu limitleri aşmayacak şekilde birinci grup değişkenler için karar vermektedir. (Devam edecek)

(Kaynaklar: Şekercioğlu, T., “Makine Tasarımı Temel İlkeleri” Birsen Yayınevi; https://websitem.gazi.edu.tr/site/nihatgem/files; Tevrüz, T., “Makine Elemanları ve Konstrüksiyon Örnekleri”, Cilt 2, Çağlayan Kitabevi; Shigley J.E.,”Mechanical Engineering Design”, McGraw-Hill Book Company; Durak, E., Endüstriyel Yağlama Tekniği Ders Notları)

30.05.2019 11:52:00
Prof. Dr. Ertuğrul Durak    

Köşe Yazıları - Son Eklenen Haberler

Modern Çağın Siyah Altını Madeni Yağın Hikâyesi – IV

Modern Çağın Siyah Altını Madeni Yağın Hikâyesi – IV

Kullanılmış atık yağların miktarı yağlama yağı tüketimine bağlıdır. Ne kadar çok yağ kullanılırsa o kadar fazla miktarda geri kazanılabilir atık yağ çıkar. ...

28.08.2023 15:30:00
Dr. Hansu Jülide Köroğlu    
Madeni Yağ Analizinin Karbon Ayak İzi Azaltma Sürecindeki Katkısı

Madeni Yağ Analizinin Karbon Ayak İzi Azaltma Sürecindeki Katkısı

Günümüzde çevresel sürdürülebilirlik, endüstriler ve işletmeler için giderek daha önemli hâle gelmektedir. Karbon ayak ...

28.08.2023 15:20:00
Umut Arslan    
Sürdürülebilir ve Güvenilir Atık Yağ Yönetimi

Sürdürülebilir ve Güvenilir Atık Yağ Yönetimi

Atık yağlar, yüksek yağlayıcı içerikleri (%70 baz yağ, C18-C40), ekonomik önemleri ve artan miktarları (yaklaşık 250.000 ton / yıl) nedeniyle ülkemizde son ...

28.08.2023 15:15:00
Dr. Volkan Pelitli    
Yağlama Yağı Ambalajlama

Yağlama Yağı Ambalajlama

Hidrokarbon kökenli yağlama yağı ile ambalajı birlikte tüketiciye ulaşana dek yaşam döngüsünde hem akçeli maliyete hem de çevresel maliyete ...

28.08.2023 15:00:00
Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu    
Karbonca Zengin Atıklardan Yağlama Yağları Üretilebilir mi?

Karbonca Zengin Atıklardan Yağlama Yağları Üretilebilir mi?

Her gün endüstriyel üretim ve günlük yaşamın bir parçası olarak; karbon açısından oldukça zengin atık sular, arıtma çamurları, ...

12.06.2023 13:30:00
Dr. Volkan Pelitli    
Yakıt İstasyonunda Sürdürülebilir Yaşam

Yakıt İstasyonunda Sürdürülebilir Yaşam

Küçük, orta, büyük yakıt istasyonları çoklu girdili hizmet tesisleridir. Yakıt dolum, yağlama ve yıkama yapılırken varsa kafe ve marketleri ...

12.06.2023 13:00:00
Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu    
Sağlıklı Yağ, Mutlu Ekipman

Sağlıklı Yağ, Mutlu Ekipman

Hepimizin sağlıklı olup olmadığı kanımızdaki değerler ile doğru orantılıdır. Kan değerlerimizde enfeksiyon yoksa sağlıklı olduğumuzun göstergesidir. Bu durum ekipmanlarımız ...

12.06.2023 12:30:00
Umut Arslan    
Modern Çağın Siyah Altını Madeni Yağın Hikâyesi – III

Modern Çağın Siyah Altını Madeni Yağın Hikâyesi – III

Sanayileşmenin kaçınılmaz olumsuz sonuçlardan biri olan tehlikeli atıklar sorunu, günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülkenin ...

12.06.2023 12:00:00
Dr. Hansu Jülide Köroğlu    
Modern Çağın Siyah Altını Madeni Yağın Hikâyesi – II

Modern Çağın Siyah Altını Madeni Yağın Hikâyesi – II

Petrol; yeryüzünde doğal olarak bulunan tüm sıvı hidrokarbonları (H-C) kapsar ayrıca bileşiminde az miktarda kükürt (S), azot (N), oksijen (O) ve ...

12.05.2023 12:00:00
Dr. Hansu Jülide Köroğlu    
Çevre Dostu Yağlar Olabilir Mi?

Çevre Dostu Yağlar Olabilir Mi?

Yağlama yağları özellikle de hidrolik sistem yağları; sızıntılar, dökülmeler, hat kopmaları ve montaj arızaları nedeniyle engellenemez biçimde çevreye ...

9.05.2023 13:00:00
Dr. Volkan Pelitli