Kestirimci bakımda yağ analizinin önemi

Kestirimci bakımda yağ analizinin önemi

Ekipmanın dizayn edildiği şekliyle veya kabul edilebilir limitler içerisinde kondisyonunu korumak için alınan tedbirlere ve uygulamalara bakım denir. Mevcut durumunun korunamadığı, işlevinin tamamını veya büyük bir kısmını yerine getiremediği durumda duruşa geçmesine de arıza denir. Kurum ve kuruluşlar da arızaları, duruşları azaltmak için arızalandıktan sonra yapılan bakım, önleyici bakım, kondisyon bazlı bakım ve güvenirlik merkezli bakım gibi stratejileri benimsemiş ve uygulamıştır. Biz de bu yazımızda Kestirimci Bakımda Yağ Analizi konusunu ele alıp irdeleyeceğiz.

Vücudumuzun herhangi bir organında rahatsızlık hissettiğimiz zaman önerilen tetkiklerden biridir kan analizi. Kan analizi ile beraber analizler tahlil edilir, değerlendirilir ve bir tedavi yöntemi belirlenir. Ekipmanın kanı da madeni yağıdır ve içinde mühim bilgiler barındırmaktadır. Bu analizler kullanılan ekipmana göre belirlenir ve bize lazım olan bilgiler ışığında temel olarak yağın ihtiva ettiği  su, kirlilik, yakıt vb. kontaminasyon seviyeleri, ekipmanın bütünlüğünün korunup korunmadığı konusunda aşınma seviyeleri, viskozite ve katık bilgisine bakılarak doğru yağın kullanıp kullanılmadığı veya yanlış yağ eklenip eklenmediği, oksidasyon (yaşlanma) seviyeleri tespit edilir ve kök neden analizi için bilgiler ile beraber bakım mühendislerine, teknisyenlerine ekipmanları için uygulanacak bakım planı konusunda yardımcı olur.

Şimdi bu faydalara biraz daha yakından göz atalım:

a) İş Güvenliği

Yüksek iş güvenliği gerektiren sahalar, buhar, gaz türbinleri, trafolar kritik ekipmanlardır. Duruşların minimize edilmesi ve üretimin maksimum seviyede tutulması gerektiği için türbin ve yağın periyodik olarak izlenmesi gerekmektedir.

b) Ekipman Hasarının ve Bakım Maliyetinin Azaltılması

Her ekipman kullanıldıkça yapısı bozulabilir ve işlev kaybına uğrayabilir. Yağ bozulması, kontaminasyon veya anormal aşınmalar vb. birincil neden olan kök nedenlerin tespit edilmesi ve kontrol altına alınması ile beraber düzeltici uygulamalar ile işçilik, parça maliyeti gibi sorunların önüne geçilmesi sağlanır.

c) Gereksiz Parça Değişiminin Önüne Geçilmesi

Periyodik olarak değişen parçalarda yağ analizi yapılarak, aşınma değerleri izlenmesi suretiyle ömrünü tamamlamadan parça değiştirilmesinin önüne geçilerek ekipman tasarrufu sağlanır.

d) İyileştirilmiş Ekipman Ömrü

Yağdan olabilecek arızaları erken teşhis ile kök nedeni belirlenip bertaraf edilmesiyle duruşlar ve arızaların önüne geçilmiş olur. Bundan dolayı etkili bir yağ analiz programı benimsenmesi gerekmektedir.

e) *Değerlenen Ekipman

Kullanılmış ekipman pazarında, eksiksiz bir madeni yağ geçmişine sahip bir makine, böyle bir geçmişi olmayan aynı makineden tipik olarak %10'a kadar daha fazla takas değerine sahiptir.

f) İyileştirilmiş Operasyon Güvenliği

İlerleyen dönemde, ekipmana ait yağ analizi ile beraber istatistiksel bir veriye sahip olunarak; iyileştirilmiş bakım planlamaları belirlenir, ekipmanın geçmiş arızaları listelenir, kök nedenler belirlenir ve bertaraf edilerek kendi limit ve hedeflerinizi tespit edebilirsiniz.

g) Gereksiz Yağ Değişimi ve Sürdürülebilir Çevre

Madeni yağ analizi ile yağın kalan ömrünün tespitini yaparak gereksiz yağ değişimleri önlenebilir ve bu sayede sürdürülebilir bir çevre için büyük bir katkı sağlanmış olur.

Sonuç olarak ölçebildiğimiz kadar kontrol altında tutabiliriz. Bu yüzden de bakım planlarımızın içine periyodik yağ analizini de mutlaka dahil etmemiz gerekmektedir.

*Kaynak: Machinery Oil Analysis – Larry A. Toms Allison M. Toms

1.9.2021 15:20:00
Umut Arslan     455

Köşe Yazıları - Son Eklenen Haberler

Kestirimci bakımda yağ analizinin önemi

Kestirimci bakımda yağ analizinin önemi

Ekipmanın dizayn edildiği şekliyle veya kabul edilebilir limitler içerisinde kondisyonunu korumak için alınan tedbirlere ve uygulamalara bakım denir. Mevcut ...

1.9.2021 15:20:00
Umut Arslan     456
Yeşil Mutabakat Eylem Planı 2021

Yeşil Mutabakat Eylem Planı 2021

İnsanın yaşamını ve endüstriyel gelişimini yeşil sürdürmesini hedefleyen Aralık 2019 tarihli Avrupa Yeşil Mutabakat (AYM) açıklanmasının ...

1.9.2021 15:16:00
Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu     278
Ekosistemi yenileme seferberliği ve yağlayıcılar

Ekosistemi yenileme seferberliği ve yağlayıcılar

Mart 2019'da ilan edilen Birleşmiş Milletler (BM) Ekosistemi Yenileme On Yılı tanıtımı 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde yapıldı. Eylemler ...

6.7.2021 13:11:00
Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu     326
Mali mevzuatta güncel gelişmeler

Mali mevzuatta güncel gelişmeler

7316 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile düzenlemeler yapılmıştır. 2/4/2021 ...

30.4.2021 10:33:00
Mehmet Erkan     286
Mükemmel olsun

Mükemmel olsun

Atık yağlama yağı yönetimi hiyerarşisi, atık yağ çıkarmama hedefi ile başlar. Bu nedenle, uzun ömürde niteliğini iyi koruyan yağlar için ...

30.4.2021 10:29:00
Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu     785
Anonim şirketlerin genel kurul toplantılarının usul ve esaslarına ilişkin güncel gelişmeler

Anonim şirketlerin genel kurul toplantılarının usul ve esaslarına ilişkin güncel gelişmeler

09/10/2020 tarihli 31269 sayılı Resmi Gazete’de Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ...

27.11.2020 12:32:00
Mehmet Erkan     450
Kaymalı yatak tasarımı kriterleri - VII Yağ film kalınlığı tayini

Kaymalı yatak tasarımı kriterleri - VII Yağ film kalınlığı tayini

Daha önceki bölümlerde de belirtildiği gibi radyal kaymalı yataklarda muylu (mil, şaft) ile yatak yüzeyi arasında uygulanan yatak yükünü ...

25.11.2020 12:28:00
Prof. Dr. Ertuğrul Durak     1412
Atık yağ yönetimi ve ileri dönüşüm

Atık yağ yönetimi ve ileri dönüşüm

Yağlayıcı yaşam döngüsünde en iyi atık yönetimi yapılmalıdır. Atık hiyerarşisine göre, atığı önleme, atığı en aza indirme, ...

23.11.2020 12:23:00
Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu     1244
Sermaye şirketlerinin kar payı dağıtımına sınırlama getirilmiştir

Sermaye şirketlerinin kar payı dağıtımına sınırlama getirilmiştir

Sermaye şirketlerinin kar payı dağıtımına getirilen sınırlamaya ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Ticaret Bakanlığı’nın 6102 Sayılı Türk Ticaret ...

11.7.2020 09:40:00
Mehmet Erkan     531
Yağlayıcılar ve biyoçeşitlilik

Yağlayıcılar ve biyoçeşitlilik

Yaşam döngüsü boyunca, yağlayıcı üretimi-taşınması-tüketimi ile atık yağ yönetiminde yağın saçılma, sızma ve dökülmesi ...

11.7.2020 09:35:00
Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu     1444