Sürdürülebilir Mühendislik: Madeni Yağlar CO2 Emisyonlarını Azaltabilir Mi?

Sürdürülebilir Mühendislik: Madeni Yağlar CO2 Emisyonlarını Azaltabilir Mi?

Dünyamız bugün iklim değişikliği, sınırlı doğal kaynaklar ve çevre kirliliği gibi küresel problemlerle karşı karşıyadır. Bu problemlerden hareketle büyük bir dönüşüm için 90’lı yılların başından itibaren ülkelerin gündeminde yer alan küresel ısınma, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik müzakereleri kamuoyunda farkındalık ve duyarlılık oluşturarak; geniş tabanlı sürdürülebilirlik politikalarının gerekliliğini işaret etmiştir. Bu bağlamda, düşük karbonlu ekonomiye geçiş için yani fosil kaynak tüketimlerini azaltacak süreçleri hızlandırmak amacıyla mevcut ve gelecek dönemde uygulanması planlanan çeşitli ulusal/uluslararası düzenleme ve yönergeler gibi bir dizi hedefli politika ve yasa adımları oluşturulmuştur. Bu adımlar ile çok çeşitli araçları devreye alarak, potansiyel olumsuz etkilerin ve risklerin en aza indirilmesi hedeflenerek uygulamaya geçirilmiştir.

İlk uygulamada, bugüne kadarki en dikkat çekici politika müdahalesi olan Paris Anlaşması 2016 yılında, daha öncesinde de Kyoto Protokolü de 2005 yılında yürürlüğe girmiştir. Evrensel ve yasal bağlayıcılığı olan Paris Anlaşması, günümüze kadar uygulamaya geçen ilk küresel iklim değişikliği anlaşması olmakla birlikte, küresel ortalama sıcaklık yüzeyindeki artışın 2 derece ile sınırlandırılması ve mümkünse 1,5 derecenin altında tutulmasını amaçlamaktadır. Bu yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için öncelikle enerji kayıplarının önlenmesi yani sürtünme ve aşınmaların azaltılması kritik bir role sahiptir.

Uluslararası Enerji Ajansı tarafından yayımlanan son rakamlarda, dünya çapında kişi başı mevcut kayıpların 5000 kWh gibi çok büyük değerlere ulaştığı belirtilmiştir. Bu değerler, Holmberg ve Erdemir’e göre dünya üzerindeki yıllık enerji tüketiminin yaklaşık %25’inin (120 EJ) tribolojik temaslardan dolayı kaybedildiğini göstermiştir. Ayrıca her cihaz ve makinedeki, hareketli temas yüzeylerinin aşınmasından kaynaklanan maddi hasarlar, ekipmanların kullanım ömürlerini azaltmakta ve düşük üretim kalitesi, titreşim, gürültü ve beklenmedik arızalar gibi çok sayıda sorunlara da sebep olmaktadır. Bu durum, enerji maliyetleri dışında parçaların, makinelerin ve araçların, aşınmaya bağlı olarak değiştirilmesine ilişkin ek finansal maliyetlerle birlikte üretim taleplerinin artması ve dolayısıyla da daha fazla enerji tüketimi ve daha fazla emisyon oluşumuna da yol açmaktadır.

Bu sebeple, hareket halindeki etkileşimli yüzeylerin tasarımı ve yağlanmasıyla ilgilenen, bünyesinde kimya, fizik, matematik, malzeme ve bilgisayar bilimleri gibi çok disiplinli çalışma alanlarını barındıran triboloji bilimi ve teknolojileri, sürtünmelerin azaltılarak enerji tasarrufu sağlanması ve iklim değişikliğinin önlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

Fluitec tarafından 2022 yılında gerçekleştirilen araştırmalar, yeni madeni yağ formülasyonları kullanılarak enerji verimliliğinde gerçekleştirilebilecek %0,09’luk küçük iyileştirmelerin bile yıllık 400 ton CO2 azalımı sağlayabildiğini göstermiştir. Bu sebeple Evonik’e göre,  gelecek dönemde özellikle yeni yağların geliştirilmesinde sürtünmelerin sebep olduğu enerji kayıplarını azaltabilecek yağlara büyük ilgi duyulacaktır. Bu ilgi otonom araçlar, drone taşımacılığı ve robotik sistemlerle birleştiğinde sadece baz yağları değil, aynı zamanda yüksek performanslı katkı paketleri, yüzey dizaynları ve sıvı sistemlerindeki yenilikleri de odak haline getirecektir.

Bu doğrultuda Holmberg ve Erdemir tarafından gerçekleştirilen hesaplamalar, küresel bazda enerji kayıplarının kısa dönem içerisinde (8 yıl) %18 ve uzun dönemde (15 yıl) %40 oranında azaltılabileceğini göstermiştir. Sürekli iyileştirmeler sayesinde kısa vadede 1,46 milyon ton CO2 azalımı ve 450 milyon Euro enerji tasarrufu, uzun vadede ise 3,14 milyon ton CO2 azalımı ve 970 milyon Euro enerji tasarrufu elde edilebilecektir.

Sürdürülebilir mühendislik açısından çevresel kısıtlamalara tabi olan yağ bileşenleri ve katkı maddelerinin kullanımına ilişkin çevresel tehlike ve zararlar göz önünde bulundurularak, yağların yararlı pozitif etkileri devam ettirilmelidir. Sonuç olarak; türbin, kompresör, pres hatları, konveyör zincirleri, enjeksiyon makinaları, taşıtlar vb. sistemler için gelişmiş tribolojik özellikler sağlayan yağlayıcıların seçilmesi ve yağların doğru kullanılması durumunda; enerji tasarrufu sağlanması ve CO2 emisyonlarının önlenmesi yoluyla iklim değişikliğinin azaltılması dışında verimliliğin artırılması, maliyet kontrolü sağlanması ve çevresel gereksinimlerin karşılanması gibi birçok farklı kazanım mümkündür.

25.02.2023 11:35:00
Dr. Volkan Pelitli    

Köşe Yazıları - Son Eklenen Haberler

Modern Çağın Siyah Altını Madeni Yağın Hikayesi VIII - Atık Yağ Geri Kazanım Teknolojileri

Modern Çağın Siyah Altını Madeni Yağın Hikayesi VIII - Atık Yağ Geri Kazanım Teknolojileri

Atık yağ oluşumunun kaynağında en aza indirilmesi ve kaçınılmaz olduğu durumlarda ise rafinasyon / rejenarasyon ile hammadde geri kazanımı ve bu alternatiflerin de ...

10.05.2024 17:02:00
Dr. Hansu Jülide Köroğlu    
Atık Motor Yağlarında Bulunan Metal Konsantrasyonları

Atık Motor Yağlarında Bulunan Metal Konsantrasyonları

Motor veya karter yağları olarak da adlandırılan benzinli ve dizel motor yağları, hareketli motor parçalarındaki sürtünme ve aşınmaları azaltma gibi önemli ...

9.05.2024 16:15:00
Dr. Volkan Pelitli    
Otomotiv Teknolojilerinde Son Trendler ve Madeni Yağ Analizi: Geleceğin Motor Performansı

Otomotiv Teknolojilerinde Son Trendler ve Madeni Yağ Analizi: Geleceğin Motor Performansı

Otomotiv endüstrisi, hızla değişen bir dünyada yol alıyor. Teknolojik gelişmeler, çevresel sürdürülebilirlik, güvenlik ve kullanıcı deneyimi ...

8.05.2024 14:03:00
Umut Arslan    
Deniz Yakıtları ve Biyorafineriler

Deniz Yakıtları ve Biyorafineriler

Yaşam, diğer deyişle besin zinciri toprakta ve denizde fotosentez ile başlar. Gezegenimizin su, azot, karbon döngüsünde denizler ve iç sular yaşamın mavi ...

30.04.2024 16:00:00
Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu    
Elektriklendirmede Sera Gazı Nötr E-Sıvılar

Elektriklendirmede Sera Gazı Nötr E-Sıvılar

Yeşil, döngüsel, dijital dönüşüm için enerji sektörünün değişim yolunda elektrifikasyonu, en iyi sürdürülebilirlik ...

12.03.2024 14:30:00
Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu    
Greste Kritik Konular

Greste Kritik Konular

BORA KIRAZLILAR Makine Mühendisi Gema Oil Madeni Yağlar Teknik ve Private Label Ürünler Uyum Müdürü   Endüstriyel dünyada, ...

12.03.2024 14:20:00
Modern Çağın Siyah Altını Madeni Yağın Hikâyesi - VII Atık Yağ Geri Kazanım Yöntemleri

Modern Çağın Siyah Altını Madeni Yağın Hikâyesi - VII Atık Yağ Geri Kazanım Yöntemleri

Atık yağların geri kazanımı; içerisinde bulunan her türlü kirletici, oksidasyon ürünleri ve partiküllerin giderilerek ulusal veya uluslararası ...

12.03.2024 12:35:00
Dr. Hansu Jülide Köroğlu    
Zorlu Koşullar için Biçilmiş Kaftan: Gresler

Zorlu Koşullar için Biçilmiş Kaftan: Gresler

Sıvı madeni yağ analizinin takibi kadar, kritik ekipmanlarımızda kullandığımız greslerin kimyasal yapısını, kullanım alanlarını bilmemiz ve bu minvalde analizlerin yakından takip ...

12.03.2024 12:15:00
Umut Arslan    
Atık Yağ Oluşum Miktarı Tahmin Edilebilir mi?

Atık Yağ Oluşum Miktarı Tahmin Edilebilir mi?

Atık yağların etkili ve sürdürülebilir yönetiminde en temel problem, atık yağ minimizasyonu ve geri kazanım (ham madde, enerji vb.) stratejileri planlanmadan ...

12.03.2024 12:00:00
Dr. Volkan Pelitli    
Prosesin Ana Kaynağı Kadın

Prosesin Ana Kaynağı Kadın

Figen Aksu Yüksek Kimyager 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladığımız bu hafta, sizleri kadın istihdamı üzerine ...

8.03.2024 09:30:00